zaterdag 15 maart 2014

"PROBEERT GROEN LINKS TE SCOREN BIJ KORREBRUG?"

Fietsverkeer komt weer opgang na open draaien Korrewegbrug
Al jaren wordt door een select groepje mensen uit Beijum gesuggereerd dat de verkeerssituatie rond de Korrewegbrug onveilig is. Waar dat gegeven op zou zijn gebaseerd, wordt er niet bij vertelt. 'Gevoelens van onveiligheid' is nog altijd iets anders dan concrete onveiligheid. 

Volgens Groen Links Stad bestaan er plannen om de brug te laten verdwijnen. Fietsers van en naar de stad (vv) zouden moeten omrijden. In de wijken De Hunze en Beijum zou 'onrust' zijn ontstaan omtrent die plannen, aldus onderstaand bericht op OOG.
GroenLinks in stad en provincie Groningen wil dat de nieuwe Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk wordt.
Sommige plannen voorzien erin dat de brug helemaal verdwijnt en al het verkeer, zowel fietsers als auto’s over het Oosterhamriktracé worden geleid. “Een belachelijk plan om de Gerrit Krolbrug niet te vervangen en fietsers uit Beijum en De Hunze een eind om te laten rijden”, aldus Statenlid Harrie Miedema. De brug moet vervangen worden omdat de brug breder en hoger moet. In de wijken De Hunze en Beijum is onrust ontstaan over die plannen. De Korreweg is de belangrijkste verbinding tussen Beijum en de binnenstad. Als ze via de brug in het Oosterhamriktrace moeten fietsen betekent dat een omweg, omdat ze dan via sportcentrum Kardinge moeten rijden.
GroenLinks voert daarom vrijdagmiddag actie op de Gerrit Krolbrug.
Er is helemaal geen 'onrust' in Beijum. Wel trachten lieden van de bewonersclub zich al jaren te profileren door een eigen stellingname rond de brug als zijnde de 'mening van Beijum' te verkopen. Groen Links Stad lift daar nu, tijdens campagnetijd, in mee. Willem Pauwelussen heeft de situatie rond de Korrewegbrug de laatste twee maanden bestudeerd en beschreven. Wat vindt hij van dit initiatief van Groen Links? Lees het hieronder.
Groenlinks vindt het "een belachelijk plan om de Gerrit Krolbrug niet te vervangen". Maar er is nog nergens besloten dat de Korrebrug wel of niet vervangen zal worden. Op de provinciesite is een mooi prentje te zien van een hefbrug, die het ZOU kunnen worden. Het is allemaal nog in studie, zoals ik in mijn tot nu toe drie artikelen over die brug naar ik hoop duidelijk heb uiteengezet. 
Archieffoto. Fietsers steken massaal Korrewegbrug over na omhoog gaan slagbomen

En hoezo "fietsers uit Beijum en De Hunze een eind om te laten rijden"? Waar gaat het meeste verkeer heen, dat over de Korrebrug gaat? Ik dacht toch naar "de binnenstad", aldus ook het artikel. Dan is het toch geen omrijden als je over het Oosterhamriktracé gaat? Want als je even op de kaart kijkt dan zie je dat de route dan niet via sportcentrum Kardinge maar via de Pop Dijkemaweg loopt. Dus direct na het viaduct met de Oostelijke ring ga je linksaf (tegenover de inrit naar de Hunze!), en dan rijd je globaal dezelfde afstand, die je bijvoorbeeld ook over de Kapteynlaan of over de Ebbingestraat had moeten rijden als je via de Korrebrug was gegaan. En wie weet, komt er wel een fietsersoprit waar de Ulgersmaweg de Kardingeweg snijdt. Gjaltema wil er in ieder geval al een steigerbrug neerzetten. Tenslotte is het, zeker in de winter met ijsvorming en zo, die fiets maar al die witte bruggen op en neer drukken, ook niet echt een pretje. 


En voorondersteld dat die fietsbruggen blijven waar ze zijn, dan zijn ze sowieso te laag voor vierlaags containervaart, zoals ik hier ook al beschreven heb. Die vierlaags containervaart, en dan nog veel intensiever dan nu, dat moet van de provincie want het vrachtverkeer op de weg loopt vast en we willen allemaal dat onze winkels tijdig bevoorraad worden, dus.... Die dingen draaibaar maken heeft constructief en daardoor financieel dermate veel voeten in de aarde dat techneuten van de provincie daar met diep fronsende wenkbrauwen naar kijken.
Kun je nagaan tot welke diepte die wenkbrauwen zouden zakken als die dingen werden afgebroken en er (1 of 2) nieuwe voor in de plaats moet komen. Want die moet wél weer aan die norm van 9,10 m doorvaarthoogte voldoen. Of (snel) draaibaar zijn. En ruimte genoeg laten voor 2 elkaar tegemoet komende schepen van 11,4 m breed.
Misschien een fikse donatie uit de GL-partijkas? 


En zijn we al vergeten dat wethouder De Vries, bij het ontwerp van de Brugwachter, al in de koker had om de groenzone naar het kanaal door te trekken?
Dus er definitief een uitsluitende fiets- en voetgangersverbinding van te maken?


Probeert GL hier dan niet te scoren met zaken die allang in kannen en kruiken zijn?

27 opmerkingen:

Bianca zei

Ik overwoog om Groen Links te stemmen. Maar kunnen ze aub verklaren waarom ze achter de Bob aan gaan hijgen?
Ik fiets dagelijks over de Gerrit Krolbrug, nooit een centje pijn. oog tv blameert zich voor de zoveelste x, wat makeert ze daar?

Anoniem zei

Beste mensen in Beyum stem beter niet op Groenlinks tenzij ze n antwoord hebben op deze canard.VrgJan

Kees Huizenga zei

Niet alleen GroenLinks wil scoren met de Korrewegbrug, maar ook de Bewonersorganisatie Beijum.

De voorzitter van de Bewonersorganisatie Beijum, de heer John Veldman, spant de BOB voor zijn politieke karretje. In verkiezingstijd!

Zie zijn pikante tweet van gisteren:

"John Veldman ‏@JohnVeldman1 • 22 u
Ook BOB uit #Beijum gaat straks om 16.00 uur kijken bij de #GerritKrolbrug bij actie GroenLinks voor een nieuwe fietskrolbrug (geen auto's)"

John Veldman is een aanhanger of sympathisant van GroenLinks. Een voorzitter van een door de gemeente erkende bewonersorganisatie dient de verbinding te zoeken. Niet de eigen politieke profilering. JV van de BOB vermengt zijn twee petten. Zijn politieke mening verbindt hij met zijn functie bij de BOB. Een prachtig voorbeeld van politieke verkokering en het spreken met een dubbele tong.

Dit gedrag vind ik niet integer. Ik houd niet van verpolitiekte bewonersorganisaties. De Stadsdeelcoördinatie van Noorddijk of de wethouder van Welzijn dient spoedig in te grijpen!

De BOB dient zich te beperken tot het statutaire werkgebied van de wijk Beijum. Wat heeft JV van de BOB in vredesnaam te zoeken in de Korrewijkwijk? Gisteren hield GroenLinks daar een enquête. Op het twitteraccount van JV zag ik een foto met slechts vier personen! Een ander bestuurslid van de BOB zat op zijn scootmobiel.

"Schoenmaker, houd je bij je leest!"

Geen politieke spelletjes met en door de BOB.

Geen solisme, geen dubbele petten, geen wijkpolitiek narcisme, geen hovaardij, geen landjepik van de Korrewegwijk door de BOB, geen twitterende BOB-bestuurder, die graag zijn politieke visie ventileert op zijn twitteraccount, welke is verbonden met 1. De BOB, 2. de Beijumkrant / de BOBWAARHEID en 3. het NLA-wijkteam Beijum.

De publieke zaak moet men scheiden van het privédomein!

Anoniem zei

Blleeeh Groen Links, waarom trappen jullie hier in?

Martin zei

Weten die groenen wel wat voor stinkende pus de bob in Beijum vertegenwoordigd/

Willem Pauwelussen zei

Beste Kees,
Ik ben het niet met je eens.
Ooit was iemand voorzitter van de BOB die openlijk CDA was.
Zelf heb ik op deze site ook duidelijk gemaakt dat ik me het dichtst bij de Dierenpartij voel staan.
Als je iets van je bevlogenheid kwijt denkt te kunnen in een partij moet je dat vooral doen en waarom zou je dat niet openlijk toegeven?
Die bevlogenheid neem je toch ook mee in je werk in, met of voor de wijk?
Het wordt wat anders als je dat werk gaat gebruiken om voor je eigen parochie te preken. Of sterker nog, als je mensen gaat weren die niet met jouw parochie meelopen, zoals de mantelorganisaties van de SP en de CPN van weleer.
Maar doet John Veldman dat, als zijn opvattingen overeen blijken te komen met zowel de opvattingen van de BOB als GL?
En als hij zich als een goed voorzitter voor de wijk profileert, is het dan fout als mensen daar een reden in zien om op hem of een ander van GL te stemmen?
Nee, dacht ik, want dan heb je een gegronde reden om je stem te geven aan iemand die je in je eigen omgeving hebt kunnen beoordelen.
Niet omdat hij zijn politieke mening verbindt met zijn functie bij de BOB, maar omdat hij op basis van zijn politieke mening zowel een functie bij de BOB heeft als lid van GL is.
Als hij als lid van GL meewerkt aan hun activiteiten in een andere wijk zie ik daar geen probleem in. Zelfs niet als hij bekend maakt dat hij van de BOB is, want van iemand van een andere wijkraad mag je kennis van zaken verwachten en dat kan een andere wijk alleen maar ten goede komen.
Zelf was ik jaren secretaris van de WOU en als ik voor de regiokrant iemand van gemeentebelangen in Ten Boer interviewde vertelde ik dat erbij, om aan te geven dat ik wel een beetje van de hoed en de rand wist.
Het persoonlijke is net zo politiek als dat het politieke persoonlijk is.

Kees Huizenga zei

Beste Willem Pauwelussen,

Ik ben tegen belangenverstrengeling en belangenvermenging. De BOB-pet moet men gescheiden houden van andere petten. Geen vriendjespolitiek!

Anders krijgen we diffuse bestuurlijke verhoudingen. Dat is niet transparant.

GroenLinks moet de BOB niet voor zijn karretje spannen en de BOB dient geen verlengstuk te zijn van GroenLinks. Ook niet van de PvdA of een andere politieke partij. Ik verwijs verder naar de statutaire doelstelling van de BOB. Het gaat om de bevordering van de leefbaarheid in Beijum.

Een wijkorganisatie dient geen politiek orgaan te zijn. Er dient geluisterd te worden naar alle Beijumers. Zonder bevooroordeeld te zijn.

Willem Pauwelussen zei

Nou, ik zie dat toch niet zo hoor.
Waarom zou men de BOB-pet niet gescheiden houden van ander petten als men toevallig ook zijn heil weet te vinden in andere clubs? Dan zou een vakbondsvoorzitter ook geen lid meer van een politieke partij kunnen zijn. Daar zal Wim Kok wel van opkijken denk ik. En dat je ergens je vrienden hebt zitten betekent niet automatisch dat je vriendjespolitiek bedrijft.
GL spant de BOB niet voor zijn karretje als ze zich naast de BOB opstelt omdat ze de opvattingen van de BOB deelt. GL spant de BOB voor zijn karretje als ze de BOB voor de kar inspant en zelf lekker achterover in de kar gaat hangen. Maar ze komt zelf notabene meehelpen actie te voeren tegen wat de BOB als wantoestand opvat, en de reden dat ze dat doen is dat ze dit onderschrijven. Het is natuurlijk wel toevallig dat het net in verkiezingstijd gebeurt, maar is dat een reden om het af te keuren? Integendeel zou ik zeggen, de wijk moet blij zijn met elke betrokken hulp die er wordt aangeboden.
En het is ABSOLUUT onmogelijk om naar mensen te luisteren zonder bevooroordeeld te zijn. Je hebt ALTIJD je eigen mening waarbinnen je inkadert wat anderen je vertellen. Volledige objectiviteit is volstrekt onmogelijk. Volledige objectiviteit betekent dat je volledig open bent over je eigen subjectiviteit. In Nederlands gezegd: je bent slechts zuiver als je open bent over je opvattingen waarvanuit je doet wat je doet. Door zich als GL-lid bekend te maken voldoet JV aan dat criterium. Dat is niet diffuus, dat is helder. En juist door die openheid is gewaarborgd dat de wijkorganisatie geen politiek orgaan is. Waarbij ik nog maar weer eens de mantelorganisaties in herinnering roep waar de leninisten zich altijd van bedienden.
Ik wil nog even met nadruk stellen dat ik hiermee geen enkele uitspraak doe of wens te doen over het functioneren van wie dan ook in welke functie dan ook. Maar suggereren dat de BOB via JV door GL als mantelorganisatie wordt gebruikt (want dat is voor je karretje spannen) lijkt me pertinent onjuist.

Jan zei

De heren Pauwelussen en Huizenga hebben beiden gelijk. Iedereen heeft een politieke voorkeur, helemaal neutraal is niemand. Feit is wel dat de BOB in Beijum al jaren bekend staat als een stelletje onbetrouwbare mensen waar geen integriteit vanaf straalt. Ik denk dat de heer Huizenga daar, m.i.terecht, op doelt.Dat er in campagnetijd wordt geflirt met een politieke partij,in dit geval met GroenLinks, geeft op z'n zachtst gezegd te denken.

Anoniem zei

Men zou ook kunnen zeggen dat het nuttige met het aangename verbonden wordt.
Toeval dat zich dit alles zo vlak voor de gemeenteraad verkiezingen afspeelt?
Welnee, want toeval bestaat niet!
Laat u niet intimideren, door niks maar vooral door niemand.
Blijf uzelf zo trouw mogelijk.
Stem daarom op de partij die gevoelsmatig het dichtst bij u staat.

Gr. Therèse

Kees Huizenga zei

Zie deze tweet van de heer Arjen Nolles, nummer 8 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Geretweet door John Veldman.

https://twitter.com/arjennolles/status/444547684058558464/photo/1

Citaat:

“Voor een veilige fietsroute, ook voor scootmobiels trouwens. Zijn er veel van als je er op let. Bij de Korrebrug.”

Deze tweet bevat een zeer storende fout: het moet zijn de Korrewegbrug.

Zie de voormalige Korrebrug over het Boterdiep omstreeks het jaar 1925: http://www.beeldbankgroningen.nl/beeldbank/weergave/record/?id=c9bf4268-4773-4e63-6de1-66ef52355d93

Op de getwitterde foto staan twee personen van GroenLinks: Arjen Nolles en misschien het Statenlid drs. Harrie Miedema, nummer 15 op de kandidatenlijst van GroenLinks. Met de groene jasjes van GroenLinks.

In burgerkleding John Veldman (aan de linkerkant) en Tiemen Wagenaar (in zijn scootmobiel). Deze personen zijn bestuurslid van de BOB. De vijfde persoon is de fotograaf van deze “actie”.

Wat betreft het weren van auto’s en vrachtauto’s op de Korrewegbrug lijkt het mij wenselijk toe om een onafhankelijk wijkenonderzoek te verrichten in: 1. de Korrewegwijk, 2. De Hunze / Van Starkenborgh en 3. Ulgersmaborg / Oosterhoogebrug. Dus geen partijdige en verkokerde “enquête” van GroenLinks en de BOB. De Korrewegbrug - ik herhaal het - behoort niet tot het werkgebied van de BOB. Indien deze drie wijken van mening zijn dat de wijk Beijum eveneens ondervraagd dient te worden, kan dit uiteraard overwogen worden (mede in overleg met de gemeente Groningen). Een kwestie van goede en zorgvuldige samenwerking. Dat is iets anders dan een partijdige mening opdringen ter meerdere eigen (politieke) glorie…

Willem Pauwelussen zei

Als je dan toch officieel wilt doen heb het dan niet over de Korrewegbrug maar over de Gerrit Krolbrug.
Het werkgebied van een wijkraad ligt daar waar de belangen van de wijkbewoners in het geding zijn. Als de BOB van mening is dat die belangen in het geding zijn bij de Korrebrug, dan ligt daar (een deel van) haar werkgebied.
Mijn indruk is dat GL zich vergist heeft en te snel heeft willen scoren. Men heeft de Beijumers ervan op de hoogte willen brengen dat er plannen bestaan die een enorme omweg voor fietsers/voetgangers gaan betekenen. Dachten ze. En tegelijk willen laten zien dat je bij GL moet zijn als je op dit gebied je belangen veilig gesteld wilt hebben (Dekker was indertijd toch wethouder van verkeer). Ze sloegen daarmee de plank weliswaar nogal mis, maar om het dan te hebben over een "partijdige mening opdringen ter meerdere eigen (politieke) glorie" is met een kruisraket schieten op een kippehok.
Het is trouwens niet zo dat GL zich in de wijken alleen laat zien rond de verkiezingen: bij mijn weten is Annie Postma al sinds jaar en dag de voorzitter van wijkteam Lewenborg.

Anoniem zei

Beste Kees,
De Beijumse samenleving maakt dagelijkse intensief gebruik van deze route naar de stad. Zonder de brug zouden we een aardig eind moeten omfietsen. Als er dus sprake is van een eventuele aanpassing in de route, dan is het prettig, zoniet noodzakelijk, dat onze wijk in het spel betrokken wordt c.q. bewoners hun stem laten horen. Het maakt daarbij niet uit of dat via een bewonersclub, politieke partij, media of alternatief kanaal wordt gedaan. Individueel geroeptoeter maakt in zo'n proces weinig indruk.

Morgenochtend hopen we weer vrij baan te hebben richting de stad. Auto's incl. de busjes van Connexxion netjes bij de stopstreep als de brug open is.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

In een goede bewonersorganisatie staan de wijkbewoners centraal.
In art. 1 lid 3 van de statuten van de BOB staat:

“Waar in de statuten sprake is van Beijum wordt bedoeld het gebied dat in de wijkindeling van de gemeente Groningen is aangegeven als Beijum.”

De wijk Beijum is het werkgebied van de BOB. Als de BOB zich wil bemoeien met alle toegangswegen naar Beijum en omgekeerd, dan is het einde zoek. Als de BOB zich graag wil bezighouden met de Korreweg, waarom dan niet met de Nieuwe Ebbingestraat, de Oude Ebbingestraat, het Boterdiep, de weg door het Noorderplantsoen, etc.?

Nee, Willem, de grens van de bemoeienissen van de BOB zijn beperkt door haar statuten. De BOB kan niet naar believen de krenten uit de pap van andere wijken kiezen.


Ik verwijs verder naar het “Convenant tussen wijkorganisaties en het gemeentebestuur” van 22 mei 2008.

Ik citeer de punten 2 en 3:

Bron: https://www.google.nl/search?sourceid=navclient&aq=&oq=Convenant+tussen+wijkorganisaties+en+gemeentebestuur+van+Groningen&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_nlNL519NL519&q=Convenant+tussen+wijkorganisaties+en+gemeentebestuur+van+Groningen&gs_l=hp....0.0.1.978247...........0.hcbbRUTzDuA

“2. Het recht op advies aangaande alle wijkgebonden aandachtsgebieden.

Wijkorganisaties hebben het recht op het verlenen van advies in alle wijkgebonden beleidsonderwerpen. Het gaat in beginsel om alle dienstactiviteiten van de gemeente in de wijk op de gebieden van onderhoud, beheer, dienstverlening en andere onderwerpen die door het gemeentebestuur gedelegeerd zijn. Maar het gaat ook om beleidszaken, planontwikkeling en andersoortige onderwerpen die specifiek over de wijk gaan. En ten slotte betreft het ook de inzet van de in de wijk ingezette menskracht en middelen.

Niet tot dit convenant behoren alle beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projectplannen op wijkniveau, waarbij ook andere overheden, publieke lichamen, instellingen, bedrijven en dergelijke bij betrokken zijn. In die situaties gelden adviezen van de wijkorganisatie zonder toepassing van dit convenant, en geldt de Algemene Inspraakverordening.

3. Het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium.

Partijen willen het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk, omkeerbaar stadium van de besluitvorming vormgeven. Dat geldt voor algemeen beleid, maar ook voor het ontwikkelen van beheer-, onderhouds-, veranderings- en uitbreidingsplannen. Zo wordt de kwaliteit van die plannen en de betrokkenheid van de wijkorganisaties bij de ontwikkelingen gewaarborgd. Ook is er dan ruimte voor een zorgvuldige afstemming met of correctie door bewoners en kan de inspraak met zorg plaatsvinden. Bij het organiseren van adviezen wordt rekening gehouden met schoolvakanties tijdens de zomer- en kerstperiode.” Einde citaat.

In punt 2 wordt geschreven over “wijkgebonden aandachtsgebieden”.Volgens mij is het bestuurlijk zeer onwenselijk om deze aandachtsgebieden extensief te interpreteren. Ergo: laten de bewonersorganisaties zich beperken tot hun eigen wijk! Qua territorium. Hetgeen onverlet laat dat naburige bewonersorganisaties met elkaar kunnen samenwerken. Maar geen meerdere kapiteins op één schip!

Noot: de Korrewegbrug afsluiten voor autoverkeer kan als een bovenwijkse aangelegenheid worden gezien. Het betreft minstens drie wijken, die ik eerder vandaag genoemd heb. Zie verder de tweede alinea van punt 2. De provincie Groningen en Rijkswaterstaat bemoeien zich eveneens met de Korrewegbrug en het Van Starkenborghkanaal!

Willem Pauwelussen zei

Dag Kees,
Het citaat: "Waar in de statuten sprake is van Beijum wordt bedoeld het gebied dat in de wijkindeling van de gemeente Groningen is aangegeven als Beijum." zegt mij niet dat dit DUS ook het werkgebied van de wijkraad is. Dat zie ik vooralsnog nergens staan. Met die andere gebieden zal de wijkraad zich ongetwijfeld bemoeien als daar belangen van Beijumers in het geding blijken te zijn. Zal niet snel gebeuren want het is allemaal nogal ver weg. Dat zegt echter niet dat het niet kan of mag.
In je citaten uit het convenant lees ik dat de wijkraad recht van advies heeft over zaken "die specifiek over de wijk gaan" en de bereikbaarheid van de wijk (dus de Korrebrug) lijkt me daar zeer zeker wel onder te vallen. Maar zelfs al zou de bereikbaarheid van de wijk behoren tot de "beleidszaken die de wijk overstijgen" dan nog kan een beroep gedaan worden op "de Algemene Inspraakverordening" wat toch inhoudt dat men zich er wel degelijk mee bemoeien mag.
Je zegt: "Volgens mij is het bestuurlijk zeer onwenselijk om deze aandachtsgebieden extensief te interpreteren." Dat kun jij wel vinden maar het gaat er niet om wat jij vindt, het gaat erom of dit wel of niet is toegestaan. Vooralsnog denk ik van wel. Ook omdat ik niet zie waarom dit onwenselijk zou zijn. Bij de bouw van het nieuwe VMBO-complex op de grens van Lewenborg heeft de WOU zich nogal druk gemaakt omtrent toename van (brom)fietsers op de Stadsweg, ook aan de andere kant van de ring. Toen het nog WOO heette heeft men ooit verbeteringen voor het kruispunt Damsterdiep/Zaagmuldersweg aangedragen. Logisch, want het Diep s de toegangsweg tot de wijk zoals de Korrebrug dat voor Beijum is. Nergens ben ik een (gemeente)document tegengekomen in de sfeer van: bemoei je met je eigen zaken.
Waar jij die meerdere kapiteins op 1 schip weghaalt is me een volstrekt raadsel. Ik heb al meerdere samenwerkingsverbanden tussen wijkorganisaties meegemaakt en dat ging nooit anders dan in gelijkwaardig overleg. Je moet geen spoken zien waar die niet zijn.
Die drie wijken die het betreft, daar valt dus volgens jouw definitie van werkgebied Beijum niet onder? Of toch weer wel?
Snap je het zelf nog wel?


Anoniem zei

Waarom zoveel woorden? Ik zie gelijk dat onderwerpen gebruikt worden door mensen om hun belangrijkheid en intelligentie te willen bewijzen. Niet om zaken op te lossen; dat zou pas intelligent zijn! Altijd weer die brij van woorden en het niet met elkaar eens zijn en standpunten tegen over elkaar zetten.

Ik vraag me werkelijk af welke intentie mensen hebben.

Anoniem zei

Tja, ik ga weer over de tong bij Kees Huizenga. Ik zal wel weer iets vreselijks gedaan hebben. Kees weet namelijk altijd heel precies hoe het zit omdat hij zich uitstekend heeft laat informeren … Maar oordeelt u zelf.

Op de door Kees aangehaalde twitterfoto staat rechts niet Arjen Nolles, zoals Kees schrijft. Ook van schuin van achteren vertoont deze blonde GroenLinkser daar echt geen enkele overeenkomst mee. Het is dan ook Bert Jan, die overigens niet twittert. Arjen Nolles, raadslid, is de 5e – fotograferende - persoon. Dat die GroenLinksers overigens geen burgerkleding dragen, was me trouwens niet opgevallen. Even later kwam raadslid Benni Leemhuis er ook bij. Die hebben Tiemen en ik net gemist.
Het is inderdaad Tiemen Wagenaar die in de scootmobiel zit. Die hij te danken heeft aan een ongeluk op, ja precies, de Gerrit Krol-brug. Een botsing met een auto die geen voorrang gaf. En nu zit hij met een kapotte knie, kan hij nauwelijks lopen en moet dus van nood in zo’n scootmobiel.

Het gaat bij de Krol-brug steeds om 2 zaken. Het gaat om de veiligheid nu én over de kwestie wat er gebeurt als de brug over een paar jaar weg moet. De BOB heeft zich tot nu toe vooral uitgesproken en beziggehouden met de verkeersveiligheid nú. Wat de wegaanpassingen betreft zijn die aardig in orde, alleen wordt (door de politie) niet gehandhaafd waardoor vooral automobilisten, en zeker de vrachtwagens onder hen, nog steeds voor onveilige situaties zorgen. Je zal als fietser vanaf de Korrewegkant bij de viskar maar worden afgesneden door een vrachtwagen; komt nog steeds voor. In de Beijumkrant, maar ook in de stukken van de provincie over de procedure voor een nieuwe Krol-brug (of niet; zie verderop) staan foto’s die de onveilige situaties haarfijn aantonen. Daarover dus geen enkel misverstand, ook niet bij politici buiten verkiezingstijd.

De provincie is over het al dan niet terugkomen van de Krol-brug niet duidelijk. Aan de ene kant lezen we dat er helemaal niets op die plek terug komt, ergens anders wordt die mogelijkheid wel opengelaten en is een nieuwe brug over het kanaal ter hoogte van het Oosterhamriktracé een ‘extra’ brug.
Samen met een stuk of acht andere bewonersorganisaties en andere betrokkenen (onder meer de bedrijvenvereniging, UMCG, Wessel Gansfortcollege) is de BOB uitgenodigd om eind maart in een klankbordgroep te gaan meedoen. Een klankbordgroep met alle belanghebbenden bij de materie die de verschillende varianten gaat onderzoeken. En geen mens die vindt dat de BOB maar ook de Lewensborgse Scheepsraad daar helemaal niet bij horen te zijn.

Wat de BOB betreft kunnen we het ons niet voorstellen dat er helemaal niets terug komt op de plek van de huidige Krol-bruggen. Meervoud, want de loopbruggen zijn straks te laag; daar moet dus ook iets op bedacht worden.
Stel je eens voor dat fietsers, maar ook rolstoelen en scootmobielen of via de Noordzeebrug of via een nieuwe brug naar het Oosterhamriktracé moeten omrijden. Je zal maar in De Hunze wonen en je kind zit op de Karrepadschool aan de Molukkenstraat. Of je wilt vanuit Beijum naar de Westerhaven. En legt de provincie niet ook vanuit zowel Bedum en Ten Boer een ‘fietspad-plus’ aan waarin de Krol-brug een rol speelt en de Korreweg een belangrijke fietsroute blijft?
De BOB komt op voor de leefbaarheid van Beijum. Daar valt ook de leefbaarheid van de Beijumers onder. En dus ook wat die Beijumers als fietser over de Krol-brug al dan niet kan overkomen. Dat Beijumer Kees Huizenga, die zelf ook regelmatig op zijn fiets de brug over gaat, dat niet waardeert en vindt dat anderen dat maar moeten doen, betreuren we. Overigens zijn talloze Hunzenaren wel degelijk blij met onze bemoeienis, onze inzet en onze vasthoudendheid.

hierna deel 2

John Veldman

Anoniem zei

Deel 2

Het is, gezien de tegenstrijdige berichten, dan ook helemaal nog geen gelopen koers dat er minimaal een fietsverbinding terugkomt ter hoogte van de huidige Krol-bruggen. De belangen van het UMCG, de ontwikkeling van CiBoGa, het Ebbingekwartier en de Oosterhamrikzone wijzen vooral in de richting van een compleet nieuwe brug bij het Oosterhamrikkanaal. Vanuit de BOB zal in die klankbordgroep dan ook gepleit worden voor het minimaal in stand houden van een fietsverbinding op de huidige plek.
Dat GroenLinks ook vindt dat daar minimaal een fietsbrug moet blijven, is mooi. Daarom hebben we ons gezicht daar laten zien bij hun actie. Daar kwamen, behalve alleen de scootmobiel van Tiemen, mijn fiets en de bakfiets van GroenLinks, geen andere karretjes aan te pas. Zowel Tiemen als ik zijn geen lid van GroenLinks en hebben ook geen enkele aspiratie om gemeenteraadslid voor welke partij dan ook te worden. Tiemen is lid van een andere partij, zelf ben ik al meer dan twintig jaar ‘politiek dakloos’. Is er sprake van belangenverstrengeling? Van belangenvermenging? Natuurlijk niet.

Van mij mag Kees Huizenga nu eindelijk eens een keer ophouden met zijn geneuzel over het zogenaamde dubbele- danwel driedubbelepettengedoe. Het is volstrekt legitiem dat mensen meerdere functies hebben. Er zijn zelfs veel functies die je alleen maar kunt uitoefenen doordat je een andere (eerdere) functie hebt, de halve gemeenteraad zit daar bijvoorbeeld vol mee. En als, nog een voorbeeld, het NLA Beijum twee zetels ‘geeft’ aan het bestuur van de BOB, moet je dus wel bestuurslid van de BOB zijn om die plek in te nemen. Twee petten, natuurlijk, maar helemaal niks mis mee. Doen we vanuit de BOB, toevallig ook Tiemen en ik in dit geval, niet mistig over. Geen solisme, geen hovaardij, geen narcisme of nog wat van die geforceerd negatieve kwalificaties.
Dat Kees niet van een ‘verpolitiekte bewonersorganisatie’ houdt, zoals hij het noemt, is zijn goed recht. Dat is wel een minderheidsstandpunt. Er zijn een behoorlijk aantal bewonersorganisaties in de stad waarin oud-gemeenteraadsleden of aspirant-gemeenteraadsleden zitten. Beijum is daar overigens niet bij, maar in het algemeen wordt dat zelfs als een voordeel gezien; dan weet je hoe de hazen op het stadhuis lopen, hoe je iets voor elkaar kunt krijgen. De ervaring leert dat de BOB daar al 30 jaar lang aardig goed mee overweg kan. Daar kom je verder mee dan met alleen maar gemiereneuk over een regeltje uit de statuten dat ook niet zo strak geïnterpreteerd moet worden, zoals Willem hierboven ook al heeft aangetoond.

John Veldman

Willem Pauwelussen zei

Mooi zo, dit gaat eindelijk ergens over.
Wat de eerdere anoniem betreft, ik ben inderdaad breedsprakerig. Heb je helemaal gelijk in.
Maar ik vind dat in ieder geval iemand moet proberen gedegen weerwoord te geven tegen de zaken die KH de wereld inslingert.
Wat betreft het verhaal van John, ik zal het nu proberen kort te houden. Met zijn verhalen van omrijden heeft hij ongetwijfeld gelijk. Maar het persbericht van GL had het toch echt over de route naar de binnenstad. En ik denk nog steeds dat de route via PDweg en OHtracé daar naartoe geen omweg is. Wat betreft mijn overige opmerkingen heeft hij gelijk dat hij daar niet op reageert want die komen (ook) voor rekening van GL.

Anoniem zei

Nog één inhoudelijk punt omdat ook Willem dat in zijn laatste reactie noemt.

Ongetwijfeld is voor een aantal bestemmingen vanuit Beijum, zoals het UMCG, een nieuwe fietsbrug over het Van Starkenborghkanaal een kortere of net zo lange route als nu via de Krolbrug. Dat neemt niet weg dat die route door landerijen en langs of door een industriegebied loopt en dat de ‘sociale veiligheid’ van die route een stuk slechter is dan de huidige via het Heerdenpad.
Niet voor niets staat de (on)veiligheid van het Heerdenpad al bijna 35 jaar op de agenda en zijn bijvoorbeeld daarom bij de bouw van De Hunze ook juist woningen aan dat Heerdenpad gesitueerd om de gevoelens van onveiligheid op de route naar Beijum te verminderen. Het Heerdenpad is ook het enige fietspad naar Beijum dat redelijk langs bebouwing in de vorm van woningen gaat, het stuk bij het Wessel Gansfortcollege uitgezonderd.
Er zijn Beijumers (en niet alleen vrouwen) die zeker ’s avonds een kortere route via bijvoorbeeld de Oostersluis mijden en juist daarom de Krol-brug en het Heerdenpad kiezen. Dat geldt ook voor fietsers vanuit Paddepoel en/of Zernike voor wie de Noordzeebrug en aansluitend de Beijumerweg korter is maar ook hierom de Krol-brug nemen.

John Veldman

Hunze zei

Links om of rechtsom, een brug op wat voor manier dan ook MOET behouden blijven op deze locatie!
Gewoon voor voetgangers en fietsers. Niet de wijken Beijum, Hunze en van Starkenborgh afsluiten en maar stukken verder laten (om)rijden. Verzin een mooie brug(gen) zoals die beide fietsbruggen die er nu al zijn, maar dan in een andere langere, hogere moderne vorm.

Anoniem zei

Ik sluit me aan bij Hunze 23.39 uur.

Laat men AUB de mensen niét vergeten, die gebruik moeten maken van rolstoelen/scootmobiel's etc.!
Deze mensen willen ook heel graag gebruik maken van de toekomstige nieuwe brug(gen)!

gr. therèse

Willem Pauwelussen zei

Nou, sinds de bosjes bij het Heerdenpad zijn weggehaald zodat de aanranders zich niet meer konden verschuilen en er bebouwing langs kwam is het inderdaad minder desolaat geworden dan de PD-weg waar enkele donkere boerderijen de geheimzinnigheid zelfs lijken te vergroten.
Wat betreft de huidige Korrebrug, ik kan me voorstellen dat het niet door iedereen als een probleem wordt ervaren. Zeker door sterke kerels niet. Maar (minder sterke) vrouwen c.q. moeders met kinderen of zelfs kinderen misschien wel. Mij wordt althans verteld dat de auto's vanuit de Ulgersmaweg niet altijd de fietsers de vereiste voorrang verlenen, of er nog net even voor langsschieten. Dat laatste gebeurt ook door auto's, die nog net even die fietser snijden voordat ze rechtsaf de Ulgersmaweg opgaan.
Het is echter zeer de vraag of dit constructief opgelost kan worden, want het is feitelijk een gedragsprobleem. Als je nagaat dat de politie niet eens de menskracht heeft om te handhaven in 30 kmgebieden, denk ik dat er niks anders opzit dan de fietsende Beijumers op het hart te drukken om drommels alert te zijn op dit soort coureursgedrag.

Anoniem zei

Gelukkig ben ik een optimistisch ingesteld persoon.
Ik ga er dan ook helemaal vanuit dat men uiteindelijk met wijze en goed doordachte oplossingen komt.
Net als men deed toen men de kleuterspeelplaats van de doefmat verbouwde en de verkeers veiligheid naast en rondom én aan de rondweg verbeterde.
Alles zeer goed doordacht, totdat...
Korte tijd later bleek dat hetgeen gedaan was en veel geld had gekost, geen toegevoegde waarde meer had voor de school.
Sterker nog...ER HELEMAAL GEEN SCHOOL MEER WÁS DIE DOEFMAT HEET!

Ga morgen de 19de aub stemmen.

Gr. Therèse

Kees Huizenga zei

Over de BOB, GroenLinks en de conflicterende petten van JV van de BOB

1. John Veldman maakt niet duidelijk waarom hij partijdig meeloopt/meeliep met GroenLinks tijdens verkiezingstijd.
Er is – ik herhaal het – geen sprake van een uitgewerkt “beleidsvoornemen” met betrekking tot het weren van auto’s op de Korrewegbrug en omgeving. Derhalve is de Algemene Inspraakverordening van de gemeente Groningen niet van toepassing. Idem dito de Inspraakverordening van de provincie Groningen.


2. Het is zeer opmerkelijk dat de BOB (in de persoonlijke visie van JV van de BOB) in verkiezingstijd meedeed met een actie bij de Korrewegbrug, omdat de BOB hierover op dat moment (!) alleen nog maar een “CONCEPT-standpunt” had. Zie de pikante tweet van JV van 14 maart 2014:

“John Veldman ‏@JohnVeldman1 14 mrt.
@ Bennileemhuis @ HarrieMiedema Oh ja, ik heb Harrie het conceptstandpunt van de BOB #Beijum over een nieuwe Krolbrug gegeven”


3. Meedoen met de beleidsvoorbereiding, op verzoek van de provincie Groningen, is een goede zaak. De provincie neemt het initiatief. Niet de BOB. Dat is de kern van de zaak. Ik vind het heel goed dat de provincie het noordoosten van de stad Groningen meeneemt bij het genereren van draagvlak en draagkracht. Tijdens het proces van de beleidsontwikkeling, waarbij meerdere beleidsactoren van belang zijn. Dit is iets anders dan het feit dat de BOB het voortouw in deze zaak neemt. Sterker nog: wat is er tegen om een braintrust van het stadsdeel Noorddijk inzake de toekomstige verkeersontwikkeling en vervoersontwikkeling op te gaan starten?


4. Die persoonsverwisseling: daarvoor bied ik mijn excuses aan. Ik heb de foto van Arjen Nolles (niet verkozen als raadslid) op zijn twitteraccount meerdere keren bekeken. Met name zijn bril, zijn voorhoofd en zijn haar. Ik zag gelijkenissen met de foto bij de Korrewegbrug. Maar ik heb niet goed genoeg gekeken. Sorry.


5. JV van de BOB heeft binnen het bestuur van de BOB een grote nederlaag geleden. Ik verwijs naar het DEFINITIEVE standpunt van de BOB op de website van de BOB (zie Google).

Ik citeer de website van de BOB:

“De BOB heeft geen principiële voorkeur voor het al dan niet afsluiten van die nieuwe (Krol)brug voor het autoverkeer (onderstreept, KBH). Wel vinden we dat, als auto’s daar over blijven rijden en de rijroutes rond de brug gelijk blijven aan de huidige, dat op en rond de brug gescheiden rijbanen moeten worden gecreëerd.” Einde citaat.

Vergelijk dit met de tweet van JV van 14 maart 2014:

“John Veldman ‏@JohnVeldman1 14 mrt.
Ook BOB uit #Beijum gaat straks om 16.00 uur kijken bij de #GerritKrolbrug bij actie GroenLinks voor een nieuwe fietskrolbrug (geen auto's)”

Gisteren zag ik op de website van de BOB dat het bestuur van de BOB een andere mening over het autoverkeer op en rondom de Korrewegbrug is toegedaan dan de heer Veldman op persoonlijke titel. De heer Tiemen Wagenaar, tevens bestuurslid van de BOB, was op 14 maart 2014 eveneens aanwezig bij de Korrewegbrug. In zijn scootmobiel met een figurantenrol. “Het kan verkeeren...”, met dank aan Bredero.


6. Een indringend advies aan JV van de BOB:
scheid jouw persoonlijke pet van jouw BOB-pet!
“In de beperking toont zich de meester.”
Maak van de BOB geen verpolitiekt orgaan!
Zoek de verbinding en niet jouw ego!

Kees Huizenga zei

Gisteren zag ik de nieuwe Regiokrant Groningen bij AH Meins met dit artikel op de voorpagina: “Vervanging Gerrit Krolbrug noodzakelijk”. Niet Gerrit Krol-bruggen. Geschreven door mevrouw Willy Koolstra. Zie pagina 1 en 7.

Zie verder de digitale versie: http://regiokrantgroningen.nl/vervanging-gerrit-krolbrug-
noodzakelijk/

Zonder de mooie grafiek van de verkeerintensiteit op de Korrewegbrug m.b.t. fietsverkeer en autoverkeer.

Willy Koolstra verwijst naar die provinciale Klankbordgroep met vertegenwoordigers van “beide kanten” van de Korrewegbrug.
Dit is een journalistieke fout. Ze bedoelt de woonwijken aan weerskanten van het Van Starkenborghkanaal (in het noordoosten van de stad).
Ik noem de volgende wijken: Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, De Hunze/Van Starkenborgh, Lewenborg, Beijum, de Korrewegwijk, de Oosterparkwijk, Selwerd, De Hoogte en Noorderhoogebrug. Zie de plattegrond van de stad Groningen.

Met deze provinciale Klankbordgroep is niets mis. Maar deze Klankbordgroep is geen legitimatie van het feit dat de BOB het initiatief moet nemen om zich met het verkeer op en rond de Korrewegbrug te bemoeien. Als voorbeeld noem ik het punt dat de BOB zich in het verleden meende te moeten bemoeien met de treden van de twee fietsbruggen langs de Korrewegbrug. Dit is grensoverschrijdend gedrag!

Anoniem zei

Die Kees, hij kan het maar niet over zijn hart krijgen zijn ongelijk te erkennen en gaat weer over op de bekende Kees-methode: hoe meer hij ongelijk heeft, hoe langer hij wacht met een reactie, want Kees moet en zal het laatste woord hebben.
Kees denkt waarschijnlijk dat, als ooit een geschiedschrijver zich zal buigen over zijn commentaren, deze persoon ziet dat niemand, maar dan ook echt niemand hem nog durft tegen te spreken. Want Kees’ zijn analyse is onovertroffen, en, nog belangrijker, de enige waarheid! Kees gaat ooit nog eens een reactie schrijven op een bericht dat minstens een jaar oud is, is mijn stellige overtuiging. Vanwege de waarheid, Kees’ waarheid uiteraard.

Enfin, zoals mijn oudtante dan zegt. Ik heb Kees natuurlijk de kans gegeven zijn welgemeende en oprechte excuses aan te bieden, omdat hij – na meerdere keren kijken – nog steeds vond (en vindt) dat Arjen Nolles, een lichtkalende donkerharige brildrager sterke gelijkenis vertoont met een brilloze blonde manspersoon. Dat welgemeende en oprechte ontbrak in tegenstelling tot voorgaande keren; dat stelt me wel teleur overigens.

Dat Kees, jammer voor hem, ook deze keer geen gelijk heeft, blijkt wel uit wat hij als ‘bewijs’ aandraagt. Als ik twitter dat ik bij die actie van GroenLinks ga kijken - sterker, ik heb ook met de mensen gesproken! – doe ik dan mee? Volgens Kees wel, maar daardoor heb ik sterk de indruk dat hij vroeger bij Nederlands niet goed heeft opgelet.

En een toevoeging tussen haakjes (geen auto’s) in mijn tweet slaat, zoals Kees ook wel weet maar weigert te geloven, op het voorgaande ‘fietskrolbrug’. Dat staat dan ook helemaal niet haaks op het standpunt van de BOB zoals Kees denkt, dat exact hetzelfde is als het conceptstandpunt. De BOB heeft inderdaad geen principiële bezwaren tegen auto’s over een nieuwe Gerrit Krol-brug, waarom zouden we, maar vindt wel dat de situatie voor fietsers dan een stuk veiliger moet worden dan de huidige. Dus nogmaals, niemand spande iemand voor een karretje.
Het lijkt me dat heel welwillend Beijum, inclusief De Hunze en Van Starkenborgh, een veilige Krol-brug voor fietsers wil. Het blijft dan ook van een ontkenning van de werkelijkheid als Kees maar blijft beweren dat de BOB zich daar niet mee bezig zou mogen houden.

Ook jammer voor Kees is dat er geen sprake van een grote nederlaag, ook geen kleine trouwens. Dat jij graag over mij in termen van nederlagen en talloze andere negatieve kwalificaties wenst te spreken en wenst blijven te spreken, is het probleem van je eigen ego: Jij kan het gewoon niet hebben dat je geen gelijk hebt. Wat tot effect heeft dat als je een keer gelijk zou kunnen (let wel: zou kunnen) hebben, er niemand meer is die je dan gelooft …

John Veldman