maandag 24 maart 2014

ONTWIKKELINGEN IN DE DOORNBOSHEERD (4)


Alle foto's zijn afgelopen vrijdagmiddag gemaakt. De Doornbosheerd maakt een transformatie door van verloederd en verpauperd naar 'leefbaar.'
Dat is althans de bedoeling. Het begrip leefbaar is relatief. Het is lastig te definiëren, er zijn veel mensen die zich zeer prettig in Beijum voelen, anderen, niet zoveel denkt de blogger maar hij kan  zich vergissen, zouden graag willen verhuizen. Het is maar wat je wil, een echte platte land-mens kan vast niet aarden in de stad, en om gekeerd heeft een stadjer niks in de Ommelanden te zoeken.

Hoe je het ook wend of keert, er wordt getracht om van de Doornbosheerd een leefbare woonomgeving te maken.

Daar lijkt het op bovenstaande foto nog niet erg op. Een kat of poes tracht zich te goed te doen aan de inhoud van een opengereten vuilniszak. Waarschijnlijk kon de troep afgelopen week niet worden opgehaald omdat de straat was afgezet en er gewerkt werd.

Het is klein ongemak voor de heerdbewoners die wekenlang ervaren dat hun straat op de schop ligt. Ze moeten nog een paar weken geduld hebben, in mei zal alles achter de rug zijn. Dan wordt een openingsfeestje gehouden, de parkeerplekken zullen op orde zijn en de kinderen van de Doornbosheerd mogen dan een nieuw speelveldje in beslag nemen.

De tijd zal leren of de bewoners van deze heerd uiteindelijk tevreden zullen zijn, of dat het chagrijn gaat overheersen. Uiteindelijk kan 'leefbaarheid' niet worden opgelegd, maar moet het ook van binnenuit, vanuit mensen zelf komen.


10 opmerkingen:

Jan Bakker zei

De eerste foto van de Doornbosheerd (met rode kat) doet me sterk denk aan en kijkje in de Derde werwld. Als je gezegd had dat het een foto is genomen in Uganda, had ik het ook geloofd

Willem Pauwelussen zei

Stadsdeel Noorddijk is opgebouwd uit de voormalige gelijknamige gemeente en een flink stuk van de gemeente Bedum. Ommeland dus. Als je het Van Starkenborghkanaal oversteekt kom je toch duidelijk in een andere sfeer. En dat terwijl die annexatie toch alweer 45 jaar geleden is.
Dus een beetje wonen wij nog op het Ommeland, zou ik zeggen.

Jan Bakker zei

Overigens, Beijum was vroeger oorspronkelijk een klein dorpje, min of meer een gehucht, heb ik begrepen uit oude documenten. De naam Beijum komt al voor in documenten uit het jaar 952. In die periode hoorde deze regio nog bij het grote Friese Rijk. Dus deze regio kent een lange geschiedenis.

Anoniem zei

Hopelijk duurt deze trieste en deprimerende aanblik nog maar heel kort!
Had het, hoe dan ook de taak van de gemeente niet moeten zijn,deze afvalbende daar weg te halen?

gr. therèse

Willem Pauwelussen zei

Karel Martel versloeg in 734 de Friezen bij Boorne en veroverde daarmee Friesland tot aan de Lauwers. De rest van Friesland (dus ook het gebied waar het dorpje Beijum lag) kwam in Frankische handen in 783, toen Karel de Grote de Sakser Widukind versloeg. Feitelijk hield daarmee Friesland als zelfstandige macht op te bestaan. Dus ik denk niet dat er in 952 nog sprake was van het 'grote Friese Rijk'.
Ik ben dan ook heel nieuwsgierig naar de documenten uit 952 waarin sprake zou zijn van Beijum. Sowieso omdat de oudste benaming niet Beijum maar Beiahêm is. Die benaming grijpt trouwens terug op de periode van 250 v. C. tot 150 n. C.

Jan Bakker zei

Ja, dat laatste klopt, Willem. De oorspronkelijke naam was Beiahem. Het Friese Rijk heeft langer bestaan dan de periode die jij noemt. Althans de informatie heb ik uit betrouwbare bron (dus niet internet): De Grote Winkler Prins (laatste editie). Grote delen van Friesland zijn in de handen van de Franken terechtgekomen, klopt, maar de Friezen hebben later weer terrein terug gewonnen. Als Fries ken ik mijn geschiedenis. Overigens bedankt voor de aanvullende informatie, Willem.

Willem Pauwelussen zei

Tsja, internet. Sinds ik in het wijkblad van Hunze/Starkenborgh de onzin las dat in het Steenhuis, dat ooit stond halverwege waar nu de De Klerkstraat ligt, een roofridder had gewoond een onzin die letterlijk van internet was gekopieerd (en nooit gerectificeerd) is mijn wantrouwen tegen dat medium navenant toegenomen.
Ik acht mij niet bevoegd om uitspraken te doen omtrent de mate waarin De Grote Winkler Prins in historisch opzicht een betrouwbare bron is, maar ik heb er maar eens de beide werken op nageslagen die gelden als DE standaard waar het de Groninger provinciale geschiedenis betreft.
Dat is ten eerste 'Historie van Groningen' onder redactie van W.J> Formsma. Ik lees daar op blz. 68: "Zoals gezegd ging Groningen met de kerstening deel uitmaken van het Karolingische Rijk. (...) Waarschijnlijk was de veldslag in 734 in Westerlauwers Friesland ook voor het gebied ten oosten van de Lauwers beslissend geweest." En dat was het ook, zij het dat Widukind in opstand kwam maar vrij snel overwonnen en gekerstend werd.
Even verderop: "Bij verdrag van Verdun in 843 kwam Groningen bij het Middenrijk van Lotharius." Let wel, dat is dus nog ruim 100 jaar vóór het jaar 953, wat ik in dit boek trouwens vergeefs heb gezocht.
Dat heb ik ook niet kunnen vinden in het lijvige, drie dikke delen beslaande 'Geschiedenis van Groningen', onder redactie van o.a. M.G.J. Duijvendak. Wel lees ik, op blz. 102, eerste boek: "Omstreeks 733/734 wist Karel Martel zijn machtbereik tot aan de Lauwers uit te breiden." Ook hier wordt verteld van de opstand van Widukind, die na 780 uitbrak maar "door Karel werd neergeslagen." De volgende bladzijde meldt dat het Karolingische rijk in de loop van de negende eeuw verbrokkelde zodat het directe rijksgezag in de Friese landen wegebde. Dat heeft veel te maken met de invallen van de Noormannen, maar ook met de nog alomtegenwoordige 'heidense' dodencultus. Op blz. 111 suggereert (!) het boek, rondom het midden van de negende eeuw "een vreedzame coëxistentie tussen indringers en autochtonen, maar ik zie nergens vermeld dat (en wanneer en hoeveel) terrein door de Friezen is teruggewonnen. En als op blz. 113 staat: "in de tweede helft (van de achtste eeuw) steekt de Frankische politieke invloed de Lauwers over" wil ik nog steeds graag weten hoe dan het grote Friese Rijk pakweg honderd jaar weer (kennelijk) hersteld kon zijn, en ben ik ook nog steeds benieuwd naar de documenten.
Kijk, natuurlijk is het zo dat die Friezen hun eigen gang gingen, want ze waren daarvoor ver genoeg verwijderd van het centrale gezag. Ik weet ook wel dat de Opstalboom het verbond was van de Friese landen, en dat daar een soort recht werd gesproken. Maar dat kun je niet het 'grote Friese Rijk' noemen, want dat veronderstelt een centraal gezag. Maar de enige min of meer regulerende instantie in die tijd was de kerk en verder werden meningsverschillen gewapenderhand uitgevochten. Er was eigenlijk niet echt een staatsvorm dus zeker geen 'Rijk'.Anoniem zei

Mag dit alles mijn petje even te boven gaan?
vast wel, toch??
Ondanks dat...dank je voor je moeite, Willem :-).

gr. therèse

Jan Bakker zei

De juiste benaming voor het Friese Rijk was toen Magna Frisia. Dat gebied liep van West-Vlaanderen totaan het huidige Noord-Friesland in Sleeswijk-Holstein (Duitsland). Op de Nederlandse en Duitse waddeneilanden wordt nog steeds Fries gesproken, net als in West-Friesland boven Amsterdam. Toegegeven met een Hollands 'sausje' erover, maar toch. Voor de zekerheid heb ik het even nagelezen in de eerder genoemde Grote Winkler Prins en op Wikipedia. De huidige Ommelanden behoorden nog tot de 17de eeuw bij Friesland. Dus nog niet zo gek lang geleden. Daarom neem het als waar aan, Willem, maar ik twijfel niet aan je geschiedkundige kennis.
Overigens had je in de vroegere Middeleeuwen het Roomsche Rijk van Karel de Grote. Wat ik hiermee zeggen wil is dat de staatskundige betekenis van het woord 'rijk' al wel bestond.

Anoniem zei

laat ik nou een Saks wezen