donderdag 24 november 2022

GEBOREN BEIJUMER JULIAN BUSHOFF( Tweede Kamerlid, als opvolger van Kasha Arib)Hij stelde zich anderhalf jaar geleden al voor op Beijumnieuws.

Geboren in de Framaheerd te Beijum, en daar de eerste tien jaar van zijn leven gewoond.

Julian Bushoff. Nieuw Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, als opvolger van de afgezwaaide Kasha Arib. Hij stuurde bovenstaande foto op. Oog in oog met voorzitter Vera Bergkamp. 

De linker afbeelding komt van zijn Twitteraccount. De voorzittershamer van PvdA-Stad overhandigt hij aan zijn opvolger Els van der Weele.

Van fractievoorzitter PvdA Stad naar Den Haag.

Met de foto stuurde hij onderstaande gearceerde tekst mee.

Maart 2021, op campagne in zijn geboortewijk (links op de rechter foto). Zie afbeelding beneden.

Beijumer Julian Bushoff beëdigd als Tweede Kamerlid

 

Julian Bushoff (25) de fractievoorzitter van de PvdA Groningen heeft afscheid genomen van de Groningse politiek en is op dinsdag 22 november beëdigd als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Bushoff neemt daarmee de zetel in van Khadija Arib die begin november haar ontslag indiende als lid van de Tweede kamer. 

 

Het vertrek van de Groningse PvdA-fractievoorzitter hing al een tijdje in de lucht, maar Bushoff nam de tijd om tot een besluit te komen. Geen makkelijk besluit laat hij weten: “Want ik heb het enorm naar mijn zin in Groningen. Ik ben hier geboren en in Beijum opgegroeid, gelukkig blijf ik hier ook wonen, alleen moet ik doordeweeks in Den Haag zijn. Daar kijk ik ook naar uit, om samen met m’n collega’s in Den Haag aan de slag te gaan.” Bushoff: ‘Ik vind ik het bijzonder en eervol om namens de PvdA vanuit de Tweede Kamer voort te zetten wat ik nu in Groningen doe; knokken voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Bushoff, geboren stadjer groeide op in de wijk Beijum “Hoewel ik Groningen zeker ga missen, blijf ik me voor Groningers en het Noorden inzetten. Het knusse karakter; elkaar groeten, naar elkaar omzien dat neem ik mee naar politiek Den Haag. Ik ga gewoon met veel plezier m’n best doen het elke dag een beetje beter te maken voor morgen.”

Aanwinst Den Haag, gemis voor Groningen 

De jonge PvdA’er wordt door politieke vriend en vijand geprezen en staat bekend als een van de smaakmakers in de gemeenteraad. PvdA-lijsttrekker en wethouder Carine Bloemhoff zal haar fractievoorzitter gaan missen. Bloemhoff en Bushoff voerden bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog samen de lijst aan en loodsten de PvdA met twee wethouders en een sterk PvdA gekleurd coalitieakkoord opnieuw het Groningse gemeentebestuur in. Bloemhoff: ‘Het is Julian en de Tweede Kamerfractie van harte gegund, maar ik ga ‘m missen en de Groningse politiek ook’. 

 

Resultaten

Bloemhoff en haar collega PvdA-wethouder Rik van Niejenhuis roemen de rol die Bushoff achter de schermen speelde in de fractie en coalitie, “dat werd niet altijd gezien maar heeft echt het verschil gemaakt”. Maar ook zijn politieke resultaten zijn bijzonder: “De schoonmakers die in dienst komen van de gemeente was echt een politieke doorbraak”, aldus Bloemhoff. Van Niejenhuis noemt het initiatiefvoorstel voor meer betaalbare woningen ongekend: “Ik denk dat er geen een raadslid is dat zo’n veel omvattend voorstel voor meer betaalbare woningen en ruim 100 miljoen heeft gemaakt en door de raad geloodst. Het in Beijumopgegroeide en nieuwbakken Kamerlid zegt ook in den haag te willen proberen concrete resultaten voor mensen te behalen. “Ik ga mij bijvoorbeeld bezig houden met zorg en wil graag dat goede en liefdevolle zorg ook in Groningen bereikbaar is en bovendien betaalbaar juist ook voor mensen uit mijn eigen wijk Beijum waar het inkomen niet mega hoog is.” 

Geen opmerkingen: