vrijdag 16 februari 2018

CRISIS BINNEN SOCIALE LONG BEIJUM


"Het was zo'n mooi initiatief, we hadden belangeloos mooie plannen om het wonen in Beijum nog prettiger te maken. Dit ging heel lang leuk en goed, totdat er geld en macht mee ging spelen. Ego's gingen botsen, er ontstond baantje-jagerij, tweespalt en richtingenstrijd gingen domineren. Zo jammer en verdrietig dit."

Beijum bestaat dit jaar veertig jaar. En er is weer eens gedoe. Wijkbeweging Sociale Long Beijum is in verband met conflicten over zeggenschap en richting uiteengevallen. 


De blogger sprak de afgelopen dagen meerdere betrokkenen. Niemand wilde met naam genoemd worden. Teleurstelling overheerste tijdens de gesprekken. En ook kwam er boosheid naar boven. Want waarom moesten sommigen zich nou zo nodig boven anderen stellen en het eigenbelang boven dat van Sociale Long stellen? Hoezo vanuit een gemeenschappelijke doelstelling een egoïstische eigen koers gaan varen?


Bovenstaande klinkt redelijk vaag, is schrijver dezes zich bewust, maar hij wenst hier niet aan naming and shaming te doen. Sociale Long was in velerlei opzichten ook vaag, althans in de optiek van ondergetekende. Er was tomeloze energie, er was erg veel enthousiasme en spontaniteit, maar afgezien van de kerstpakkettenacties en de pitch-avonden is er weinig concreets van de grond gekomen. Wel werd Facebook-pagina Sociale Long (besloten) een platform waarop mensen positieve en 'wijkopbouwende' berichten en 
Bijeenkomst van gisteren is afgeblazen
oproepen konden posten.


 Los van de inhoud werd Sociale Long in Beijum gewaardeerd als een integere en positieve groep mensen die oprecht en zonder eigenbelang het beste met de wijk Beijum voorhad.
Even een kleine opsomming:

Bijna drie jaar geleden werd Beijum verrast door de opkomst van de nieuwe wijkbeweging. Wat een leuk en eerlijk (zonder geheime agenda's of trucjes) stel dames bij elkaar! En wat een verfrissende enthousiaste energie stroomde er vooral de eerste beginmaanden door de wijk. De integriteit en oprechtheid overheerste.


De dames hadden een droom, een grote speelplaats in Beijum. Zelfs het DvhN schreef erover. 

Er volgden pitch-avonden in Beijum waarop mensen wijk-opbouwende voorstellen konden lanceren. De naam Sociale Long, Grote Speelplaats werd veranderd in Sociale Long Ontmoetend Verbindend.
De laatste pitch-avond was twee jaar geleden. Niet omdat de avonden niet liepen maar omdat er sinds afgelopen zomer werd overgegaan op wijkinloop-sessies.
Sociale Long maakte naam als organisator van de drie jaar achtereenvolgende succesvolle kerstpakkettenactie in de wijk.kerstpakkettenacties. In augustus 2015 werd er een opvallend eensgezinde en spontaan wijkfeestje bij het Trefpunt gehouden.

Tijdens de begintijd van Sociale Long was er geen geld in het spel. Ondergetekende weet niet meer precies wanneer dit veranderende, maar op een gegeven moment kreeg de groep geld vanuit de gemeente Groningen tot de beschikking voor wijkinitiatieven. Geld dat weer door Wij Beijum zou worden beheerd.

Waar geld en macht gaat spelen verliezen mensen de doelstellingen van een groep (in dit geval 'ontmoetend verbindend') meestal uit het oog en spelen de eigen en soms eerst verborgen agenda's op.

Open de onderste link hierboven dat verwijst naar het wijkfeest. Sociale Long lid Theo reageerde daaronder treffend: Gezellige familie samen zijn van en door de Beijumers georganiseerd. Zonder een doelstelling of geld verslindende subsidies. Daar kunnen wij alleen maar trots op zijn.


Zonder geld verslindende subsidies. Dát was de succesformule van Sociale Long.


Was.

Zoals de blogger het analyseert, en dat werd door een kernteam-lid bevestigd, had Sociale Long beter geen beschikking over geld hebben kunnen krijgen. De onschuld kwam onder druk te staan, en bij sommige leden veranderde belangeloze enthousiasme in berekening en in eigen kansen en doelstellingen proberen te verwezenlijken.

Ondergetekende heeft zich ondanks dat hij de frisheid en de eerlijkheid en oprechtheid van Sociale Long-leden  waardeerde regelmatig geërgerd aan de mateloze kinderlijkheid van de beweging. Het leven is niet alleen maar positief en 'ontmoetend verbindend.' Mensen hebben ook een schaduwkant en zijn niet altijd lief en aardig. Als wijkbeweging met geld heb je een voorzitter nodig, een secretaris, een penningmeester, gewoonweg 'positief voor de wijk' bezig zijn is te simpel in deze complexe (Beijumer) maatschappij.

Wijkbewegingen en Beijum, al jaren is dat een moeizame combinatie. De 'wijkoorlog' tussen enerzijds de wijkwebsites Beijumnieuws en Lijn6 en anderzijds de bewonersorganisatie ligt nog vers in het geheugen.

De bronnen waarop de Beijumblogger dit bericht baseert drukten hem op het hart vooral niet te hard en onzorgvuldig te schrijven. "Hak alsjeblieft niet te hard in op de mensen die Sociale Long hebben opgericht."
En een andere betrokkene: "Ik moet alles even laten bezinken. Ik hoop dat je geen dingen gaat schrijven die je niet uit eerste hand heb gekregen. Zorgvuldigheid voor snelheid graag."

Het tekent de pijn, het verdriet en de teleurstelling.

De nieuwe stadsdeelcoördinator, Minetta Koornstra is van de perikelen op de hoogte. Desgevraagd: "Een bemiddelingspoging wil ik het nog niet noemen, maar ik ga met alle betrokkenen en met WIJ-Beijum in gesprek."
Lammert Doedens was vanaf het begin betrokken bij Sociale Long. Hier zet Sociale Long hem in het zonnetje. Doedens: "Ontzettend jammer wat er nu gebeurt."

Update 18.30 uur. Beijumse Trijntje de Haan belde, of er even gerectificeerd kon worden, de wijkbijeenkomsten gaan volgens haar wél door. Niet meer onder de vlag van Sociale Long, maar de uitgezette projecten zouden nog wel doorgaan. Uit naam van Trijntje. Ze stuurde onderstaande tekst op.

De Beijumblogger is neutraal in deze, wel vraagt hij zich in rede af of dit niet een accentuering van de verdeeldheid is zoals hierboven uiteengezet is.

De wijkontmoeting
Een vast moment in de maand waarop mensen die in Beijum wonen en werken elkaar ontmoeten. Iedereen is welkom. Om een kop koffie te drinken, elkaar te zien, of iets aan de orde te stellen. Vooraf opgeven is niet nodig.
Heb je een idee voor de wijk of een vraag? Tijdens de wijkinloop zijn andere betrokken uit Beijum die mogelijk willen aansluiten, of je in contact kunnen brengen met anderen.
Alleen een kop koffie halen? Eerder weg? Later aanschuiven? Helemaal prima!
Een kopje koffie of thee staat klaar.

- inloop met koffie, thee
- gezamenlijk moment met mogelijkheid om iets in te brengen
- uitloop, om na te praten

Wijkontmoetingen
8 maart
12 april
17 mei
7 juni
13 september
11 oktober
8 november
13 december

Wegwijzer Plein Oost (zelfde ingang als de bibliotheek)
19:30 - 21:00
Vooraf iets overleggen?
06-25635829 Nathalie Irrgan
06-27282197 Trijntje de Haan
Wijkontmoeting wordt georganiseerd vanuit de Wegwijzer.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Sociale Long mensen maakten zich ten onrechte breed, alsof zij als in geheim optredende positivo's, geschikte figuren waren om Stadsvernieuwingsgelden te verdelen voor Beijum. Als stelselmatige ontkenners van sociale, armoede en uitsluiting en huisvestingsproblematiek in onze wijk waren zij ongeschikte gesprekspartners voor onze achterstandswijk om problemen en oplossingen met gemeente te bespreken.
De geschiedenis van de mislukte Montessorischool en -omgeving Wibenaheerd en treurniswekkend gezellig Voorzieningen Plein WC Oost leek zich te herhalen. Beijum-Oosters voelden zich in de steek gelaten.
Door eigen woning eigenaren als het duo Smit & Egbering met corporaties en gemeente over betaalbaar wonen in de sociale huurhuizen in Beijum te laten praten gebeurt er niks. Zij ontkennen huren van 700 euro en torenhoge stookkosten, laat staan met oplossingen te komen. Zo blijft Beijum voor altijd een achterstandsbuurt.

Anoniem zei

Sorry Nathaly en Trijntje, dit kan niet. Beter dat jullie hier mee ophouden. Dit moet breder georganiseerd orden. Geen egotripperij!

Anoniem zei

In Beijum is veel stille armoede, sociale ontwrichting zowel binnen families als buurten. Wie het lef heeft dit te durven benoemen, wordt als sociaal onwenselijke negativo weggezet. Alles draait immers om censureren en wegkijken tegenwoordig, want anders valt er immers niets te “liken” of draagt het niet bij aan het verdienmodel. Alles moet LEUK zijn. Het meeste nieuws dat tot ons komt via de mainstream media roept exact het omgekeerde van wat er werkelijk aan de hand is om ons heen. Zo wordt elke misstand in de kiem gesmoord en sudderen de echte maatschappelijke problemen voort. Vroeg of laat zal de wal dit leugenschip op misschien wel niet vreedzame manier keren. Helaas is het dan wel te laat om te beseffen dat we elkaar nodig hebben en daar ook echt aan dienen te werken.

Anoniem zei

de nattigheid, schimmel, hoge huren, laten we daar iets aan doen.

Kees Huizenga zei

Zie deze berichten op Beijumnieuws, die m.i. nog steeds actueel zijn (inclusief de reacties):

https://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/04/komt-er-een-speeltuin-tussen.html
7 april 2016


https://beijumnieuws.blogspot.nl/2016/04/waarom-niet-speeltuinontmoetingsplek.html
9 april 2016


Buitenfitness Beijum (BB) is in september 2015 door mevrouw Anne Bekkema overgedragen aan de Sociale Long Beijum. Hoe moet het nu verder met BB?


De goede projecten, die zijn voortgekomen vanuit de SLB, kunnen volgens mij gewoon doorgaan. Ik denk aan de vuuravonden, de Kerstpakkettenacties en Studio CC.