dinsdag 14 juni 2016

UIT DE OUDE DOOS (290)


Tijdens de beginjaren van deze eeuw werd er via gemeentewegen van alles aan gedaan om naast fysieke wijkvernieuwing ook aan sociale wijkvernieuwing in Beijum te doen.

Een nieuw winkelcentrum en  het opknappen van Plein Oost behoorden vanzelfsprekend tot het fysieke gedeelte van dit proces. Op sociaal gebied was het roemruchte interventieteam bezig om achterstanden, isolement en schulden van bewoners uit Beijum Oost in kaart te brengen en zo nodig te verhelpen.

Bovenstaande afbeelding dateert uit die tijd, foto is van Hilda Hofstra. We zien een groep mensen op de hoek Emingaheerd en Claremaheerd staan, op de achtergrond is het Munsterhoes zichtbaar.
Wat ze precies aan het doen waren is me niet helemaal duidelijk, het kan te maken hebben met het Vraag en Antwoord-pand dat in het kader van de sociale wijkvernieuwing aan het begin van de Claremaheerd stond. Hier konden bewoners met vragen terecht richting gemeente en welzijnsorganisatie. Het Vraag en Antwoordpand is niet meer, de Wegwijzer werd de opvolger (staat nu ook al weer half leeg).
De vrouw met microfoon is Kathie Williams, destijds projectleider van de sociale wijkvernieuwing.

Op de linker foto zien we Marielle Reneman, destijds ook zeer actief binnen de sociale wijkvernieuwing. Links van haar staat voormalig wethouder Martine Visser van het CDA die kort daarna naar Almere verkaste.
De tijden zijn veranderd, je hebt tegenwoordig een wijkteam die het sociale aspect in Beijum in de gaten houdt.

(In Oude Doos 13 staat ook een foto waarop Renema en Visser staan, het zou een en dezelfde bijeenkomst kunnen zijn)

Geen opmerkingen: