zaterdag 15 maart 2014

EEN OOGVERBLINDEND BLOGBERICHT

Elk voordeel heeft z'n nadeel. Lekker dat de zon afgelopen week zo uitbundig scheen. Maar rijdend in de auto werd het zicht je bij tijd en wijle behoorlijk ontnomen.

Zie bovenstaande foto. Afgelopen dinsdagmiddag verliet ondergetekende per auto de wijk. De klep voor de voorruit van de auto moest in verband met de laag staande zon naar beneden geklapt worden. Maar dan nog. Voor de zebrapaden werd extra alertheid gevraagd, goed links en rechts kijken of er iemand aan kwam.
En wat is dat nou rechts op de foto? Lopen er vier figuren naast elkaar? Of zijn ze per fiets?

De blogger zag het niet en hij kon na het passeren van het viertal beter niet in de achterruitspiegel kijken, er moest te geconcentreerd naar voren worden getuurd.
Op de rechter foto is te zien dat ondergetekende kruispunt Beijum-Zuid naderde. Er was nog steeds sprake van extreem fel tegenlicht maar het ergste 'leed' was bijna geleden. Immers, bij de rotonde kon naar links worden gekeken om te zien of er wat aan kwam. Nog een rotonde aan de kant van De Hunze en de auto van ondergetekende zoefde opgelucht de Beneluxweg op.
(Binnenkort een bericht over de bij autobedrijf Visser aangeschafte Volkswagen Golf)

Geen opmerkingen: