woensdag 26 januari 2022

AANPAK FOSSEMAHEERD T.H.V. DE WIJKRINGEen woonwijk behoeft onderhoud. Sociaal en ook fysiek.

Sociaal is een lastig punt. Begin deze eeuw waarde er een interventieteam door de wijk

Zie foto's, wijkring Emingaheerd t.h.v. de Fossemaheerd.

En mensen die met de fiets of auto de wijk via kruispunt Beijum Zuid verlaten, zien dit al een paar weken in 'de knik' van genoemde wijkring, waar je de Isebrandtsheerd links laat liggen.

Huurhuizen in onderhoud, welke woningbouwvereniging er over gaat weet deze blogger even niet. Schilderwerk. Isolatie? Aanvullingen zijn welkom.

De fysieke aanpak van de Wibenaheerd is onlangs voltooid.
Er zijn nogal wat wijkbijeenkomsten geweest wat betreft wijkvernieuwing.

Er kwamen wel eens Belgen op af

Deze blogger ziet op eigen titel wel eens een hypocriet politiek spel wat betreft wijkvernieuwing
Zet em op Fossemaatjes. 


1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Het gaat hierbij om huurwoningen van Woningstichting Nijestee. Aflopend vanaf huisnummer 116 richting ± 60.

Woningstichting De Huismeesters is eigenaar van de huisnummers 2 t/m 54 aan de Fossemaheerd.