donderdag 15 december 2022

PERSOONLIJKE MAIDENSPEECH JULIAN BUSHOF (Geboren Beijumer, PvdA, 2e Kamer)

"Vooruitgang zit hem niet alleen in het rijk zijn, je inzetten voor een ander en het goede doen, dáár komt vooruitgang uit voort."

In een kwetsbare opstelling zit vaak kracht.

Geboren Beijumer Julian Bushof hield eergisteren zijn maidenspeech in de Tweede Kamer.

Wat een ontboezeming. Julian,: "Ik heb twee ouders, net als de meeste mensen, echter ik heb twee moeders." Dat was nieuw voor deze blogger, Julian koketteert niet met dit gegeven, maar in een maidenspeech dit te berde brengen is sterk.

Drie weken geleden volgde hij de afgezwaaide Kasha Arib op

Hij stelde zich anderhalf jaar geleden al voor op Beijumnieuws.

De Partij van de Arbeid heeft meer Beijum-prominenten voortgebracht, zoals het vroegere Tweede Kamer-lid Marjo van Dijken bijvoorbeeld.

Video beneden via Twitter, de maidenspeech in de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen: