donderdag 13 maart 2014

POLITIEK WORDT WAKKER INZAKE GROFVUIL

Bovenstaande foto werd op 2 maart bij dit bericht gepubliceerd. Mede naar aanleiding van de publicatie op Beijumnieuws en klachten vanuit de wijk, zet Pvda-stad het onderwerp betalen voor grofvuil vervroegd op de agenda.
Sinds er betaald moet worden voor het ophalen van grof vuil wordt het afval steeds vaker illegaal op straat gezet. Dat zegt de PvdA fractie. De PvdA zegt dat er meldingen komen uit diverse wijken, waaronder de Oosterparkwijk, Beijum, Paddepoel en het Stadspark. De sociaal democraten vragen zich af of het wel een goed idee was om 46,50 te vragen voor het ophalen van het grof vuil en willen dit besluit eerder dan gepland evalueren.oogtv.

Op de site van Pvda/Groningen staat:
In de gemeente Groningen moeten inwoners vanaf dit jaar € 46,50 betalen als ze hun grofvuil laten ophalen. De laatste tijd krijgt de PvdA berichten over steeds meer gedumpt grofvuil in de openbare ruimte. Bovendien geven minima aan hun grofvuil niet kwijt te kunnen. Dit bevestigt de zorg van de PvdA over het afschaffen van het gratis ophalen van grofvuil. De fractie stelt daarover schriftelijke vragen aan het college van B&W. De sociaal-democraten suggereren het college van B&W de ingevoerde maatregel vervroegd te evalueren.
Lees verder op genoemde site.

24 opmerkingen:

Anoniem zei

En terecht dat men zich dit afvraagt!!!

Laat men het HONDENBELASTINGGELD er maar voor gebruiken!!!

Ja toch??!!

gr. therèse

Willem Pauwelussen zei

Lijkt me geen goed idee.
Dierenbelasting zou voor dieren gebruikt moeten worden.

Anoniem zei

Zag vanmorgen aan de Wibenaheerd geloosd grofvuil opgehaald worden door een medewerker van de gemeente .
Dit kost toch ook veel geld ?

Anoniem zei

Wie weet wordt daaraan mijn hondenbelasting besteed, anoniem??

Kees Huizenga zei

De gemeente heeft de plicht om "geloosd grofvuil" op te halen. Die maatregel om € 46,50 te moeten betalen voor het ophalen van grof vuil op afspraak kan eenvoudig ontdoken worden door overal overbodige spullen neer te zetten. Zie de foto's van Beijumnieuws over neergezet grof vuil, die de PvdA-fractie heeft bekeken. Uiteindelijk kost dit verplicht ophalen veel meer geld dan het gratis ophalen van grof vuil op afspraak.*
Bovendien: "vuilnis trekt vuilnis aan!" Door liftersgedrag van omwonenden. Zo vervuilt en verrommelt de stad.

* Nogmaals: gegeven die opruimplicht van de dienst Stadsbeheer, waarin de oude Milieudienst is opgenomen.

De medewerkers van Stadsbeheer roepen de Stadjers op om vooral melding te maken van gedeponeerd afval. Gebeld kan worden met het Loket Verkeer en Beheer op telefoonnummer 367 89 10.

E-mailen kan ook: stadsbeheer@groningen.nl of loket.beheerenverkeer@groningen.nl

Spullen die bewoners kwijt willen en waarde hebben, kunnen worden afgegeven bij kringloopbedrijven. Ik noem FairBack Kringloop aan de Ulgersmaweg 139, MamaMini Kringloop aan het Damsterdiep en GoudGoed aan het Damsterdiep. Omvangrijke spullen worden gratis opgehaald door MamaMini Kringloop, FairBack Kringloop en GoudGoed. Uiteraard kunt u de zaken ook zelf brengen.

Jan Bakker zei

Wat een klein berichtje op deze site niet al teweeg kan brengen. Het was ook niet bepaald een goede zet van Jan Seton (wethouder) om inwoners te laten betalen voor het ophalen van grofvuil. Niets ten nadele van zijn overige kwaliteiten als wethouder.
Overigens vrees ik niet dat bewoners bij mij in de buurt (De Hunze) oude spullen zullen dumpen op straat, toch moet deze verordening onmiddellijk terug gedraaid worden voordat de hele stad verloedert.
Dank voor je nuttige tips, Kees!

Kees Huizenga zei

Deel 1

Hierbij geef ik het bericht van de PvdA-fractie integraal weer. In twee delen. Er wordt twee keren verwezen naar Beijumnieuws.

Zie: http://www.pvdagroningen.nl/p/wp-content/uploads/2014/03/20140313-schriftelijke-vragen-grofvuil.pdf

"Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO

Aan: Het college van B&W van Groningen

Betreft: Grofvuil ophalen niet meer gratis

Datum: 13 maart 2014


Geacht college,

Tot en met 2013 konden Groningers enkele keren per jaar hun grofvuil gratis laten ophalen van huis. Vanaf 1 januari 2014 moeten onze inwoners hiervoor betalen. De mogelijkheid van het gratis aanbieden van grofvuil bij een afvalbrengstation is gebleven. Met dit voorstel - indachtig het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ - verwachtte het college extra geld binnen te halen om de kosten van afvalverwijdering
te dekken. Een mogelijk positief neveneffect is dat de maatregel leidt tot meer bewustwording en
hergebruik van goederen.


Risico’s betaald grof vuil ophalen

Tijdens de begrotingsbespreking is door diverse partijen gewezen op het risico van illegale
grofvuildump in groen en op straat, en bijgevolg verrommeling en vervuiling van de openbare ruimte. De vrees van partijen was dat het moeten betalen van een aanzienlijk bedrag (€ 46,50) voor het laten ophalen van grofvuil dit gedrag in de hand zou werken. De fractie van de PvdA heeft daarom in het debat gepleit voor het beperken van deze effecten door nog één keer per jaar grofvuil gratis te laten ophalen. Het college wees dat af en gaf aan dat het de kans op (forse) toename van illegale dump van grofvuil op straat niet groot achtte. Bovendien zou de vinger aan de pols worden gehouden. Het college zegde toe de maatregel na één jaar te evalueren. Onder die condities is de fractie van de PvdA akkoord gegaan met de maatregel.


Eerste gevolgen zichtbaar

Inmiddels zien we dat het gevreesde ontwijkgedrag en dus de dump van grofvuil op straat
daadwerkelijk optreedt. Zo bericht beijumnieuws.blogspot.nl op welke plekken in Gronings’ grootste wijk de laatste tijd illegale stoepstortplaatsen zijn ontstaan. Van de daders geen spoor, maar de buurt ergert zich eraan. Ook uit de Oosterparkwijk, Paddepoel en het Stadspark krijgt de PvdA-fractie berichten van illegaal gedumpt vuil. De PvdA-fractie krijgt daarnaast vragen van minima die aangeven zich “gevangen” te voelen: zonder auto en zonder geld kom je niet meer van je grofvuil af in Groningen."

Kees Huizenga zei

Deel 2

"Vragen

Naar aanleiding van deze berichten heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de signalen over een toenemende mate van gedumpt grofvuil in de
openbare ruimte, zoals geïllustreerd op Beijumnieuws.blogspot.nl en zoals de PvdA hoort uit het Stadspark en de Oosterpark? Zo ja, zijn dergelijke signalen ook uit andere wijken bekend?

2. Hoe verhouden de eerste twee maanden van 2014 zich tot voorgaande jaren als het gaat om:
a. Het aantal malen dat de milieudienst gedumpt grofvuil uit de openbare ruimte heeft moeten opruimen?
b. Het aantal keer dat grofvuil bij particulieren is opgehaald?
c. Het aantal keer dat grofvuil naar een afvalbrengstation is gebracht per huisadres?

3. Kan het college aangeven of getracht wordt de ‘daders’ van het dumpen van grofvuil te achterhalen? En zo ja, lukt het dan om de kosten op deze stadjers te verhalen?

4. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de verrommeling van de openbare ruimte. Het
effect ervan zou kunnen zijn dat onze wijken qua leefbaarheid en (sociale) veiligheid achteruit kachelen. Herkent het college deze zorg? En zo ja, hoe voorkomt het college deze ontwikkeling?

5. De PvdA-fractie is bezorgd om de signalen van minima die aangeven zich “gevangen” te voelen: geen auto en geen geld om het grofvuil op te laten halen. Hoe kijkt het college hier tegen aan? Is het college bereid om voor deze groep stadjers een alternatief te creëren, bijvoorbeeld door het één keer gratis ophalen van grofvuil aan te bieden in de webshop van de stadjerspas?

6. Is het college bereid om, n.a.v. de signalen over toegenomen dumping van afval in de
openbare ruimte en de zorgen van minima, de evaluatie van de maatregel ‘stoppen met gratis
ophalen grofvuil’ te vervroegen of anderszins maatregelen te nemen?

Namens de fractie van de PvdA:
J. Spakman
E. van Lente"

Einde citaat.

Jan Bakker zei

.Dank voor het plaatsen van de vragen vanuit de PvdA-fractie.

Chris zei

Gratis afvalinzameling bestaat niet. Iemand zal het moeten betalen. Ik betaal liever niet voor andermans afval.

Bovendien kan een ieder nog steeds gratis zijn grofvuil wegbrengen. dat is nog steeds een luxe. Veel afval kan op de fiets worden weggebracht, als men toevallig niet over een auto beschikt. Daarnaast zijn er in veel gevallen wel bekenden die kunnen helpen.

Daarnaast is de stelling dat minima niet meer weten waar ze met hun grofvuil heen moeten ook redelijk ver gezocht. Bij aanschaf van witgoed bijvoorbeeld, zal de koper de apparatuur moeten laten bezorgen als er geen vervoer beschikbaar is. Laten de leveranciers van dit soort apparatuur nu ook verplicht zijn om de afgedankte apparatuur mee retour te nemen op grond van de verwijderingsbijdrage.

Kortom de gevallen waar iemand echt genoodzaakt zou zijn om rotzooi op straat te zetten, zullen zeldzaam zijn. Het is een kwestie van goed fatsoen. In Beijum is er altijd al veel sprake geweest van allerlei rommel bij containers, hier wel sociaal afval genoemd. Ik heb mijzelf er jaren aan geergerd.

Inmiddels woon ik in een gemeente waar het grofvuil niet wordt opgehaald en als je het zelf wegbrengt is het afrekenen per 10 kilo. Ook de kliko betaal je per lediging. Gevolg een zeer lage afvalstoffenheffing.

Bovendien liggen er hier, anders dan in Beijum, geen tv's, banken etc op straat. Dus het is wel degelijk een mentaliteitskwestie. Op dat vlak is er nog steeds sprake van een achterstandswijk.

Kortom, handhaven en bekeuren is de oplossing. Deze hele discussie is ingegeven uit verkiezingsretoriek.

Willem Pauwelussen zei

Nou, het was wel een rommel, maar ik denk toch met weemoed terug aan de avonden dat iedereen zijn grofvuil aan de weg zette. Gezellig dat het was! In de Soerabajastraat, waar ik toen woonde, hadden twee broers een werkplaatsje ingericht in de schuren onder de woningen waar ze fietsen in mekaar zetten van de onderdelen die ze op zo'n avond scoorden, wat dingetjes bijkochten en ze voor een prikkie van de hand deden. De ophangrekken voor mijn was heb ik er ook tussen gevonden. Fantastische vorm van recycling toch? De ochtend daarop komen de mensen van de milieudienst (zo heet dat tegenwoordig) en die nemen de toch behoorlijk uitgedunde rest mee.
Zou dat niet veel goedkoper zijn dan elke keer opnieuw die wagen te laten uitrijden voor de volgende hoop ellende die op de straat is gedumpt?

Fred zei

Voor Chris, natuurlijk betaal jij wel voor andermans afval. Dat heb je in ieder geval jaren gedaan toen er nog grofvuil ophaaldagen bestonden. Je betaalt ook premies en belasting voor anderen. Wat geeft dat, als je rookt ademen we je rook ook in. Of de uitlaatgassen van je auto.Denk nou niet dat je alleen voor je eigen hachie betaalt. Schei toch uit over handhaven en bekeuren, als iemand om drie uur in de nacht een bankstel 100 m verder op straat zet, kun je fluiten naar je handhaving en bekeuring. En als je wel bekeurt zal de gedupeerde noodgedwongen, want nog minder geld, z'n troep helemaal op straat deponeren. Van kale kikkers kun je niet plukken. Trouwens weet je niet dat kringloopwinkels voor bijna nop een wasmachine thuisbrengen?

Anoniem zei

Het lijkt alsof meneer chris heel blij is dat hij niet meer in deze achterstands wijk woont?
Er ondertussen wel jaren gewoond, zoals ik lees.
Je jaren geergerd aan sociaal afval bij de containers?
Werd je jaren geleden gedwongen in mooi Beijum te gaan wonen, of was het je eigen vrije wil?
Ik ben blij voor je dat je het hopelijk nu helemaal naar je zin hebt, in de gemeente waar je nu woont.
Betrokken als je nog steeds bent met "mijn" Beijum, mag ik je vast wel benaderen als ik grof vuil heb wat vervoerd moet worden per auto?

Bij voorbaat mijn vriendelijke dank,
Therèse

Willem Pauwelussen zei

De zin: "Op dat vlak is er nog steeds sprake van een achterstandswijk', vind ik van een ergerlijk suggestief karakter.
Het lijkt me napraten van de hijgerigheid van de landelijke pers, die dit ooit beweerd heeft.
Maar als zo'n opmerking voor je rekening neemt zul je toch minstens moeten laten zien dat Beijum ooit een achterstandswijk is geweest en meteen verklaren wat je daaronder verstaat.
En ook waarom je het gedrag van enkele wijkbewoners meteen maar generaliseert tot de gehele wijkbevolking.
Anders is het botweg schelden en daarmee verlaag je alleen jezelf maar, lijkt me.

chris zei

Beijum is op diverse vlakken een achterstandswijk. Bovenmatig aantal inbraken, burenoverlast, criminaliteit in het algemeen etc.

Daarnaast scoort de wijk slecht op economische factoren, zoals gemiddeld inkomen, aantal uitkeringsgerechtigden etc.

Als je weg bent uit de wijk ervaar je hoe het anders kan en wat een bende het eigenlijk is in Beijum. Denk maar eens na over de situatie rond de jaarwisseling. Toevallig is het de laatste jaren wat rustiger, maar het is echt van de zotte dat het hele winkelcentrum moet worden dichtgespijkerd. Of is dit soms normaal?

Er is dus niets suggestiefs aan om Beijum te betitelen als een achterstandswijk. Dit is gewoon realiteit, hoe graag sommige personen dit ook graag anders zien.

Tenslotte is het een feit dat er in Beijum bovengemiddeld veel grofvuil te vinden is in verhouding tot andere wijken in stad. Er kan van alles worden verzonnen, maar de sociale positie van een persoon kan nooit aanleding zijn om je afval dan maar op straat te zetten. Puur een mentaliteitskwestie.

Als je gaat berekenen wat het ophalen van grofvuil daadwerkelijk kost, zijn dit gewoon kosten die gezien de huidige economische omstandigheden niet langer te verantwoorden zijn.

Ik stel eeb experimentje voor. Geef de minima € 50,- per maand netto extra uitkering als compensatie voor het verdwijnen van het ophalen van grofvuil. Wedden dat er geen grofvuil wordt opgehaald?

Anoniem zei

Ooit, begin jaren "80, wilde niemand naar beijum verhuizen.
Er zouden hoofdzakelijk zg "groene weduwen" wonen, waartoe men zich niet wilde vereenzelvigen.
Stel je voor chris, Beijum vulde zich al vrij snel met mensen als jij, met een modaal inkomen...?
Later werden er allerhand Huurhuizen te koop aangeboden.
Werden deze grotendeels gekocht door uitkerings gerechtigden?
Wat denk je zelf?
Of...was jij 1 van diegenen die met je modaal inkomen(als je dat toen al had), die er als de kippen(haan) bij was het huis voor naar verhouding een prikkie te kopen?!
Jij praat over Beijum zoals je nu doet?
Weet je wat jíj moet gaan doen?

IN EEN HOEK GAAN STAAN EN JE DIÉP SCHAMEN!!!

mvg, THERÈSE

Willem Pauwelussen zei

In 2003 is onze gemeente begonnen met wat ze het Nieuw Lokaal Akkoord is gaan noemen. Men was erachter gekomen dat met alleen stenen stapelen de problemen in de wijken niet werden opgelost. Naast fysieke wijkvernieuwing kwam de sociale wijkvernieuwing teneinde de sociale cohesie in de wijken te vergroten, zoals dat ongeveer werd uitgedrukt.
Overwegende dat de ernst van de problematiek af te lezen is aan het bedrag dat voor de wijk is uitgetrokken heb ik er eens op gegoogled. Ik zie dan dat het hoogste bedrag, namelijk € 900.000 gaat naar zowel Beijum, de Wijert, de Korrewegwijk, Lewenborg, Oosterpark, Paddepoel en Selwerd. Het lijkt erop dat we in Groningen dus zeven achterstandswijken hebben. Ook van die wijken zal gezegd worden dat er sprake is van een "Bovenmatig aantal inbraken, burenoverlast, criminaliteit in het algemeen etc." en dat daarnaast de wijk slecht scoort "op economische factoren, zoals gemiddeld inkomen, aantal uitkeringsgerechtigden etc." En wie weet hoe daar de boel in mekaar wordt geslagen bij het oud- en nieuw feest. Wat bij mijn weten trouwens één keer in deze wijk is voorgekomen, met nogal wat bezoek uit andere wijken, dus om daar Beijum nou op af te rekenen?
En wat de betiteling 'achterstandswijk' betreft kan hij van de overheidsdienaren leren om de problematiek in een woord te vatten zonder te gaan schelden. Ik herinner me uit de jaren '80 'Probleem Cumulatie Gebied', en meer recent zelfs 'prachtwijken', of het meer neutrale 'Vogelaarwijken'.
Ik vind dat meneer Chris een heel prima verhaal uit de doeken deed. Een verhaal waarin hij diverse zaken helder uiteenzet.
Het daarom jammer dat hij met dat ene scheldwoord zijn hele verhaal en daarmee zichzelf onderuit haalt. Hou je bij de feiten en laat het oordeel aan je lezer over. Dat is een gouden regel in schrijversland.

Chris zei

Wat mij betreft is in het algemeen taalgebruik helder wat er wordt bedoeld met een achterstandswijk. Dat beschrijft bepaalde kenmerken van een wijk en is geen scheldwoord.

Bovendien gaat het hier om een schrijfsel waarin ik mijn opinie uiteenzet en geen objectieve beschrijving van feiten. Ik vind het verder verwerpelijk om problemen niet te benoemen en te verdoezelen met woorden als prachtwijken, krachtwijken etc. Het is zoals het is en zo moet het ook benoemd worden.

Hele projecten, zoals vogelaarwijken e.d. zijn symboolpolitiek. We hebben een maatschappelijk probleem. Hier en daar worden vervolgens wat subsidies rondgestrooid om de verschillende belangengroepen tevreden te houden en iedereen is weer blij. Resultaat van dergelijke maatregelen is vervolgens nooit meetbaar, want dat is er niet. En als er al resultaat is dan staat het resultaat niet in verhouding tot de gemaakte kosten.

Tenslotte zijn de nieuwjaarsrellen geen op zichzelf staand incident geweest. Er werd elk jaar bovenmatig gesloopt in de wijk.

Willem Pauwelussen zei

Ja Chris, ook dat kan ik helemaal onderschrijven, zij het dat ik in de Brugborgwijk wel degelijk heb ervaren dat de wijk verbeterde met de NLA-subsidies.
En ik kan zelfs met je meegaan als je zegt dat je 'achterstandswijk' niet als scheldwoord opvat. Ik vind het ook maar raar dat we niet meer mogen praten over mongolen, debielen, achterlijken, en zelfs het woord neger taboe is geworden. Ik zou ook graag willen dat we bij de letterlijke oorspronkelijke betekenis bleven van de woorden. Zodat we het woord ´kritiek´ als ´analyse´ opvatten en niet als een aanval, tenzij er ´opbouwende´ voorstaat.
Maar met alle respect, dan leef je toch buiten de manier waarop de betekenis van woorden (de semantiek) zich ontwikkelt.
Als uitdrukkingen in de loop der tijd van benaming tot scheldwoord zijn ontwikkeld, dan ZIJN het dus scheldwoorden.
Het woord 'achterlijk' zal ook wel ooit bepaalde kenmerken hebben omschreven. Maar vind jij het leuk om voor achterlijk te worden uitgemaakt? Nou dan.

Chris zei

Naar mijn mening is het kwalificeren van een woonwijk iets heel anders dan het bestempelen van een persoon als achterlijk.

Ik heb het nooit als probleem ervaren dat Beijum als probleemwijk werd bestempeld toen ik er woonde. Geloof ook niet dat veel mensen zich beledigd voelen als het woord achterstandswijk wordt gebruikt.

Alles in perspectief dus en to the point blijven.

Anoniem zei

Nu zal ik op moeten passen dat me'n klomp niet breekt.
Waarom?
Omdat ik altijd gedacht heb in Beijum te wonen.
Gewoon in de tot voor kort kinderrijkste wijk van Nederland.
Nu heet Beijum niet alleen Beijum meer maar ook probleemwijk en achterstandswijk?
Hoewel al jaren brildragende,is mijn bril montuurloos en dus al helemaal niet rose. Wanneer kreeg Beijum deze 2 toegevoegde namen?
In welk jaar en wie gaf ze?
Natuurlijk zijn er weleens toestanden geweest maar probleem-en achterstandswijk...?
Beijum is vergelijkbaar met een zg Vogelaarswijk?
Jij gelooft niet dat veel mensen zich beledigd voelen als het woord achterstandswijk wordt gebruikt, chris?
Laat je door mij zeggen dat ik zeker weet dat heel veel mensen zich onheus bejegend voelen door deze betiteling.
Mensen die net als ik, niet even maar een paar jaar in Beijum wonen zoals jij deed, maar al dikke 30!!jaar.
Ik mag niet persoonlijk worden maar mij bekruipt sterk de gedachte dat je je blauwe kraag afgedaan hebt om nu een witte kraag te dragen?!

Therèse


Willem Pauwelussen zei

Hoi Therèse.
Hij zegt toch duidelijk dat hij het zo niet bedoeld heeft?
Nou, dan is voor mij de kous af hoor.

Anoniem zei

Ben blij dat voor jou de kous af is, Willem.

De andere is míjn kous, zoals je hebt kunnen lezen :-)!!

2 x 1 kous maakt samen een paar kousen, nietwaar?

Prettige avond.

GR. Therèse

Kees Huizenga zei

Zie het Raadsinformatiesysteem:

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=859162/Vragen_over_grofvuil.pdf

Inclusief de antwoorden van B&W van 9 april 2014 op de PvdA-vragen. Behandeld door de heer Arjan Kees Brinkman, senior beleidsmedewerker Afvalzaken.

Lees vooral het antwoord op vraag 5.