dinsdag 4 januari 2022

KLINKT 'BEIJUM KLEIJUM' IN?


Naar aanleiding van het bericht van gisteren schreef Han Borg een reactie. Wat een vocht.

In zeer oude wijkkranten, de Kwieke Kwakker, vernoemd naar de vele kwakende kikkers in de sloten in het voorjaar te Beijum, werd reeds bericht over een Werkgroep Vochtbestrijding in de toen nog jonge wijk. 

De wijken Lewenborg en Beijum hadden toentertijd last van schimmeloverlast in verband met vocht. Zie nog eens dit bericht met afbeelding

Han Borg, die benadrukt dat hij geen deskundige is op dit gebied:

Mij komt het voor dat Beijum stevig aan het 'inklinken' is. Al in de jaren dat ik er woonde (tussen 1994 en 2020) zag je op veel plekken de aarde (of klei) steeds verder naar beneden zakken. Vooral langs de huizen was dat goed waarneembaar: stoepen verzakten, en de uitstap vanuit een deur naar tuin of straat leek per jaar wel een halve centimeter groter te worden. De huizen zelf bleven verder wel 'op niveau' staan: die waren immers metersdiep van heipalen voorzien, tot op een keiharde (leem?zand?oer?)laag. En bij het verzakken van de bodem zakten de afvoersystemen misschien niet even hard mee - met volgelopen putten, drassige paden, ondergelopen speelweides tot gevolg...dit alles lijkt me een mooi onderwerp voor een diepgaand onderzoek, van gemeente, provincie en waterschap samen. Met een onafhankelijke voorzitter van de onderzoekscommissie: dat lijkt me écht nodig!

JF; kop boven dit bericht, in de jaren tachtig droeg Beijum de bijnaam Beyum Kleyum.

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

In het verleden, ik weet niet meer wanneer, schreef ik in een reactie op Beijumnieuws dat toenmalig wethouder Ypke Gietema (PvdA) bij de aanleg van Beijum Oost heeft bezuinigd op de drainage. Beijum Oost moest snel gebouwd worden. De gemeente Groningen had in de beginjaren tachtig haast, mede gegeven de grote vraag naar (sociale) huurwoningen.

Niet bij de aanleg van Beijum West. Wethouder Max van den Berg (PvdA) trok veel geld uit voor de aanleg van Beijum West. Over dit onderwerp heb ik een boek: uit de Groninger Historische Reeks. De beleidsverschillen tussen Van den Berg en Gietema worden hierin goed belicht.

Kees Huizenga zei

Zie verder het Beijumboek van Uitgeverij Leander uit het jaar 2012, hoofdstuk 8, getiteld: "Boeskoolbuurt wordt moderne bloemkoolwijk", pp. 119-132. Met name pp. 124-130. Geschreven door drs. Jaap Ekhart.