woensdag 29 juni 2016

WEIDEVOGELGRASLANDEN IN RECREATIEPARK KARDINGE


Groei natuurgebied Kardinge goed voor weidevogels

Natuurmonumenten koopt graslanden aan in Kardinge. In 2015 kocht de vereniging al 37 hectare weidevogelgraslanden in het centrale gedeelte van het gebied. Afgelopen maand kwamen hier nog eens 20 hectare bij. De graslanden waren lange tijd in handen van Bouwfonds die het verpachtte aan biologisch boer Jan-Hendrik Elzinga. Die blijft de pachter van de grond. Nu Natuurmonumenten eigenaar is kunnen noodzakelijke aanpassingen worden gedaan om de bijzondere flora en fauna in verworven graslanden te beschermen.

Grutto, foto Janet Bos
Boswachter Reiner Hartog verwacht dat weidevogels baat hebben bij de aankoop, omdat het natuurgebied groter en robuuster wordt. ,,Kardinge wordt een aaneengesloten natuurgebied wat ons de ruimte geeft om het geschikt te maken voor weidevogels. We gaan in overleg met het waterschap het waterpeil verhogen en kiezen voor bemesting middels strorijke runderstalmest. We willen het beheren zoals kleinschalige landbouwers tachtig jaar geleden boerden. Op die manier willen we kruidenrijke graslanden creĆ«ren.’’

In dergelijke graslanden is volop ruimte voor de scherpe boterbloem, smalle weegbree, rode klaver en kamgras die een hoop insecten trekken. Daardoor is het er goed toeven voor jonge weidevogels zoals grutto’s, tureluurs en kieviten. Puur grasland is niet geschikt voor weidevogels. Jan-Hendrik benadrukt het unieke karakter van het gebied waarin weidevogels, bio landbouw en recreatie prima met elkaar samen gaan.

Hartog vertelt verder dat er historische kaarten zijn gevonden waaruit duidelijk wordt dat er rond Noorddijk volop kleine akkertjes waren. ,,Die willen we terug omdat dat oude landschap andere natuurwaarden oplevert.’’ Akkervogels als de groenling, geelgors, kneu, ringmus en de torenvalk gedijen goed op kleine akkertjes waar verschillende gewassen groeien zoals zomertarwe, gerst en haver.

Natuurgebied Kardinge beslaat in totaal zo’n 300 hectare en bestaat uit bos, moeras, open water en graslanden. Natuurliefhebbers hebben er volop gelegenheid hun ogen de kost te geven vanaf de verhoogde wandel- en fietspaden.

(Ingezonden door www.natuurmonumenten.nl)

Geen opmerkingen: