vrijdag 17 juni 2016

OVERAL SPEEL- ONTMOETINGSPLEKJES IN BEIJUM (3)De droom van Sociale Long om een grote centrale speel- en ontmoetingsplek in de wijk te willen realiseren, inspireert de Beijumblogger. Hij fiets zich een slag in de ronde in 'zijn wijk.' Is er soms een tekort aan speel-ontmoetingsplekken voor jong en oud in Beijum?

Het is niet de bedoeling om elke dag een aflevering uit deze serie aan te bieden, zie aflevering 2 van gisteren, maar de gerenoveerde speelplaats bij (wat nog is) de Expeditie is afgelopen weken opgeknapt en vandaag opgeleverd.

Zie afbeelding links, twee heren waren bezig met werkzaamheden op de speelplaats.

Afbeelding boven en rechts, zo ziet de nieuwe situatie eruit. Behalve speeltoestellen zien we ook vier zitjes waarop (ouders?) gezeten kan worden.

Er ging een gerucht door de wijk dat door de aanstaande sluiting van de Expeditie de speelplaats zou worden opgevuld door huizen. Daar is in de verste verte niks van waar.

Stel dat er twee weken aan is gewerkt om de speelplaats op te knappen, en er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst, dan heeft de renovatiebeurt een aardig centje gekost.

Alle tientallen speelveldjes in Beijum worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig worden speeltoestellen vervangen. Zoals begin vorig jaar bij speelveldje Froukemaheerd het geval was.

De gemeente Groningen kan niet met geld gaan smijten. Zal er naast het budget voor onderhoud en vervanging der vele speeltoestellen nog geld zijn voor een grote speel- en ontmoetingsplek in het Groene Hart van de wijk? De droom van Sociale Long kan alleen naar werkelijkheid gaan als er een grote zak geld voor beschikbaar is.....

(In de volgende week te verspreiden wijkkrant de Beijumer komt een groot artikel over de laatste maand van basisschool de Expeditie te staan)

Geen opmerkingen: