woensdag 14 februari 2018

100%GRONINGEN GROET BEIJUM


'Wij zetten ons 100% in voor Groningen.'
Staat op de verticale smalle vlag die de dames en heer op de foto met zich mee tilden.

Iets na het middaguur spotte de Beijumblogger het kwartet voor Winkelcentrum Beijum. Dit n.a.v. de aankondiging die Marjet Woldhuis vanochtend op Beijumnieuws deed.
Links staat Marjet Woldhuis herself, naast haar staan Marloes en Ingrid en stagiaire Hidde.

Op 21 maart worden er in veel gemeenten gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Dit geldt niet voor Groningen, i.v.m. de gemeentelijke herindeling zijn wij stadjers op 21 november aan de beurt

(Beijumnieuws is niet aan een politieke partij verbonden, het staat elke partij vrij om iets in te zenden. Het enige criterium is dat het iets met Beijum te doen moet hebben)

Geen opmerkingen: