zaterdag 25 juni 2016

AUTO OVER DE KOP OP WIJKRING THV DE EDZEMAHEERDTegen kwart over tien vanavond kwam er een melding binnen dat er een auto over de koplag vlakbij het kruispunt Beijumerweg met de wijkring Amkemaheerd.

Op de plek des onheils aangekomen zag de blogger drie politieauto's op de weg staan die moesten voorkomen dat verkeer door kon rijden.

Bij het kruispunt Beijumerweg en de wijkring stonden pionnen op de weg, zie afbeelding links.

Op de rechter foto staan twee van de drie politieauto's. Een vraag aan een der agenten, was het een eenzijdig ongeluk? Kort maar krachtig: "Ja."

Een omstander: "Er wordt hier veel te hard gereden." Een ander: "Waarschijnlijk was er alcohol in het spel."
Dat kan de blogger (nog) niet verifireren. Wel komen er regelmatig klachten binnen van omwonenden die van mening zijn dat er op de noordelijke en westelijke ring veel te hard geracet wordt.

Mocht er meer bekend zijn omtrent dit ongeval dat volgt een update.
Update 0:10 uur; er zijn twee gewonden gevallen.

12 opmerkingen:

Bert Meijeringh zei

Ik heb geklaagd bij de gemeente en bij de politie. Van de gemeente kreeg ik onlangs onderstaand antwoord. Uiteraard neem ik hier geen genoegen mee. Vanuit de buurt gaan we met een petitie langs de deuren om ervoor te zorgen dat er een maatregel komt om de snelheid uit dit gedeelte van de amkemaheerd te halen. Dit is het tweede ongeluk binnen een maand tijd.


De Amkemaheerd is de wijkontsluitingsweg van Beijum. Er rijd veel verkeer over deze weg en daarnaast is het ook een belangrijke busroute. We gaan geen drempels aanleggen. Voor de doorstroming van het verkeer en het comfort voor zowel de automobilist als de buspassagiers is dat ongewenst.
Verder voldoet de weginrichting aan de richtlijnen en gezien het verloop van de weg, is het vrijwel niet mogelijk dat er structureel te hard gereden wordt. Uiteindelijk zijn er altijd een paar uitschieters, die we niet kunnen voorkomen. Te hard rijden is een kwestie van gedrag en het is heel moeilijk om dat door middel van fysieke maatregelen af te remmen.

In het verleden hebben we snelheidsmetingen gedaan op de Amkemaheerd maar uit die resultaten is niet gebleken dat er structureel te hard wordt gereden. We gaan binnenkort wel een snelheidsdisplay plaatsen op deze locatie. Deze displays geven de weggebruikers de werkelijke snelheid aan die gereden wordt. De meeste weggebruikers passen dan hun snelheid aan is onze ervaring.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Anoniem zei

Overdag valt het mee maar snachts des te harder, geen controle

truus zei

Afgelopen week op Amkemaheerd ging een auto met zo'n rotgang dat hij door de bocht op verkeerde weghelft bijna tegen de stoep knalde en dat was overdag.

Anoniem zei

Eigen schuld, dikke bult.

Overdag is het probleem ook niet. Het probleem is 's nachts als er geracet wordt. Dat weet iedereen die langs de ring woont of in heel Beijum.

Ik heb liever dat ze die racers zwaar aanpakken door meer controle dan dat er een drempeltje komt.

b zei

Bert, ik teken graag, en ik woon in Noord in de buurt van het benzinestation, ik weet zeker dat je in de heerden genoeg mensen kan vinden die graag willen tekenen want genoeg is genoeg met al dat rotgerace van autos en motoren.

Anoniem zei

Ik ben ook tegen drempels. Sinds de komst van de drempel voor de Dom Helder Camaraschool is de doorstroming (en comfort voor buspassagiers) ook verminderd, voorheen kon je lekker doorrijden.

Laat ze liever inderdaad vaker controleren (ook 's avonds) of een flitspaal neerzetten.

Johan Fehrmann zei

Bert, zou je de brief van de gemeente willen scannen en mailen? Er heerst de nodige onvrede onder Beijumers omtrent racebaan Amkemaheerd. Wellicht kan ik via Beijumnieuws een actie aanzwengelen.
Beijumnieuws@ziggo.nl

Kees Huizenga zei

Deze volzin van een politieambtenaar (met een slechte taalbeheersing) is niet goed gemotiveerd:

"Verder voldoet de weginrichting aan de richtlijnen en gezien het verloop van de weg, is het vrijwel niet mogelijk dat er structureel te hard gereden wordt."

Het verloop van de Amkeheerd (de ringweg van Beijum, naast de Emingaheerd): iedereen kan toch waarnemen dat op deze ring veel te hard gereden wordt? Ook door die supergevaarlijke bestuurders van bezorgbrommers? Over "structureel" gesproken!

Weet de politie dit niet? Weten de wijkagenten dit niet?

Welke "richtlijnen" zijn aan de orde? De politie legt deze richtlijnen niet nader uit. De verontruste burgers worden niet serieus genomen.

Het gaat om pure HANDHAVING, beste bureauambtenaren van de politie! Kijk, neem waar en huiver! Kom van uw bureau of computer! Het gaat om structureel ongewenst - en structureel gevaarlijk GEDRAG!

Mijn advies is: fotografeer alle te hard rijdende motorvoertuigen! Fotografeer de nummerborden en nummerplaten van die te hard rijdende brommers! Met de data erbij.

Meerdere heerdcomit├ęs of particuliere buurtwachten (nabuurwachters) kunnen actief worden.


Er zijn papieren richtlijnen.
Er zijn gedragingen, die niet bekeurd worden.
Er is een ringweg die zich leent om te hard te rijden.
Ja, de kern zit in "het verloop" van de ringweg. Inderdaad: DE STRUCTUUR!

Buurtbewoners zijn in de praktijk deskundiger dan afstandelijke bureauambtenaren van de politie. Ik pleit voor veldwerkers van de politie. Meer Bromsnors. Meer particuliere buurtbeveiliging. Meer (digitaal) buurtalert!!!

Anoniem zei

Extra controle of verkeerdrempels alles is wenselijk zolang de snelheid er masr wordt uitgehaald.. en wat is dat voor achterlijk antwoord van zo'n ambtenaar? Die dacht zich er met een briefje van af te doen??? Dacht het niet... tijd voor een petitie

Kees Huizenga zei

Nog zo'n mooi citaat van de politie, wier opdracht het is om de openbare orde, dus ook de verkeersorde, te handhaven:

"Uiteindelijk zijn er altijd een paar uitschieters, die we niet kunnen voorkomen. Te hard rijden is een kwestie van gedrag en het is heel moeilijk om dat door middel van fysieke maatregelen af te remmen."

Dit argument valt in de categorie "waar gewerkt wordt, vallen spaanders". Uitschieters kunnen worden voorkomen door goede handhaving, desnoods door fotoflitsen of cameratoezicht. Of videoreportages van digitale poortwachters in de heerden van Beijum (Buurtalert).

"Te hard rijden is een kwestie van gedrag": welnu, dit onvolwassen en gevaarlijk gedrag moet aangepakt worden! Gedogen, wegpraten, stilzitten en goedpraten is altijd fout. Funest voor het vertrouwen in het openbaar bestuur; derhalve ook van toepassing op de regiopolitie.

Te hard rijden valt af te remmen door het nemen van structurele en fysieke maatregelen. Overleg als politie met de betrokken buurtbewoners! Feitelijk heeft de wijk Beijum al zeker acht jaren geen goed functionerende bewonersorganisatie. De BOB heeft geen werkgroep verkeer. Neem de buurt serieus, met dank aan het vroegere NLA-credo "Vertrouwen in de buurt".

Het gaat niet alleen om fysieke/technische maatregelen. Meer handhaving door meer bekeuringen uit te delen. Ergo: personele handhaving. Deze ouderwetse methode betaalt zichzelf terug. Gewoon logisch nadenken! De wettelijke politietaak vervullen...

Bert Meijeringh zei

Johan, ik zal contact met je opnemen via de mail. Uit mijn directe woonomgeving en nu ook via beijumnieuws merk ik dat het asociale weggedrag op de wijkring bij veel mensen strijdlust opwekt om hier iets tegen te doen. Nu het momentum daar is, lijkt het me een goed idee om onder andere beijumnieuws met haar grote bereik onder de beijumer bevolking hiervoor in te gaan zetten. Ik zit dan te denken aan een reportage over het verkeersgedrag op de wijkring en een link naar een petitiesite te maken. Misschien artikelwaardig voor de beijumer?

Kees Huizenga zei

Nog een correctie. Het spreekwoord, dat ik gebruikte, moet luiden: "Waar gehakt wordt vallen spaanders".

Zie: http://www.encyclo.nl/begrip/Waar%20gehakt%20wordt%20vallen%20spaanders

Een passieve berusting...