dinsdag 18 maart 2014

UIT DE OUDE DOOS (196)

Bovenstaande afbeeldingen komen uit het plakboek van een Beijumse. Ze ziin dusdanig vastgekleefd dat het niet mogelijk was ze los te maken om ze een voor een te scannen. Daarom maar de hele bladzijde in een keer. 
Ik ga er vanuit dat de bovenste knipsel ooit in Nieuwsblad van het Noorden heeft gestaan. We zien een luchtfoto (van wie en hoe oud, is me niet bekend) van de oude Boerderij, de voorloper van het huidige Trefpunt. Beijum bestond nog niet, onder de foto staat geschreven dat de Boerderij voor agrarische doeleinden in gebruik was. Rechts op de voorgrond staat tegenwoordig de Tine Marcusschool en rechtsboven de Jaltedaheerd.

De twee onderste afbeeldingen lijken boerderijen te zijn die langs de Beijumerweg staan. Of stonden.
Nog even naar 'Nieuwe bestemming voor verbouwde boerderij.' Voor dege die de tekst eronder niet kan lezen:
Op 12 september krijgt de oude boerderij aan de Beijumerweg 17 een nieuwe bestemming. Vanaf dat moment is het een jongerenboerderij waar peuters spelen, scouts verkennen en jongeren actief zijn. De buitenkant van de boerderij verraadt als iets van die andere bestemming: frisse kleuren aksentueren de ingang, en waar eens de moestuin lag is een zandbak voor de peuters aangelegd. En wie 12 september een kijkje waagt (en iedereen is natuurlijk welkom) zal versteld staan van het interieur. Je kan je niet voorstellen dat daar ooit koeien loeiden,poot-, zaai-, en rooimachines en traktoren stonden en de boer aan het werk was.

Geen opmerkingen: