woensdag 2 november 2022

GROEN LICHT VOOR 'KARDINGE GROEIT' (Natuurbegraafplaats boven Beijum)

Het gaf de nodige tumult begin dit jaar, een natuurbegraafplaats vlak boven de Rensumaheerd? 

Zie nog eens dit bericht 

Dit bericht kwam vanmiddag binnen:

GROEN LICHT VOOR KARDINGE GROEIT 

Deze week heeft het college van B&W van de gemeente Het Hogeland een positief besluit genomen op het principeverzoek ‘Kardinge Groeit’. Dit betekent dat Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland verder kunnen met het uitwerken van het plan voor natuurontwikkeling in combinatie met natuurbegraven in Kardinge.

Samen met Stadjers en Ommelanders

De initiatiefnemers betrekken alle belangstellenden graag bij het uitwerken van de plannen. Bureau Heilien Tonckens Groenadvies gaat daarbij helpen. Heilien Tonckens (www.heilien.nl) is een bekende in Kardinge. De OERRR speelplek is ook door haar ontworpen, met inbreng vanuit de wijk.

Wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief Kardinge Groeit (www.kardingegroeit.nl) ontvangt automatisch informatie en de uitnodiging om mee te denken over de planuitwerking.

Excursie naar natuurbegraafplaats Heidepol op 12 november

Om een goed beeld te krijgen van natuurontwikkeling en natuurbegraven volgens de wijze van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, organiseren de initiatiefnemers een excursie naar natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem. Daar geven de boswachters een rondleiding, en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor vervoer en een lunch wordt gezorgd.

Iedereen die mee wil kan zich tot en met zondag 6 november aanmelden via www.kardingegroeit.nl/nieuws.

Kardinge Groeit

Natuurmonumenten heeft in haar gebiedsvisie de ambitie opgenomen om natuur- en recreatiegebied Kardinge uit te breiden van 300 naar 500 hectare, de biodiversiteit te verhogen en Kardinge te verbinden met omliggende natuurgebieden. Met de aankoop van 38 hectare landbouwgrond is een eerste stap gezet. Het is de bedoeling dat zich hier over enkele jaren een prachtig natuurgebied ontwikkelt, waar mensen ook een laatste rustplaats in de natuur zullen vinden. Meer informatie op de website www.kardingegroeit.nl

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Zie verder dit bericht van vandaag:

https://www.oogtv.nl/2022/11/natuurmonumenten-mag-recreatie-gebied-kardinge-uitbreiden/

Met een videoreportage.