woensdag 27 februari 2008

BINNENKORT HISTORIE

De eerste voorbereidingen zijn al getroffen. Zo is er al geen onderdoorgang meer naar de rotonde aan de Wibenaheerd. Kinderen krijgen nog les in noodbarakken. En de eerste steen van de nieuwe school werd in het begin van het najaar reeds geplaatst. (zie archief). Met directeur Hans van de Vlist werd een betrouwbare en stabiele roerganger binnengehaald. Alles lijkt in kannen en kruiken voor de start van de renovatie van de 1e Montessorischool in Beijum. En niet alleen de school, ook het hele gebied gaat letterlijk en figuurlijk grondig op de schop. Het enige vervelende aan de hele zaak is dat direct omwonenden verre van blij zijn met de komende omwenteling. Een rij huizen voor je woonverblijf krijgen, daar zit niet iedereen direct om te springen. En dat wordt voor sommigen even pijn lijden en balen. Dat is jammer, al gunt iedereen de hier schoolgaande kinderen van Beijum een onderkomen die aangapast is aan deze tijd. Wordt vervolgd.


Geen opmerkingen: