vrijdag 16 februari 2018

DE AFVALDUMP-AVOND IN HET TREFPUNT (Bewonerscommunicatieplan)"Er is veel boosheid over de hoe de wijk er nu bij ligt. Bewoners zijn het asociale gedrag van hun mede-bewoners meer dan zat. Pleitten voor grofvuil weer gratis ophalen, positief gedrag meer stimuleren en betere communicatie. Met dat laatste gaan we aan de slag door een eigen bewonerscommunicatieplan!"

Was getekend Marjet Woldhuis van 100% Groningen naar aanleiding van de door haar voorgezeten avond over de aval dump in Beijum. Zie voor achtergrondinformatie de berichtgeving van de afgelopen dagen.


De Beijumblogger kon niet aanwezig zijn maar zoals altijd zijn er dan mensen die foto's opsturen en er wat bijschrijven voor een blogbericht.


Op de foto boven zien we Woldhuis rechts in beeld achter de laptop. Ze zit samen met tussen de twintig en vijfentwintig aanwezigen.

Tweede van links zit Sietze van de HulpExpress, hij hield een boos protest over de beknellende regelgeving vanuit de gemeente Groningen wat betreft het ophalen en afvoeren van grofvuil bij mensen weg vanuit Beijum.


Foto's zijn opgestuurd door buurtconciërge Ronald Gramberg, u ziet hem links op deze afbeelding staan
Ronald, waarom was jij aanwezig? 
"Ik was erbij als een soort getuige van de afvaldump praktijken die wij zien door onze werkzaamheden in de wijk."

De plannen zullen worden uitgewerkt. Over het bewonerscommunicatieplan breekt de blogger zich het hoofd in een wijk met tegen de 14.000 inwoners aan, maar hij laat zich graag verrassen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geen opmerkingen: