donderdag 8 november 2007

Vrouwengroep Orchidee-reeks naar Regiokrant

Het is een prachtig initiatief vanuit vrouwencentrum Jasmijn en gelukkig blijven ze in elk geval het jaar uit nog in de spotlight. Vrouwengroep Orchidee, een interculturele ontmoetingsgroep voor vrouwen, komt elke maandagochtend samen in buurtcentrum de Kleihorn. En elke maand werd een van de deelnemende vrouwen gepotretteerd in de wijkkrant. Gevoelige verhalen van vrouwen die om uiteenlopende redenen naar Nederland zijn gekomen en hier een plaats in de samenleving proberen te veroveren. Kwetsbaarheid en kracht, zo zou je de belangrijkste ingredienten van de vrouwengroep kunnen omschrijven. Kwetsbaar omdat de meeste vrouwen niet zomaar naar Nederland zijn gekomen; er zit meestal een gevoelig verhaal achter. En kracht, omdat de overlevingsstrategie die de meeste vrouwen hanteren blijk geeft van souplesse en levenslust. Humor, saamhorigheid, elkaar ondersteunen, het bespreken van thema's, samen eten, luchtigheid en niet moeilijk doen; er wordt wel eens gesteld dat het begrip gezelligheid een typisch Nederlandse aangelegenheid is, maar dan moet je toch eens de bijeenkomsten van deze internationale vrouwen bezoeken.

Het is verheugend dat de vervolgreeks in de krant blijft en door het grotere verspreidingsgebied van de Regiokrant kunnen ook lezers buiten Beijum kennismaken met de vrouwen van Orchidee. Ondergetekende blijft de serie voor de lezers verslaan. Dappere dames op de Beijumer klei! Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geen opmerkingen: