woensdag 19 januari 2022

KARDINGE GROEIT (MÉT EEN NATUURBEGRAAFPLAATS T.N.V. BEIJUM)

BEIJUMERS, NA UW DOOD ONDER DE GROND VLAKBIJ UW WIJK?

"We gaan in goed overleg met iedereen om er wat moois van te maken. Met bewoners van Beijum en uit Zuidwolde. We gaan er een mooi natuurgebied van maken. Tot nu toe is het als het ware een woestijn van gras. Iedereen mag meedenken. We werken ook samen met Natuurbegraven Nederland, het is de bedoeling om tussen Beijum en Zuidwolde in een nieuw te realiseren natuurgebied een natuurbegraafplaats aan te leggen."

Was getekend, boswachter Bart Zwiers van Kardinge namens Natuurmonumenten aan het begin van afgelopen middag. Deze blogger ging op uitnodiging met hem mee om poolshoogte te nemen. Hoek Beijumerweg met de grens Rensumaheerd. Gebied tussen stadswijk Beijum en nabuurwijk Zuidwolde.

Zie foto boven en rechts. Gras alom. Maar dat gaat veranderen.

Zie de video beneden. Bart: "Als je in het toekomstige natuurgebied gaat lopen, zal je niet in de gaten hebben dat daar een natuurbegraafplaats is aangelegd. Er komen geen grafstenen."

Natuurmonumenten is de oudste natuurvereniging ter wereld (117 jaar).

Over de samenwerking met Natuurbegraven Nederland (link boven): 

Samen met Natuurbegraven Nederland ontwikkelen we natuurbegraafplaatsen in bestaande natuurgebieden en daarbuiten. Dat doen we zo dat de natuur er altijd op vooruit gaat. Door uitbreiding van een natuurgebied of door maatregelen te nemen die de natuur versterken. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurbegraven/project-natuurbegraven

Persbericht:

KARDINGE GROEIT: UITBREIDING NATUUR IN COMBINATIE MET NATUURBEGRAVEN TUSSEN GRONINGEN EN ZUIDWOLDE

Kardinge is natuur dicht bij huis. Natuurmonumenten beheert het gebied en wil Kardinge nog mooier, groter en natuurlijker te maken. Natuurmonumenten ziet hiervoor kansen in combinatie met natuurbegraven. Reiner Hartog, boswachter bij Natuurmonumenten: “De inrichting van deze natuuruitbreiding staat nog niet vast. Om een nieuw natuurgebied te realiseren en in de natuur te mogen begraven is een wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Het Hogeland nodig. We vragen onze buren, vrijwilligers en betrokken organisaties met ons mee te denken voordat we onze plannen bij de gemeente indienen. Daarom organiseren we online bijeenkomsten. Op 1 februari voor inwoners van Zuidwolde en op 2 februari 2022 voor inwoners van de wijk Beijum. Beide bijeenkomsten starten om 20.00 uur. Aanmelden kan via www.kardingegroeit.nl.

De kansen in het kort

Natuurmonumenten heeft in 2021 een landbouwperceel van 38 hectare aangekocht. “Op deze plek, tussen Beijum en Zuidwolde, kunnen we een aansluiting met het Beijumerbos creëren, in combinatie met het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats. We zien een halfopen boslandschap voor ons met open plekken, geleidelijke bosranden, struiken, vrijstaande bomen, met wandelpaden en de mogelijkheid van begraven in de natuur” aldus Reiner. "Daarmee voorzien we eveneens in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Op die manier bieden we mensen ook de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur in Nederland. Om de ambitie te realiseren werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland."

Natuurbegraven

Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen worden begraven. Het blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied. Er zijn geen grafstenen en de graven worden niet gemarkeerd. Het natuurgraf is onderdeel van de natuur en is alleen tijdelijk herkenbaar aan een liggende boomschijf met de naam van de overledene.

Samen met de omgeving

Reiner: “Bijzonder aan Kardinge is de directe link met omwonenden: we hebben dertigduizend buren. Die mensen wandelen en fietsen er niet alleen, ze helpen ook mee om Kardinge mooier en natuurlijker te maken. Daarom vragen we iedereen mee te denken met ons natuurproject. Het eerste moment daarvoor zijn de informatiebijeenkomsten in februari.”

Informatiebijeenkomsten

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland lichten toe welke kansen zij zien voor Kardinge, wat de samenwerking inhoudt en hoe het proces vorm krijgt. Er is volop ruimte om vragen te stellen, en wensen kenbaar te maken. In verband met de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten online. De bijeenkomsten vinden plaats op 1 februari (Zuidwolde) en op 2 februari (wijk Beijum), van 20.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot 30 januari via www.kardingegroeit.nl. Kort voor de bijeenkomst ontvangt iedereen die zich heeft aanmeld een link waarmee de bijeenkomst via de computer bij te wonen is. Op www.kardingegroeit.nl is meer informatie te vinden over de ambities.

JF: Bovenstaande tekst is ook bestemd als uitnodiging voor bewoners om mee te denken en te beslissen. De uitnodigingsbrief en het persbericht zijn nagenoeg gelijk.

Han Borg schreef bijna een jaar geleden dit bericht over een mogelijke natuurbegraafplaats vlak boven Beijum. Deze blogger zal hem vragen een reactie te schrijven.

Video, boswachters Bart Zwiers en Reiner Hartog met liefde en betrokkenheid voor 'hun' Kardinge:

En de video van Beijumnieuws met Bart afgelopen middag...tekst + uitleg over de plannen:

10 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Waarom een on line-bijeenkomst op 2 februari 2022 voor de bewoners van Beijum en omgeving (inclusief Lewenborg, naar ik mag hopen)? De kans is redelijk groot dat begin maart 2022 weer fysiek vergaderd kan worden.

In ieder geval kan ik niet on line meedoen, omdat ik geen camera heb aangesloten op mijn PC. Dit zal voor veel meer ouderen gelden.


Het aanleggen van een nieuwe natuurlijke begraafplaats tussen Zuidwolde en Beijum lijkt mij in de eerste plaats het werk van planologen, landschapsarchitecten, bouwkundigen, biologen, begraafplaatsdeskundigen en bodemdeskundigen. Door ambtenaren van de gemeenten Groningen en Het Hogeland.

Natuurmonumenten heeft boswachters in dienst om hun gebied te beheren. Zij kunnen een deel van de Public Relations verzorgen.

Ik begrijp uit het persbericht dat de Vereniging Natuurmonumenten het voorwerk wil verrichten, voordat een globaal uitgewerkt plan bij de twee betrokken gemeenten wordt ingediend. Mijn vraag is of dit de formele statutaire taak van Natuurmonumenten is.

Heel belangrijk is of de eigenaren van de huidige landbouwgronden dit gebied wel willen verkopen. Kan landbouwgebied met zeer vette klei wel dienen als "natuurlijke begraafplaats"? Moet deze zeer vette kleigrond eerst grootschalig afgegraven worden, voordat er nieuwe grond op wordt gestort? Is deze enorme grondoperatie c.q. grondverhuizing of grondmutatie niet ontzettend duur? Of omgekeerd (goedkoper): moet op deze kleigrond nieuwe grond (zandgrond of gemengde grond) gestort worden? Dit was vorig jaar februari de mening van de heer drs. Han Borg.*

Moet de grondwaterstand in dit gebied mogelijk worden bijgesteld als er een natuurlijke begraafplaats komt? Is dit wel mogelijk? Hoe denkt het waterschap Noorderzijlvest hierover? Hoe denken de gemeenten Groningen en Het Hogeland hierover? Wat is de mening van de betrokken boeren/agrariërs? Idem dito LTO Noord?


Kan worden gekeken naar de uitbreiding van de begraafplaats in Noorddijk? Ik schreef hier vorig jaar februari over. Zie mijn drie reacties op:

* https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/02/beter-geen-natuurbegraafplaats-tnv.html

Ik deel de belijnde mening van de heer Han Borg van 21 februari 2021.

Kees Huizenga zei

In het persbericht van Natuurmonumenten van gisteren staat dat reeds een groot gebied is aangekocht, voordat de planvorming is begonnen. Dit is zeer bijzonder te noemen!

Citaat:

"Natuurmonumenten heeft in 2021 een landbouwperceel van 38 hectare aangekocht. Op deze plek, tussen Beijum en Zuidwolde, kunnen we een aansluiting met het Beijumerbos creëren, in combinatie met het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats."

Einde citaat.


Het gaat om 38 hectare. Een hectare is een gebied van 100 m x 100 m = 10.000 vierkante meter. 38 hectare omvat een gebied van 38 keer 10.000 vierkante meter = 380.000 vierkante meter = 0,38 vierkante kilometer.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hectare

Het betreft dus een relatief klein gebied. Om circa 54 voetbalvelden van 7.000 vierkante meter.


Vanmiddag dacht ik dat dit grondgebied nog moest worden aangekocht of dat er een optie op de kavels was genomen bij meerdere boeren of bij één boer. Nee, deze grond is reeds eigendom van Natuurmonumenten. Een reeds voldongen feit! Sorry voor deze vergissing.

Mogen de bewoners slechts meedenken over de randvoorwaarden m.b.t. deze "natuurlijke begraafplaats"?

U kent deze mooie lijfspreuk: "Wie betaalt, bepaalt!"


U weet wat bewonersparticipatie concreet voorstelt. Ik verwijs met nadruk naar de lage bewonersvariant van de Korrewegbrug, waarvan Rijkswaterstaat en B&W van Groningen zich vorig jaar niets hebben aangetrokken.

Kees Huizenga zei

Ter vergelijking: het Beijumer Bos heeft een omvang van circa 100 hectare.

Zie: https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/48683730/beijumerbos


De vraag is hoeveel vierkante meters zijn begroot voor een "natuurlijke begraafplaats". Of denkt Natuurmonumenten aan een organisch aangroeimodel? Ik vermoed het laatste. Dan krijgen we een bosachtig natuurpark boven Beijum met kleine horizontale boomstammen, waarop de namen van de overledenen staan. Zonder grafstenen.

Kees Huizenga zei

Uit het interview van Beijumnieuws met Bart Zwiers blijkt dat 10% van de 38 hectare is bestemd als natuurlijke begraafplaats. Boswachter Bart Zwiers heeft het over 40 hectare (afgerond naar boven). Feitelijk gaat het om 3,8 hectare. U kunt zelf bepalen op welke plek u begraven wil worden. Wat kost een natuurlijke begraafplaats? € 5.000 of meer?

Dat begraven is een verdienmodel, hoewel ik niets van de financiering van dit langdurig project begrijp.
Misschien vraagt Natuurmonumenten wel vette overheidssubsidies aan. Bij de gemeenten Groningen, Het Hogeland en de provincie Groningen. In goede samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Groningen en met Avifauna Groningen – Kardinge?

Zie: https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/26-kardinge


De WOZ-waarden van de woningen in Beijum-Noord kunnen door dit project zeker omhooggaan. Bart Zwiers maakte volgens mij geen grapje! In verband met een subsidieaanvraag heel slim bedacht!


P.S.: Han Borg krijgt blijkens het interview met jou gelijk. Het gebied moet worden opgehoogd met bosgrond, gemengde grond, etc. En zandgrond voor de wandelpaden.

Bart Zwiers zei

Beste Kees, met aandacht heeft Natuurmonumenten je reacties gelezen. We willen je graag uitnodigen om met onze boswachters het terrein te bezoeken en in gesprek te gaan. Wanneer je een mail schrijft via de website www.kardingegroeit.nl dan nemen onze boswachters contact met je op. Fijn weekend en groene groet

Kees Huizenga zei

Ik zal volgende week contact opnemen met jou, Bart.


Een natuurbegraafplaats voor één persoon kost in Reiderwolde, bij Winschoten, € 3.750.

Idem dito in Mepperdennen in Drenthe (in de plaats Meppen).


In Eext, bij de natuurbegraafplaats Hillig Meer, € 3.750 in een jong bos en € 4.750 in een oud bos.

In een urn begraven worden kost daar € 2.250 in een jong bos en € 2.750 in een oud bos.

Los van de overige uitvaartkosten in deze oorden.


Boven Beijum-Noord zal behoorlijk moeten worden geïnvesteerd in grondverhoging, drainage (heel belangrijk), het vergroten en verdiepen van de sloot tussen Beijum en Zuidwolde, het aanleggen van diverse bomen en struiken, het aanleggen van wandelpaden, vijvers, uitkijkposten voor vogels, een mogelijk theehuis, nieuwe sloten, mogelijke sluizen, duikers, dammen, etc.


Indien geen overheidssubsidies worden aangevraagd, kunnen de natuurlijke begraafplaatsen erg duur worden.

Wie is de projectontwikkelaar? De Vereniging Natuurmonumenten uit Amersfoort (de eigenaar) of Natuurbegraven Nederland BV uit Den Bosch?

Hoe lang duurt de terugverdienperiode? 20 jaar? 30 jaar?

Kees Huizenga zei

Hierbij de tarieven van Natuurbegraven Nederland BV.

Zie: https://www.natuurbegravennederland.nl/alles-over-natuurbegraven/kosten-natuurgraf/


Citaat:


"Wat zijn de kosten van een natuurgraf?


Natuurbegraven Nederland beheert verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland. Onderstaande tarieven gelden voor alle natuurbegraafplaatsen.


Natuurgraven:


Natuurgraf € 4.250

Samen één natuurgraf – op daarvoor bestemde plekken € 7.500

Natuurgraf met gedenkboom – op daarvoor bestemde plekken € 4.750

Natuurgraf voor een kist, mand of wade met als inlage een urn of de as € 5.050

Natuurgraf voor een urn of de as € 2.000

Natuurgraf voor twee urnen of de as € 2.800"

Einde citaat.


Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen deze kosten kan betalen. In de wijk Beijum, maar ook in de wijk Lewenborg, wonen veel personen met een minimuminkomen. Daarom kan geconcludeerd worden dat natuurbegraven primair is weggelegd voor personen, die niet tot de minima behoren. In die zin is natuurbegraven behoorlijk commercieel en elitair. Het gaat om groot geld!


Wat staat op de eerste plaats: geld of de natuur?

Kees Huizenga zei

Over de nauwe samenwerking tussen Natuurbegraven Nederland BV en Natuurmonumenten:


https://www.natuurbegravennederland.nl/partners/natuurmonumenten/


Citaat:


“De samenwerking

Een deel van de opbrengsten van natuurbegraven wordt gereserveerd voor Natuurmonumenten. Dat geld wordt door Natuurmonumenten in de toekomst gebruikt voor het beheren, beschermen en versterken van de natuur en daarmee ook elk natuurgraf op de natuurbegraafplaats. Een eigen plek zorgt dus niet alleen voor het behoud van de natuur nu, maar ook voor de generaties na ons. Zo maken we samen de natuur in Nederland mooier.

De natuurbegraafplaatsen zijn eigendom van Natuurbegraven Nederland óf liggen in een natuurgebied van Natuurmonumenten. Na de laatste natuurbegraving worden deze gebieden overgedragen aan Natuurmonumenten.

Natuurbegraven Nederland gebruikt tot aan een laatste afscheid – als ‘natuurlijke’ keuze, en niet omdat dit wettelijk verplicht is – maximaal 10% van een natuurgebied voor een aantal natuurgraven die uiteindelijk opgaan in de natuur.


Natuurverbetering

Door op kleinschalig niveau de natuur een handje te helpen, kunnen we de natuurlijke omgeving van inheemse planten en dieren verbeteren. Op de natuurbegraafplaatsen creëren we open plekken in aangeplant bos, deze brengen zonlicht op de bodem, waarmee bloemen, struiken en grassen de kans krijgen om te groeien op een rijke bodem. Hier komen vervolgens weer vlinders, bijen en andere insecten op af die de biodiversiteit van de natuur in een gebied vergroten. Op een natuurbegraafplaats gaan we zorgvuldig om met de natuur. Zo worden zoden altijd teruggelegd op een natuurgraf.

“Duinen, heide, veenweiden, bossen, beken, plassen, moerassen, kwelders, uiterwaarden en stuifzanden: die unieke diversiteit maakt het Nederlandse landschap zo aantrekkelijk. Natuur is iets van alle generaties. Verbonden blijven met de natuur en als nabestaanden je naaste in een mooie omgeving gedenken: ik vind dat ontroerende gedachten.”

Teo Wams, directeur natuurbeheer Natuurmonumenten”

Einde citaat.


Mijn juridisch commentaar

Hierboven staat dat "de natuurbegraafplaatsen eigendom zijn van Natuurbegraven Nederland BV of in een natuurgebied van Natuurmonumenten liggen". Natuurmonumenten is eigenaar van de 38 hectare van het beoogde natuurgebied. Indien Natuurbegraven Nederland BV in dit gebied natuurbegraafplekken kan plaatsen, dan kan men spreken van vruchtgebruik van de grond (vergelijk het pachten van grond door een agrariër). Hiervoor betaalt Natuurbegraven Nederland BV een bepaalde pachtprijs aan Natuurmonumenten. Zo begrijp ik het op dit moment. Natuurbegraven Nederland BV is in deze toekomstige constructie boven Beijum dus geen eigenaar van de aan te leggen natuurbegraafplaatsen. Het eigendom is immers een absoluut recht met zaaksgevolg! Die natuurbegraafplaatsen hoeven na voltooiing van de bezetting van maximaal 10% grondoppervlakte derhalve niet teruggegeven of geschonken te worden aan Natuurmonumenten!

Natuurmonumenten kan door de pachtinkomsten het beoogde natuurgebied boven Beijum onderhouden, versterken en beheren.

Kees Huizenga zei

De vereniging Natuurmonumenten blijft als eigenaar van de 38 hectare grond tevens de eigenaar van de natuurlijke graven. Vanwege natrekking in het vermogensrecht. Deze graven gaan als kleine onderdelen op in het groter geheel van het aangekochte grondgebied.

Zie in dit verband: art. 3 lid 1 Boek 3 BW (wat is een onroerende zaak?), art. 4 lid 1 en 2 Boek 3 BW (natrekking van zaken) en art. 20 sub a, b, c, e en f Boek 5 BW (eigendom van onroerende zaken).

Plus deze belijnde uitspraak van de Hoge Raad van 25 oktober 2002; een juweel:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest_St._Barbara/Aartsbisdom_Utrecht


Het bevreemdt mij dat ik over deze juridische vondst of zaak nog geen enkele inhoudelijke reactie heb ontvangen van Natuurmonumenten en van Natuurbegraven Nederland BV. Wel de subtiele mededeling dat die aparte notariële akte inzake de overdracht van de begraafplekken van Natuurbegraven Nederland BV aan de vereniging Natuurmonumenten - "na de laatste natuurbegraving" - een bepaalde psychologische werking heeft voor de nabestaanden. Namelijk: "eeuwige rust voor de overledene".


In de praktijk gaan notariële akten over vermogenszaken, familiezaken/erfrecht, zaken van rechtspersonen, etc. Niet over het geruststellen van zielenroerselen. Geen enkele notaris heeft tot nu toe tegen Natuurbegraven Nederland BV gezegd dat zo’n notariële akte geen enkele vermogensrechtelijke zin heeft. Wel voor de lokale notaris in kwestie om geld te verdienen met het passeren van zo’n akte.

Kees Huizenga zei

Voor de fijnproevers:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2002:AE6999

Het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 25 oktober 2002. U kunt tevens de uitgebreide versie aanklikken.