dinsdag 4 maart 2014

ONTWIKKELINGEN DOORNBOSHEERD (1)

Gisterochtend is een begin gemaakt met het fysiek opknappen van de Doornbosheerd. De parkeerplaatsen worden geordend, er komt een speelveldje en er komen nieuwe bomen. De bedoeling hiervan is dat de straat leefbaarder wordt gemaakt, dat kinderen er prettig kunnen spelen en dat gevoelens van veiligheid gaan toenemen.
Eerdere berichten over de fysieke aanpak van de Doornbosheerd vindt u hier, met video, 23-11-'1315-5-'13, met video, opening Doornbosparadijs, 15 juli 2011 en ook een tegengeluid van een bewoner.
Woningbouwvereniging de Huismeesters heeft reeds een gedeelte fysieke aanpak gerealiseerd. Zo is op bovenste foto reeds een nieuwe onderdoorgang te zien.
Kunstenaars van Pand49 gaan in april, mei een groot ganzenbord voor kinderen op straat realiseren. I.o.m. bewoners wordt in mei een openingsfeest georganiseerd.

Ook uit een eerder bericht:

De Doornbosheerd en de Barmaheerd in Beijum worden onderhanden genomen. De straten moeten leefbaarder en veiliger worden. Bewoners, woningcorporaties De Huismeesters en Nijestee, Stiel en gemeente Groningen hebben een plan ontwikkeld om dat te realiseren. De straten worden fysiek opgeknapt, maar ook sociale problemen worden aangepakt. De problematiek in de Doornbosheerd en de aangrenzende Barmaheerd is divers. De openbare ruimte is rommelig en is er sprake van overlast door hangjongeren en drugsdealers. Dat veroorzaakt bij bewoners een gevoel van onveiligheid.

Geen opmerkingen: