maandag 17 maart 2014

ONTWIKKELINGEN IN DE DOORNBOSHEERD (3)

De begin maart aangevangen werkzaamheden in de Doornbosheerd gaan onverminderd door. Bijna de hele westelijke gedeelte van de heerd ligt op de schop. Hijskranen, open gebroken plekken en bulten zand bepalen het straatbeeld. Voor achterliggende informatie over de fysieke wijkvernieuwing in dit gedeelte van Beijum kan de lezer het beste even de zoekterm 'Doornbosheerd' invullen op de zoekbalk links boven. Als er 'Doornbosparadijs' wordt ingevuld, dan verschijnen foto's, video's en teksten over de ruimte die links (naast de hijskraan) en rechts op de afbeeldingen is te zien. Binnen in dit 'Paradijs' hangt een tekening (plan) waarop is te zien hoe de herstructurering van de Doornbosheerd in kaart is gebracht. Zie onderste afbeelding. Ondertussen vermaken de in de Doornbosheerd woonachtige kinderen zich met de zandbulten, hijskranen en werklieden. Een medewerkster van het 'Paradijs': Ze vinden het nu al leuk, ze zien allemaal Bob de Bouwers rondlopen."
Onder het vorige week zondag gepubliceerde deel 2 staat een reactie waarvan de inhoud meer mensen zal bezighouden: Zou het echt zo werken met sociale vernieuwing: je plant er een paar bomen, er komt een speelplaatsje voor de kinderen, wellicht een leuk fonteintje in het midden van de Doornbosheerd? Een soort toverformule oor alle sociale problemen. Het blijkt dat er in de Doornbosheerd en omgeving veel drugsgebruikers wonen. Hoe lossen we dat als gemeenschap op? De drugsproblemathiek blijft nu gewoon bestaan, met of zonder sociale vernieuwing. Men zou eerder de drugsproblemen hard moeten aanpakken. Er zijn in de stad voldoende instanties (bv Sozawe, politie) die daar immers bij kunnen helpen.

Fysieke wijkvernieuwing is gemakkelijker te realiseren dan de sociale kanten van het verhaal.  Een kwestie van beschikbaar stellen van geld en middelen. Ondergetekende zal de komende tijd trachten uit te vissen hoe de 'gemeente' de sociale kant, het drugsgebruik, in combinatie met een hoog werkloosheidscijfer, in de Doornbosheerd denkt aan te gaan pakken.
Voor info mail: Beijumnieuws@online.nl.

Update 15.50 uur. Debora den Haring van Stichting Stiel is al jaren actief met de Doornbosheerd bezig. Ze stuurde onderstaande uitleg over de sociale kant van het verhaal:
Wat de sociale kant betreft is er de afgelopen jaren hard gewerkt. Samenwerkende partijen als de gemeente, politie, het CJG, De Huismeesters, het sociaal team en het opbouwwerk hebben een plan ontwikkeld om te werken aan de volgende thema’s; Veiligheid, welzijn, dagbesteding en opvoeding,
Zo hebben de Huismeesters de Doornbosheerd “gelabeld”. Dat houdt in dat huizen niet op woningnet komen maar altijd door de verhuurder zelf worden toegewezen. De Huismeesters gaat per woning op zoek naar geschikte “sterke kandidaten”.

Vanuit het opbouwwerk is er veel met de bewoners samengewerkt. Er zijn verschillende werkgroepjes opgericht zoals bijvoorbeeld een activiteiten groep die samen de straatspeeldag en de burendag georganiseerd hebben. Ook is er een kinderzwerfvuilteam die begeleid wordt door een vrijwilliger en elke woensdag zwerfvuil ophaalt in de heerd. Er is gewerkt aan veiligheid met de wijkagenten en jeugds- en jongerenwerk; een aandachtspunt is de nieuwe onderdoorgang, deze mag geen nieuwe hangplek worden. En niet te vergeten het kinderwerk die elke dinsdag en woensdag vanuit het Doornbosparadijs voor de kinderen uit de heerd activiteiten organiseert!

Daarnaast krijgen veel gezinnen hulp op het gebied van financiƫn en opvoeding door werkers van het centrum voor jeugd en gezin en het sociaal team Beijum. Zo ziet u dat er achter de schermen veel gedaan wordt op het sociale vlak. Het is een lang proces met kleine successen en vooral een lange adem!Geen opmerkingen: