donderdag 15 november 2007

Vrouwengroep Orchidee in Beijum

Dat Beijum een interculturele wijk is is algemeen bekend. Er wonen ongeveer honderdtwintig verschillende nationaliteiten in deze grootste wijk van Groningen en je kunt stellen dat dit in het algemeen goed gaat. Je staat er als gewone Nederlander eigenlijk amper bij stil, maar het moet de nieuwkomers toch de nodige energie hebben gekost om hier hun weg te vinden. De taal, de gewoonten, de cultuur etc., het is niet niks om je dit allemaal eigen te maken. Inburgeren gaat meestal het snelst als je jezelf gaat bezighouden met taalles, opleidingen, (vrij)willigerswerk of als je je aansluit bij een of andere vereniging of club. In Beijum is sinds maart van dit jaar een internationale vrouwengroep actief. Elke maandagochtend komen ongeveer twintig kleurrijke vrouwen bijeen in buurtcentrum de Kleihorn. Het doel van de vrouwengroep is om elkaar te leren kennen, gezamelijke activiteiten ondernemen, contact tussen Nederlanders en buitenlanders te vergroten, en voor sommige vrouwen om door te stromen naar (vrij)willigerswerk of een opleiding.

De naam van de groep is Orchidee en is bedacht door Nurhan, een Turkse ex-deelneemster. Een orchidee bestaat uit allemaal verschillende bloempjes die samen weer een grote bloem vormen. Zoals de verschillende vrouwen die samen een hechte groep vormen. Nurhan is doorgestroomd naar de Amazone taallessen van het Alfacollege die is gericht op beroepsorientatie en werk.
De wekelijkse ontmoetingsgroep staat onder leiding van Magda Bootsma van multicultureel vrouwencentrum Jasmijn, gevestigd aan de Floresstraat. Magda is geboren en getogen Groningse en is afkomstig uit het onderwijs Ze gaf jarenlang Nederlandse les aan allochtonen, en ook trainingen presentatie, assertiviteit, sociale vaardigheden en sollicitatie. De trainingen gaf ze aan zowel allochtonen en autochtonen en ze is per januari van dit jaar verbonden aan Jasmijn.

De ochtenden in de Kleihorn hebben vaak een gezellig karakter maar het leerzame aspect
ontbreekt zeker niet. Ook gaan de vrouwen wel eens samen op stap, zo zijn ze onlangs met zijn allen koffie gaan drinken bij bewoners van Innersdijk of ze brengen samen een bezoekje aan de Ikea. Wat voor activiteiten organiseren ze zo allemaal? Het enthousiasme spat van Magda's gezicht af als ze over de vrouwengroep verteld:" Natuurlijk behandelen we wel eens zware onderwerpen maar de meeste ochtenden zijn gewoon ontzettend leuk en we doen meestal leuke dingen. Zoals tekenles, sportieve activiteiten als wandelen en ontspanningsoefeningen, of iets cultureels zoals het bezoeken van een tentoonstelling van Fiep Westendorp ( Jip en Janneke!) in het Grafisch Museum. Ook geven we voorlichting over zaken als gezondheid, financien, de GGD, de MJD en zeer actueel over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)."
De groep is ook voor Nederlandse vrouwen toegankelijk en in de komende edities van de Regiokrant wordt steeds een of meerdere deelneemsters van vrouwengroep Orchidee aan de lezers voorgesteld. Zoals Saida Belahrache, hier op de foto met Magda Bootsma. " Ze is een zeer belangrijke, actieve en gemotiveerde vrijwilligster en ze is dagelijks met hart en ziel bezig voor Jasmijn. Saida is belangrijk voor de groep, ze doet de werving van diverse projecten waaronder de vrouwengroepen en ook adviseerd ze mensen individueel, en zorgt ze voor de juiste doorverwijzingen. In buurtcentrum de Karre ( Indische buurt) ondersteunt ze docenten met taallessen en ook heeft ze zich aangemeld voor vrijwilligerswerk binnen Innersdijk."
Wat zijn de plannen voor de komende weken? " Op 3 december komt Sinterklaas, op 10 december is er een workshop chocolade maken welke wordt gegeven door een Braziliaanse vrouw, 17 december voorlichting over de WMO en we gaan ons bezig houden met de voorbereidingen van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Het thema van deze dag zal zijn Talent en Kwaliteit. Ook gaan we in januari weer op de koffie in Innersdijk."
De Kleihorn, maandagochtend vanaf half tien. Kinderopvang en meedoen is gratis; koffie en thee kosten vijftig cent.

Saïda Belahrache: 5422609
Magda Bootsma: 5733319 (Jasmijn)
De Kleihorn: 5494820
( foto nog niet geplaatst)

1 opmerking:

zilvervis zei

Voor wie overweegt taalles te gaan geven aan nieuwkomers, kan dit artikel zeker inspirerend werken:
http://zilvervis.wordpress.com/2010/11/15/behoefte-aan-taalles-is-eindeloos/