woensdag 7 december 2022

WERKEN LANGS DE WEG
 Er worden niet alleen drempels en zebrapaden op en vlakbij de wijkring gelegd, ook worden boven van gevaarlijke takken ontdaan.

Foto boven is gistermiddag gemaakt. Trouwens de andere beide foto´s ook.

Zebrapaden, drempels, takken verwijderen....de algemene noemer is veiligheid.

Boven, de Kremersheerd, we zien de haaientanden van wijkring Amkemaheerd.

Foto links, er wordt nog steeds gewerkt aan het zebrapad op de grens Emingaheerd-Amkemakeerd (voor mensen buiten Beijum, die twee vormen tezamen de wijkring).

Foto rechts, wat de blogger betreft een mooi beeld. Waren de heren mannetjes bezig met een werkoverleg? Waarover spraken zijn.

Bewonderenswaardig, de heren mannetjes die tijdens deze waterkoude decembermaand buiten werken, zich inspannen voor een veilig(er) Beijum.

Geen opmerkingen: