maandag 31 maart 2014

LIJN6 GOOIDE EEN BALLETJE OP OVER EEN KRANT...


Het was een betrekkelijk lange periode rustig op het gebied van de reeds zesenhalf jaar voort sudderende wijkperikelen. Maar op Lijn6.com. lijkt de vlam weer eens ouderwets in de pan te slaan.
Aanleiding is een artikel van webmaster Hans Koopman die suggesties doet om de zieltogende krant van de bewonersclub te redden. Open bovenstaande link om het bericht te lezen. Maar vooral ook om de reacties te lezen.

http://www.lijn6.com/
Dat de (ooit wijk)krant op instorten stond en staat, was natuurlijk te verwachten. Enerzijds slurpt internet langzamerhand alle kranten op. Anderzijds heb je het bekende Beijumer verhaal over een club mensen waar steeds minder wijkgenoten zich bij thuis voelen. Een club die de afgelopen jaren door creatieve mensen (redacteuren, schrijvers, opmakers) de rug is toegekeerd.
Sinds twee vrije redacties in 2007 en 2010 opstapten omdat ze hun werk niet meer konden doen- met plezier en enthousiasme maandelijks een wijkkrant vullen-is de krant gedegradeerd van een onafhankelijke nieuwsbrenger tot een speeltje van een paar enkelingen die menen de 'stem van Beijum' te vertolken. Of het nou gaat over de Korrewegbrug, studentenhuisvesting, Buitenfitness, al of niet een tram naar Beijum, het ingekapselde medium werd en wordt misbruikt om de bevoogdende eigen mening over Beijumers heen te storten.
Je kon er op wachten, zo'n houding moe(s)t een keer opbreken. Typerend genoeg worden op het ogenblik geen nieuwe redacteuren gezocht, maar 'bestuursleden' die bezig mogen om de krant naar eigen bevoogdende inzicht te vullen. Oftewel, ze willen de droevige koers die jaren geleden is ingezet doorzetten.

Het tragische verhaal is hier uitgebreid behandeld. De opgestapte redacteuren hebben zich met veel enthousiasme op hun nieuw opgerichte wijkwebsites gestort. En met veel succes, Beijumnieuws draait als een tierelier, evenals Lijn6. Geen slachtofferschap, maar de draad weer oppakken, en met veel geestdrift Beijum blijven trakteren op dagelijks nieuws.

Hans Koopman vertelde ondergetekende een maand geleden dat hij wel mee wilde werken aan een doorstart van de in nood verkerende krant. Of de blogger daar ook aan mee wilde doen? Die staat bepaald niet te trappelen, hij heeft geen zin om terug te keren naar de sloomheid van nieuws brengen via papier. Maar stel dat er een onafhankelijke redactie zou komen, dan zouden bepaalde artikelen die op Beijumnieuws hebben gestaan wel mogen worden overgenomen. Koopman heeft veel in huis om een krant draaiende te houden, hij kan opmaken, schrijven, filmen, etc. Naast 'vrije' berichten zou er ook ruimte vrij worden gehouden voor 'clubberichten.' Die stonden er voor 2007 ook al in, maar er was destijds altijd sprake van respect en een bepaalde afstand tussen redactie en bestuur.

Het plan van Koopman resulteerde in het genoemde bericht op Lijn6. Eigenlijk doet hij een heel vriendelijk aanbod, hij wil dat Beijum een wijkkrant blijft houden. De krant is er (zou moeten zijn) nu eenmaal voor de wijk, en niet voor een paar lieden die de eigen machtsagenda voor Beijum willen bepalen.
Lees voor de aardigheid eens de denigrerende en onthutsende reacties die vanuit twee mensen van de club onder het artikel zijn geplaatst. Teneur, wij weten het beter, wij maken de beste krant en wij zijn heel goed bezig...lees het zelf, en proef de sfeer, de toonhoogte, die uit de reacties spreekt.

Toch staat er ook iets opbeurend in een der reacties. 'Je moet 'de schuld' niet buiten jezelf zoeken, en geen slachtofferrol verkiezen.' Deze zinsnede geeft hoop, de teloorgang van de bewonersclub van Beijum en de naderende ondergang van het eigen medium ligt niet meer aan de berichtgeving op Beijumnieuws en Lijn6, nee de schuld van de aftakeling wordt vanaf nu in eigen gelederen gezocht. Dat is winst.

Wie weet wordt er eindelijk eens aan zelfonderzoek gedaan, in plaats van ruzie te gaan lopen zoeken met creatieve mensen uit de wijk (en hun nieuwsmedia gebruiken als podium om eigen gal te spugen).
Dé centrale zelf-onderzoeksvraag zou moeten luiden: waarom weten wij geen nieuwe mensen uit Beijum aan ons te binden? Stralen wij misschien een gebrek aan integriteit en vertrouwen uit? Hoe kan het toch dat wij onszelf zo goed vinden (en ook de door onszelf ingevulde krant) en dat dit door veel Beijumers als heel anders wordt ervaren?

Als er dan toch een zelfonderzoek moet komen, neem onderstaande dan mee.
In De Hunze/Van Starkenborgh werd vorige week een Algemene Bewoners Vergadering (ABV) gehouden.
Volgens een ruwe eigen schatting hebben deze twee wijken samen minder dan een derde van het aantal voordeuren dat Beijum heeft. Hoe kan het dat in Beijum altijd tussen de 17 en 27 mensen op een dergelijke vergadering afkomen, en dat vorige week maar liefst 72 (!) bewoners naar de ABV in De Hunze gingen? Op de site van Hunze/Starkenborgh staat te lezen dat iemand van de Provincie Groningen met een beamer iets kwam presenteren. Er was muziek en er was sfeer, zie foto's op genoemde site. Het kan niet anders, als De Hunze winkels zou hebben gehad dan waren er ook middenstanders op de vergadering afgekomen. Daar spreekt binding en goed met wijk(en) communiceren uit. Wat een opkomst.

Dat wat verbindend en communicerend in Beijum zou moeten zijn, is een naar binnengerichte club geworden die ruzie loopt te zoeken met 'tegenstanders' in de wijk.

Beijum verdient beter.

40 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Nou Johan, ik heb natuurlijk geen idee hoe de discussies indertijd hier zijn gevoerd want inderdaad 'c'est le ton gui fait la musique'. Toen er op zo krappe termijn een redactiebijeenkomst werd gepland dat ik niet kon, de heren toen met zijn 2en beslissingen over mijn artikels namen, ik naderhand de voorzitter op die beslissing aansprak en hij me demonstratief de rug toekeerde, ik er op terugkwam toen hij me opbelde, hij me op hoge toon de huid volschold (ongelooflijk wat een schreeuwpartij), vervolgens zonder mijn voorkennis iets in wijkkrant opnieuw plaatste zonder de noodzakelijke toevoeging die ik daar indertijd bij had opgegeven, ik me tegenover een ander wijkraadslid over de telefoon liet ontvallen te overwegen bij een jurist te informeren naar het auteursrecht, hij na een snauw de hoorn erop gooide, ik een vredestichtend briefje bij hem in de brievenbus deed waar hij nooit meer op reageerde heb ik het ook wel gehad met die club. En dan te bedenken dat ik me nog steeds uitsloof om een boek over die wijk tot stand te brengen.
Maar gesteld dat de discussie op een gezonde manier was gevoerd. Als volwassen mensen onder elkaar. Gezegd was: OK, je was niet op die inderdaad veel te kort van tevoren geplande redactievergadering. Maar de wijkkrant komt toch echt onder verantwoordelijkheid van de wijkraad uit en wij willen dit gewoon niet publiceren. Het is okay als je nog een keer langs wilt komen om toe te lichten hoe je erover denkt, maar dat is het dan ook. Daarna nemen we een definitieve beslissing.
Daar had ik mee kunnen leven, want inderdaad, de wijkkrant komt onder verantwoordelijkheid uit van de wijkraad. Dan kun je je gecensureerd of monddood gemaakt voelen, dat verandert allemaal niks aan dat principe.
Maar het allerbelangrijkste principe is inderdaad dat er naar je geluisterd wordt, men serieus afweegt wat je te melden hebt, en er vervolgens een afgewogen beslissing met meerderheid van stemmen in het wijkraadsbestuur wordt genomen. Nogmaals, zo gaan volwassen mensen met elkaar om.
Ik heb dus geen idee hoe zich dat hier heeft voltrokken maar als jij en de webmaster van lijn 6 net zo door de BOB zijn geschoffeerd als ik indertijd door de WOU heb je groot gelijk dat je daar volstrekt niks mee mee te maken wilt hebben.
Er is een ondergrens aan de toon die ik accepteer in discussies en als die (bij herhaling) wordt gepasseerd dan keer ik me, uit zelfbehoud, van af.

Anoniem zei

In de laatste beijumkrant staat een artikel over buitenfittnes. Alsof we niet allang weten wat dat inhoudt. Wat een betutteling met een andere wijk als voorbeeld. In plaats van mensen en initiatieven te stimuleren haleñ ze ze neer. Beste mensen: laat je niet ontmoedigen en monddood maken door de bob. Initiatieven waar de bob geen vinger in de pap heeft lijken bij voorbaat kansloos. Van mij hebben ze nog lang het voordeel van de twijfel gehad maar ben inmiddels meer dan overtuigd dat ze niet het belang van bewoners voorop stellen maar hun eigen bezighede, zienswijze en mening .

Anoniem zei

Erg bijzonder dat Fritsma en Veldman uit het artikel van Hans Koopman halen dat hij zou vinden dat hij de Beijumkrant goed vind. De wens is de vader van ijdele gedachten

Willem Pauwelussen zei

Is er ook iemand die eens wat positiefs over de BOB te melden heeft? Ze zullen hun eigenaardigheden wel hebben maar ze steken er toch ook een hoop tijd in?
Ik bedoel, ik heb ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat die zelfde voorzitter die me de huid volkafferde, fantastisch werk heeft gedaan met de jongeren.
Dat kan toch naast elkaar bestaan?

Anoniem zei

Nee

Anoniem zei

Ja hoor Willem , dat kan wel .
Er bestaat in wezen geen zwart of wit.
Wel mensen die zwart of wit denken en alle kleuren over het hoofd zien .
Terwijl die kleuren juist zo mooi zijn !
Ik begin je steeds meer te respecteren .

Anoniem zei

gewoon even een vraagje....

krijgen mensen van de bob een vergoeding of iets dergelijks, of werkt men er op basis van vrijwilligheid?

gr, therèse

Anoniem zei

SCHANDAlIG DAT VUIGE BERICHT OVER PAND49. WAT EEN LEUGENS!

Menno Fritsma zei

Beste Therèse,

Ik schrijf nu zo'n 4 jaar voor de Beijumkrant en ik heb er al een mooie middenklasse auto aan overgehouden. Dan weet je ook wat de BOB-bestuurders ongeveer verdienen. Heel wat meer! En dan ook nog elke keer die vertrekpremies. Overigens: ik moet nog wel mijn rijbewijs halen...

Groeten,
Menno

Anoniem zei

Dank je mijn beste menno, voor je zo open en eerlijke reactie op mijn welgemeende vraag.
Zelden ervaar ik zo een openhartigheid.
Kunnen veel mensen die soortgelijke posten bezetten als jij, een goed voorbeeld aan nemen.
O, bij de weg...,suk6 met het proberen je rijbewijs te halen :-)

Gr. Therèse

Kees Huizenga zei

Menno Fritsma plaatste zondagmiddag een bezopen en verzopen reactie. Is hij wederom "in de olie"? Geniet hij nog na van het Whisky-festival in de Der Aa-Kerk van eind maart?

Zo draagt Malle Menno bij aan de ondergang van de BOB en de Openbare Bibliotheek Beijum. Het gaat om forse reputatieschade.

De BOB financiert een toneelstuk in Beijum, terwijl de BOB-krant grote tekorten heeft. Misschien kan Malle Menno optreden als dorpsgek. Geheel vrijwillig!

Menno Fritsma zei

Beste Kees,

Nee, dat doe ik niet vrijwillig. Daar moet wel een flinke vergoeding tegenover staan. Ha ha, Malle Menno, dat vind ik wel een goeie naam. Die mag je erin houden. Zo krijgen wij allemaal een bijnaam. Ik geloof dat MafKees de eerste was.
Maar goed, Therèse houdt gelukkig van een geintje. Even serieus: zo'n beetje alle bestuurders van de BOB en medewerkers van de krant krijgen een vrijwilligersvergoeding, zeker niet meer dan dat. Om even heel open te zijn: dat is voor mij sinds een jaar of anderhalf jaar 15 euro per maand. Voor die tijd niets en dat wilde ik ook niet. De vergoeding dekt zo'n beetje de kosten van bellen, papier, gebruik computer, kopjes koffie enz. Er is naar mijn weten in de roemruchte historie van de Beijumkrant één iemand geweest die meer vroeg dan de vrijwilligersvergoeding en waarempel ook nog kreeg. Drie maal raden wie dat was.

Groeten van Menno

Oh ja, Kees. Ik drink echt niet alleen whisky tijdens het whiskyfestival. Dus je mag dat drinken van mij wel vaker gebruiken om mijn gedrag te duiden. Wij zijn niet allemaal sportschooltypes.

Kees Huizenga zei

Ahoi, schip aan land! Menno Fritsma schrijft over MafKees. Deze term komt mij zeer bekend voor. Malle Menno is reaguurder “Pietje“ en “Piet Kramer” op Beijumnieuws van eind september 2010. Mijn vermoeden is hierbij bevestigd.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/09/wijkwebsites-in-stad-in-de-picture.html

Citaten:

“Ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi, ik lach me rot. Al die mensen als Mafkees en Johan Veer in z'n Reet, die zichzelf zo belangrijk vinden. Ik vind het kostelijk. Nou, ik denk dat deze reactie wel weer verwijderd wordt door dat stalinistisch weblogkader. Want die accepteren geen andere mening dan de hunne. Stelletje zielepoten. Groetjes van Pietje”
27-09-2010

“Ok, ik houd mij aan de raad van Johan.
Ik geef hierbij aan dat ik mij al tijden zeer erger aan Kees Huizenga, aan Johan F. en al die andere klagers. Ik vind de Beijumkrant een prima wijkkrant, misschien is die wijkkrant wel de beste van heel Groningen. Ik vind zelfs dat de krant er op vooruit is gegaan nu al die redactieperikelen voorbij zijn en de krant met een nieuw uitgangspunt werkt. Grote klasse van John dat hij voor een(voor alle Beijumers heel gunstige) verandering in de oorspronkelijke tramplannen heeft gezorgd. En natuurlijk goed dat hij daar aandacht aan besteed in de Beijumkrant. Heel mooi dat er een goede en duidelijke uitleg gegeven is over de fiets- en voetgangerspadenaanpak in De Groene Long. Mooie interviews die op een prettig leesbare manier duidelijk maken wat er in de wijk gebeurt. Golfbaanplannen? Natuurlijk aandacht aan besteden! Want dat gaat alle Beijumers aan.
En verder ook alle lof voor alle overige mooie en informatieve artkelen en foto's in De Beijumkrant. Leve de BOB (heel goede ledenvergadering onlangs, niet druk bezocht maar inhoudelijk heel sterk) en leve de Beijumkrant. En weg met al die lege zuurpruimerij!”
27 september 2010, reactie van Piet Kramer.

Zie het zelfstrelend karakter van de opmerkingen van "Piet Kramer". Met name over “Mooie interviews die op een prettig leesbare manier duidelijk maken wat er in de wijk gebeurt”. Menno Fritsma neemt zelf de wijkinterviews af. Voor de BOB-krant. Gelukkig staat hij de laatste tijd minder op de foto met de geïnterviewde persoon of personen.

Dit is de meest vulgaire en schandalige reactie van "Pietje":

“Ik vind dat Beijumnieuws pas een sneu zootje. En die Kees Huizenga is een niksnut met een grote mond. Gefrustreerd als de pest. Af en toe wordt hij door gemeentelijke instanties uitgenodigd voor een gesprek. Een afspraak wordt gemaakt en Keessie is elke keer te laf om te komen. Maar dan toch een ego als een chimpansee met een stijve pik. Ach, en die Johan F. is net zo gefrustreerd. Pietje”
28-09-2010

Malle Menno alias Malle Pietje alias Piet Kramer, van harte bedankt! Zal ik de directie van Biblionet Groningen en de Centrale Openbare Bibliotheek op de hoogte gaan stellen?

Menno Fritsma heeft in het verleden op Beijumnieuws te kennen gegeven nooit meer een reactie op dit medium te schrijven. Tenzij de (BOB)nood heel groot is of als hij flink “in de olie is”, gebruikt Menno Beijumnieuws als een prachtig podium voor zelfprofilering. Het zou Menno sieren, indien hij zijn dank en waardering richting Beijumnieuws betuigt, dat hij in staat wordt gesteld om weer te kunnen reageren. Na de eerdere terechte bans op de gemene reacties van “Pietje” en “Piet Kramer”.

Willem Pauwelussen zei

Ja, ik snap werkelijk niet waarom mensen zich toch zo vaak als gefrustreerde pubers moeten opstellen als ze met elkaar een meningsverschil hebben.
Wat de Beijumkrant betreft, die zie ik al heel wat langer dan dat ik in Beijum woon, en ik vind die doorgaans gewoon goed informatief. Je zou over de schrijfstijl van de verschillende bijdragen kunnen discussiëren, maar dan loop je het risico te vergeten dat die mensen ook alleen maar hun best doen, en doe het eerst maar eens beter.
Ik vind die vrijwilligersvergoeding aan de hoge kant, zeker vergeleken met wat ik in de WOU heb ervaren, maar Beijum is ook een veel grotere wijk en tegen het licht daarvan is het misschien ook wel redelijk, weeknie. In ieder geval: als je het daarvoor doet moet je ophouden, dat lijkt me duidelijk. Waarachtige dienstverlening kan alleen maar onvoorwaardelijk worden verricht.
Wat deze site betreft, die vind ik een leuke mengeling van kneuterigheid en journalistiek, waarbij de (zelf)kritiek niet wordt geschuwd, en tegelijk wordt gewaakt tegen al te puberale grofheden.

Maar hou toch een keer op met stampvoetend dreinen als je ooit een keer moeite hebt gehad met elkaar door één deur te komen, en heb oog voor elkaars bijdragen aan deze wijk.
En maak desnoods zelf je eigen deur, er is ruimte voor meerdere nieuwsmedia.
Dat blijkt toch?

Menno Fritsma zei

Ik vind de reacties van Willem Pauwelussen informatief, genuanceerd en onbevooroordeeld. Dat vind ik wel een verademing naast al die voortdurende giftige pijlen richting BOB van anderen. Zelfkritiek ben ik overigens nog nooit tegengekomen op deze site, puberale grofheden des te meer.
Kees Huizenga reageert weer ongekend op de persoon als ik een geintje maak richting Therèse. Kees heeft duidelijk heimwee naar de tijden dat een zekere Pietje zich met groffe bewoordingen op deze site meende te moeten roeren in de wijkperikelen. Hij haalt wel erg oude koeien uit de sloot (2010 nota bene!). Hij heeft natuurlijk niets liever dan dat Pietje weer tevoorschijn komt. Kan hij op gelijk niveau weer de degens kruisen. Nog even over Lijn6. Als Koopman het heeft over een 'halve pagina voor de BOB' in de door hem over te nemen Beijumkrant, dan is dat natuurlijk niet serieus te nemen. En dat eeuwigdurende geklaag van hem over hoe hij bij de krant is weggegaan (en dan spreken wij over ruim voor 2010), dat is toch niet te geloven!

Lijn6 zei

De retoriek van de BOB :-) Voor de leek, retoriek is de beeldspraak die gebruik maakt van clichés en bombastisch spraakgebruik.

De BOB gaat onderzoeken hoe ze verder gaan met de Beijumkrant. Niemand heeft echter contact gezocht met Lijn6 tot nu toe.

Zelfs het verhaal van een halve pagina gaat nu over de tamtam. Het is maar een voorspel, als je overlegt bereik je meer. Dat werkt beter dan al gaan drammen dat je te weinig krijgt.

Hans Koopman Lijn6

Menno Fritsma zei

Hans, ik hoop dat je 'voorstel' bedoelt in plaats van 'voorspel'. Bij 'voorspel' denk ik aan heel iets anders. Dit gaat niet over spelletjes. En heb jij contact gezocht met de BOB? Jij 'communiceert' toch alleen met de BOB via smakeloze cartoons en luid geweeklaag?
Waarom zal de BOB met jou contact zoeken? En is dat eigenlijk al niet serieus gebeurd op jullie site als reactie op jouw artikel (waarop jij meende weer heel kinderachtig te moeten reageren)?
Jij zoekt alleen maar weer een stok om te slaan. En dat zal nu ook wel weer gebeuren als reactie hierop.

Lijn6 zei

Inderdaad "voorstel". Het was een vriendelijk gebaar naar de Beijumers voor als de BOB er geen zin meer in heeft.

Als jullie reageren als beledigde blaaskaken krijg je dito reactie. Stop nu eens met brallen en heb de ballen om er serieus op in te gaan.

Hans

Willem Pauwelussen zei

De debatterende heren kunnen het nog maar steeds niet laten elkaar (voorzichtig gezegd) onvriendelijkheden toe te voegen.
Als de een eerst de ander 'cliches' en bombastisch taalgebruik' voor de voeten gooit, de ander daar vanzelfsprekend smalend op reageert, wat hem weer op onprettige benamingen komt te staan, en dit doorlopend zo doorgaat, en dit blijkbaar al heel lang doorlopend zo doorgaat, waarbij steeds maar weer oude frustraties worden opgerakeld (gekoesterd lijkt het wel), en nooit eens iemand zegt: nu ga ik eens een reactie schrijven die helemaal geen sneren of andere negativiteiten bevat, dan kunnen we tot in eeuwigheid doorgaan met modder gooien en wordt de berg maar al groter.
Je andere wang toekeren betekent hier bepaald wel de modder laten liggen en de schone hand uitsteken. Daar moet eentje het eerst mee beginnen. Om Hans te parafraseren: heb daar de ballen nou eens voor.
Met alle respect maar je zit hier alleen je eigen onlustgevoelens af te reageren, het is JOUW boosheid die je op die ander afreageert en JOUW boosheid is het ENIGE waar je wat mee/aan kunt doen.
Natuurlijk moet je je grenzen bewaken en word je boos als iemand die schoffeert, maar dat houdt niet per definitie in dat je uit het contact met die ander moet gaan of, erger nog, die ander voor rotte vis moet uitmaken. Dus zeker niet moet BLIJVEN uitmaken, want dat lijkt hier al jaren te gebeuren.

Menno Fritsma zei

Beste Willem,

Dat zijn heel verstandige woorden en iets waar ik ook graag vanuit wil gaan. Alleen speelt in dit geval dat al zo lang en zo vaak tevergeefs geprobeerd is om vanuit de BOB de dialoog aan te gaan met Johan Fehrmann en Hans Koopman dat ik er echt moedeloos van word. Er is een aantal keren geprobeerd gesprekken te regelen tussen de partijen met een, naar wij dachten, voor iedereen aanvaardbare gespreksleider. Maar dat blijkt telkens op grote weerstand te stuiten bij zowel Johan Fehrmann als Hans Koopman. De BOB was (en is nog steeds) altijd positief als het om een oplossingsgericht gesprek gaat. De andere partijen blijven echter altijd pertinent weigeren, maar blijven wel de zieligaards uithangen, klachten indienen bij gemeenteambtenaren en de negatieve publiciteit zoeken via de media. Daarom staat Beijum in de stad bekend als ruziewijk. Is dat leuk: NEE!. Goed voor Beijum: NEE! Het streelt alleen de ego's die alleen aan zichzelf denken en hoe zij zich vertrapt voelen. Als Hans Koopman de Beijumkrant overneemt, dan zijn de gevolgen voorspelbaar. Het doel is dan: de Beijumkrant losmaken van de BOB en dat betekent verlies van subsidie, want de gemeente is ook niet gek.
Johan Fehrmann en Hans Koopman moeten een keer de ballen hebben om te gaan praten. OK, mijn taalgebruik draagt daar misschien niet toe bij, maar ik heb na al die jaren genoeg van dat zootje.

Jan zei

Met stijgende verbazing lees ik het geweeklaag en gezucht van dhr. Fritsma. Waarom kaart hij dit probleem weer aan? Ik lees deze blog al jaren en merk niks van 'voortdurende giftige pijlen richting de BOB." Ik ben geheel neutraal en onpartijdig, maar ik zou het gesprek ook niet aangaan als ik voor zootje zou worden uitgemaakt. Het komt allemaal heel gefrustreerd en hopeloos over. Wat een negativiteit! En dat op zo'n mooie weblog over Beijum.

Willem Pauwelussen zei

Tja Menno, ik hoop dat ik nu niet arrogant overkom, maar dit begint erop te lijken. Je hebt gelijk met je zin over ego's die alleen aan zichzelf denken en hoe zij zich vertrapt voelen, want de definitie van ego is: het stuk van de persoonlijkheid dat zich niet gezien voelt, iedereen is tegen mij, enzovoorts. Maar het ego is tegelijkertijd de bron van kracht, want als je je niet gezien voelt, vertrapt misschien, door allerlei (al of niet politieke) autoriteiten die maar met jou en anderen sollen, dan ben je wel degene die daartegen in het geweer komt, en van zulke mensen moet je het hebben.
Maar dat lukt alleen als je het eigen ego van zijn troon stoot, en anderen met het respect bejegent dat ze verdienen wegens hun inzet, zelfs al schieten ze wel eens uit de bocht in hun omgangsvormen, en zelfs al heb jij je door hen ooit geschoffeerd gevoeld. DAT is namelijk je eigen ego die dat niet kan verkroppen.
Dus moet je termen achterwege laten als 'de zieligaards uithangen' en 'dat zootje'.
Er is een motto in schrijversland dat heet: geen woorden maar daden.
Dus niet ZEGGEN dat ze zielig zijn maar als een neutraal observator VERTELLEN wat ze hebben uitgespookt zodat je lezer eventueel de conclusie kan trekken dat het zieligaards zijn of een zootje is.
Dat heb ik geprobeerd te doen in mijn allereerste reactie hierboven.
Door tegelijkertijd mijn respect uit te spreken voor de (niet geringe) bijdragen die deze meneer levert aan de jongerenproblematiek in de wijk probeer ik de dialoog open te houden.
Door niet met etiketten te smijten, maar gewoon te vertellen hoe je de dingen ervaart, houd je de dialoog open, en dat lijkt me de enige basis waarop Johan en Hans ertoe kunnen komen om te gaan praten.

Kees Huizenga zei

Deze twee zinnen zijn innerlijk tegenstrijdig. Met andere woorden: Menno Fritsma spoort niet. De hond bijt in zijn eigen staart! Eenvoudige taallogica.

Citaat MF:

“Johan Fehrmann en Hans Koopman moeten een keer de ballen hebben om te gaan praten. OK, mijn taalgebruik draagt daar misschien niet toe bij, maar ik heb na al die jaren genoeg van dat zootje.”

Iemand die Beijumnieuws en lijn6.com een “zootje” noemt, is niet bereid om de dialoog aan te gaan. Omdat “respect” (zie bovenstaande uitstekende reactie van Willem Pauwelussen) ontbreekt. Voor een goede dialoog moet er de bereidheid zijn om naar elkaar te luisteren. De BOB zit in een bevroren ivoren toren. IJskoud!!! Dieptriest!

Ik ben het met bovenstaande reactie van Jan eens.

Reeds eerder schreef ik hierboven dat het Menno Fritsma zou sieren indien hij Beijumnieuws erkentelijk is voor het feit dat hij op dit medium mag reageren. Want Menno maakt wel gebruik c.q. misbruik van Beijumnieuws om zijn zure gal over "dat zootje" te spuwen. Menno Fritsma is dan een gast van Beijumnieuws. Dan dient hij zich ook als een goede gast te gedragen. Toch?

Reaguren op de sites van "dat zootje". En tegelijk deze mening zijn toegedaan:

"Zelfkritiek ben ik overigens nog nooit tegengekomen op deze site, puberale grofheden des te meer."

"De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!" Zie de seksueel getinte opmerkingen van Menno Fritsma. Ook richting Hans Koopman.

Waar blijft de zelfkritiek van Menno Fritsma?

De lezer van Beijumnieuws dient hierbij te weten dat Beijumnieuws reeds lange tijd (enkele jaren?) op de "moderatortoestand" is ingesteld. Met name door de vileine reacties van Menno Fritsma en John Veldman van de BOB. Een vorm van beveiliging voor rioolreacties uit de koele krochten van de BOB. Ook anonieme reacties van Pietje en Piet Kramer. Zie boven.


Nog een advies aan Menno Fritsma: ga niet op Beijumnieuws reageren als je weer te veel gedronken hebt. Dat gaat niet goed!

Lijn6 zei

Sorry Menno, je schrijft: "Alleen speelt in dit geval dat al zo lang en zo vaak tevergeefs geprobeerd is om vanuit de BOB de dialoog aan te gaan met Johan Fehrmann en Hans Koopman dat ik er echt moedeloos van word."

Ik heb één brief gehad van de BOB die (welgemikt op hetzelfde uur) tegelijk in de Beijumkrant gepubliceerd werd. Een afzeikkanonnade met een vage uitnodiging, pure laster gefinancierd door de burger. Verder NOOIT iets van de BOB gehoord!!

Lees het artikel uit juni 2010 voordat lijn6 opgericht was:
http://www.lijn6.com/images/stories/00-2011-1/CCI26062010_00000.jpg

Willem Pauwelussen zei

Met alle respect, maar ook de reactie van Kees draagt niet bij tot dialoog.
Dialoog kan pas starten als je stopt met schelden, dus als je snapt dat die ander zich net zo gekwetst kan voelen door jou als jij door hem. Het Boeddhisme noemt dat mededogen.
Iemand die het over een ‘zootje’ heeft is niet bereid de dialoog aan te gaan, zegt Kees. Ik denk dat uit de toon van de reactie blijkt dat Menno dat best wil, maar het (nog?) moeilijk vindt om niet terug te schelden, als zich uitgescholden voelt. En dat is inderdaad ook moeilijk, Wie zonder zonden is…? Maar dan moet je niet zelf met stenen gaan gooien, zoals ‘bevroren ivoren toren, IJskoud!!! en Dieptriest!” Dan moet je ook niet met paternalistische sneren komen dat het iemand zou sieren als, en zeker niet met uitdrukkingen komen als ‘rioolreacties van uit de koele krochten van de BOB”. Ik snap dat je lol hebt aan je allitererende taalvondsten, maar als jou dit soort modder wordt toegeworpen, dan mep je ook terug, want je hele verhaal ademt de sfeer van terugmeppen. Dat wordt door de verwijzing naar alcoholgebruik nog onderstreept.
Zoals ik al eerder zei, zo kunnen we eeuwig doorgaan.
Misschien moeten we de oude leus van Immanuel Kant maar eens van stal halen: behandel anderen zo zoals je zou willen dat die anderen jou behandelen.

Menno Fritsma zei

Beste mensen,

Ik ga vanavond naar het bierfestival in de Martinikerk.
Misschien dat ik de laptop nog even opensla voordat ik naar bed ga, maar ik vrees dat het er na al die lekkere tripels niet meer van komt. Vanmiddag eerst nog even een 10 kilometer wedstrijd lopen in Bedum. Na zo'n wedstrijd heb ik meestal geweldige dorst. Dat komt goed uit!

Prettig weekend en het was weer gezellig.

Groeten van Menno

Kees Huizenga zei

1. Nog een bewijs dat Pietje Menno Fritsma is.

Zie nogmaals dit citaat van Pietje van 28 sept. 2010 op Beijumnieuws:

“Ik vind dat Beijumnieuws pas een sneu zootje. En die Kees Huizenga is een niksnut met een grote mond. Gefrustreerd als de pest. Af en toe wordt hij door gemeentelijke instanties uitgenodigd voor een gesprek. Een afspraak wordt gemaakt en Keessie is elke keer te laf om te komen. Maar dan toch een ego als een chimpansee met een stijve pik. Ach, en die Johan F. is net zo gefrustreerd. Pietje”
28-09-2010

Pietje schreef over “een sneu zootje”.

Het woordenpaar “dat zootje” gebruikte onze Menno Fritsma gisteravond om 21:44 uur weer.
Ik weet niet of Menno Fritsma zich bewust is van het feit dat zijn taalgebruik treffend overeenkomt met de woorden van Pietje. Dezelfde opgekropte agressie openbaart zich. Volledig.

Later meer over "Piet Kramer".


2. Vraag aan Willem Pauwelussen: is het zinvol om met deze BOBbers een gesprek aan te gaan? De Beijumkrant ligt immers op sterven? Zie de stukken voor de jaarvergadering van de BOB van 24 maart 2014.

Een sterfhuisconstructie van de BOB kan andere wijkbewoners "activeren" om een nieuwe bewonersorganisatie op te richten. Met een nieuwe gezuiverde naam.

Er is geen respect en geen vertrouwen. "Oud zeer" belemmert de dialoog.


3. De BOB blokkeert een prachtig wijkinitiatief van de werkgroep Buitenfitness Beijum. Dit is geen activeren, maar demotiveren en tegenwerken. Totaal in strijd met de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen.
Een handreiking van Hans Koopman om de Beijumkrant voor de wijkbewoners te redden (dus niet het redden van de Beijumkrant van, voor en door de BOB) wordt niet serieus genomen. Dit is wederom deactiveren!

P.S.: De kern van de BOB bestaat uit vijf tot zes personen!

Kees Huizenga zei

Menno Fritsma heeft bij dit weblogbericht twee keren ruiterlijk erkend dat hij een behoorlijke drinker is. Mijn verwijzing naar dit alcoholgedrag is derhalve volledig terecht. Sterker nog: Menno heeft mij dit geadviseerd!*

Ik sta niet in voor de gevolgen van dit gedrag...

* Citaat van MF van 9 april 2014, 21:07 uur op Beijumnieuws:

"Oh ja, Kees. Ik drink echt niet alleen whisky tijdens het whiskyfestival. Dus je mag dat drinken van mij wel vaker gebruiken om mijn gedrag te duiden. Wij zijn niet allemaal sportschooltypes."

Willem Pauwelussen zei

Ja hoor Kees, dat kan wel. Als jij nu eens zou ophouden met oud zeer op te rakelen, zou ophouden mensen te beschuldigen dat ze onder een andere naam aan het schelden zijn, zou ophouden ironie als belediging op te vatten, zou ophouden doorlopend door jou vermeende fouten van de BOB naar voren te halen, en zou ophouden suggestief te beweren dat het bestuur uit vijf of zes personen bestaat (zoals je indertijd ook door het Nieuwsblad over de Scheepsraad liet schrijven), dan draag jij het jouwe al bij tot het respect en vertrouwen dat inderdaad de basis moet zijn waarop een gesprek aangegaan zou kunnen worden. Want met mensen die gemotiveerd zijn om zich, bijvoorbeeld via een wijkraad, voor hun medemens in te zetten is het altijd zinvol het gesprek aan te gaan, zelfs al is hun ego zo groot als van hier tot aan Tokio.
Welke rol zie jij trouwens voor jezelf in zo'n gesprek weggelegd? Notulist? Bewaker van de juridische grenzen? Misschien redacteur in wat voor krant of site daar ook maar uit voortkomt?

Kees Huizenga zei

Beste Willem,

Jouw hoge toon bevalt mij totaal niet. Je woont nog maar korte tijd in Beijum! Kun jij misschien wat dimmen, Willem? Jouw ego is eveneens behoorlijk aan het opspelen!

Ik herhaal het: Menno Fritsma = Pietje = Piet Kramer.

Er woont in Beijum geen Piet Kramer, die lid van de BOB is en de AV's van de BOB bezoekt.

De woorden van Menno Fritsma zijn ronduit schandalig!

Zie verder mijn reacties op:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/09/wijkwebsites-in-stad-in-de-picture.html

Welke rol zie jij voor jezelf weggelegd, Willem? Het eten van twee walletjes? Wil jij de grote bemiddelaar spelen?

Mijn rol is hierin gelegen dat ik alle belangrijke instanties ga benaderen, waaronder de wethouders van Cultuur en Welzijn. Ook Biblionet Groningen, de directie van de dienst OCSW, etc. Als bezorgde klokkenluider.

Advies aan Willem P.: wees niet boos op de boodschapper!

Bedankt voor jouw "mededogen"!


Noot

Het bestuur van de BOB bestaat op dit moment feitelijk uit VIER personen. Lees de BOB-stukken voor de jaarvergadering van de BOB van 24 maart 2014, pagina 18. Eén bestuurslid van de BOB heeft een time-out aangevraagd.

Willem Pauwelussen zei

Tja het is natuurlijk typisch des Hui8zinga’s om maar oeverloos door te gaan met ongefundeerde uitspraken. Hij heeft geen idee wat een ego is, en heeft het dan over mijn ego, terwijl er nauwelijks iemand op deze site is die hoger van de toren blaast dan hij, nota bene doorgaans over personen die hij beticht van het een en ander en vervolgens zich volledig laat gaan in zijn hatelijkheid waarbij stukken poëzie uit de kast worden getrokken om het maar zo mooi mogelijk te maken. Wie is hier degene die zich tot kolossale proporties opblaast omdat hij zo nodig in zijn kosmisch aangestuurde agressie gezien moet worden? De vraag stellen is hem beantwoorden.

En wat moet ik dimmen? Mijn aanhalingen van zijn hatelijke oprispingen? Ik dacht, en dat wordt ook door anderen bevestigd, dat ik me heel genuanceerd uitdruk, En wat heeft het ermee te maken dat ik nog maar korte tijd in Beijum woon? Heb je mij een oordeel horen verkondigen over mensen die ik niet ken? Hoe lang woont Kees in Beijum. Heeft hij al die onenigheid meegemaakt in de BOB waar dit telkens over gaat? Maar wel er telkens ronkend over van de toren blazen. Wie moet hier dimmen dan?

“De woorden van Menno Fritsma zijn ronduit schandalig.” Maar Menno uit frustratie over zaken die hij meegemaakt heeft. Jouw woorden zijn veel schandaliger omdat je je uit over zaken die je NIET meegemaakt hebt. Dus is de vraag waar dan die frustraties wegkomen. Maar dat laat ik dan maar aan je therapeut over.

En van welke twee walletjes ik eet is me ook geheel onduidelijk. Waarom zou ik de grote bemiddelaar willen spelen? Mensen die iets doen om zich als GROOT te profileren, drukken zich doorgaans uit in bombastische bewoordingen en slingeren hoogdravend proza van de kansel vanuit de illusie dat iedereen klappertandend om genade zal smeken bij het aanzien van zoveel verheven wijsheid. Wie oh wie zou ik hier toch op het oog hebben? Nee, ik speel helemaal niks. Voor mij is dit geen spel. Voor mij is het een serieuze zaak. Namelijk dat er een aantal zeer betrokken mensen in deze wijk rondloopt die zich in hun betrokkenheid van elkaar vervreemd hebben. Dat vind ik in de eerste plaats triest, maar vooral ook jammer voor de wijk. Aangezien ik sinds mijn aankomst hier op een prettige manier meewerk aan deze site, heb ik mijn medewerking hiertoe uitgebreid.. Vanuit mijn menselijkheid. Niet vanuit enigerlei behoefte om in welke schijnwerper dan ook te staan.

Als ik dat zou willen dat zou ik over deze materie wel “allerlei belangrijke instanties benaderen”, maar zo belangrijk vind ik mezelf helemaal niet. Die instanties hebben erbij inschakelen voor een probleem op wijkniveau, dat dus ook in de wijk zelf moet worden opgelost. Voor wie luid je dan de klok bij die wethouder en directie? Voor je eigen ego toch?


Johan Fehrmann zei

Alle betrokken mogen nog een keer reageren en dan sluit de reactiemogelijkheid onder dit bericht. Liever geen gescheld en geslachtoffer (wat zijn die anderen toch slecht en wat ben ik toch goed..) meer.
Ondergetekende heeft drie gesprekken onder begeleiding met afgevaardigde (n) van de bewonersclub gehad, aan een vierde heeft hij geen behoefte. Met Hans K. ben ik van mening dat de 'uitnodiging' die ooit in de krant stond, vol met leugens en insinuaties, niet als serieuze uitnodiging gezien kan worden.
Net als dat 'aanhoudende vuurpijlen' die vanaf Beijumnieuws zouden worden geschoten niet als serieuze opmerking kan worden gezien.

Het kan een idee zijn om de volgende 'discussie' over dit wijkonderwerp in het clubblad te houden. Onbegrijpelijk dat iemand hier tekeer gaat en de beheerder en de site, die door enorm veel mensen wordt bezocht, als 'zootje' bestempeld. Hoe een mens zichzelf naar beneden kan halen. gewaardeerd

Willem Pauwelussen zei

Ja, je hebt natuurlijk gelijk Johan, dat jij je site openstelt voor discussiebijdragen door mensen waardoor je je geschoffeerd voelt of hebt gevoeld. Dat is groots en kan op zich al worden beschouwd als een oprechte handreiking naar je opponenten.
Bij deze mijn verontschuldigingen als ik in het vuur van deze discussie ergens uit de bocht ben gevlogen en iemand heb geschoffeerd ipv hem met het respect te benaderen dat elk mens verdient.

Kees Huizenga zei

A. Hierbij de reactie van de beheerder van dit weblog over Piet Kramer van 27 september 2010, 11:01 uur (met enkele taalcorrecties):

“De reactie van de aanhanger van de bewonersclub heb ik verwijderd. Mocht er inderdaad iemand Piet Kramer heten en op de ALV van de club zijn geweest, dan overweeg ik de reactie terug te plaatsen. Dat iemand onder valse naam reageert, is daar aan toe, dat doen er wel meer. Maar het geeft te denken dat iemand van de club zich daartoe verlaagt. De namen Beerputorganisatie Beijum en de club van Verdeel en Heers worden op deze manier weer eer aangedaan. Het visitekaartje is weer eens afgegeven. Ook het ophemelen van bepaalde mensen die aan de club verbonden zijn en het honen van anderen, en ze neerzetten als zuurpruimen en klagers, geeft te denken. Beijumers reageren niet meer op de "wijk"krant en ze sturen geen foto's. Het lijkt me een duidelijk signaal. De lezers hebben geen trek in propaganda"nieuws". Om nu naast het eigen lijfblad deze blog te gebruiken voor propagandadoeleinden, en het afzeiken van opposanten, tja dat gaat te ver. Gebruik daar maar het eigen medium voor. Want dat is, aldus Pietje van de bewonersclub, toch een van de betere wijkkranten van de stad. Niet dat lezers/Beijumers dat vinden, nee, dat wordt gesteld door iemand die er zelf aan meewerkt, door Pietje van de bewonersclub. Propaganda voor de marginale wijkclub wordt hier in het vervolg geweerd. Het is een idee om dat gewoon in "een van de beste wijkkranten van Groningen" te zetten. Ik denk niet dat de "zuurpruimen en klagers" (proef hierin het verdeel en heers en minachtinggehalte) een pagina mogen vullen in het eigen hooggeprezen "wijk"medium.

27 september, 2010 11:01 uur“
Einde citaat Johan F. van Beijumnieuws.


B. Wat betreft Piet Kramer:

1. Menno Fritsma zweeg gisterochtend over Piet Kramer;
2. Piet Kramer heeft zich nimmer kenbaar gemaakt op Beijumnieuws, gegeven de bovenstaande oproep van Johan F.;
3. Piet Kramer zit zeer dicht bij het redactieteam van de Beijumkrant; Menno Fritsma is lid van de kernredactie;
4. Piet Kramer is vol lof over de Beijumkrant;
5. Piet Kramer is vol lof over John Veldman van de BOB inzake zijn Regiotramvoorstel;
6. Piet Kramer heeft affiniteit met de Groene Long; idem dito Menno Fritsma, die in de buurt van de Groene Long woont;
7. De taalstijl van Menno Fritsma is duidelijk herkenbaar: veel zelfstreling en veel complimenten over de eigen wijkkrant;
8. Piet Kramer is enorm negatief over Johan F., Kees Huizenga “en al die andere klagers”. Precies wat Menno Fritsma steeds op Beijumnieuws heeft geschreven;
9. Piet Kramer is zeer positief over de afgenomen interviews in de Beijumkrant (gemaakt door Menno Fritsma);
10. Piet Kramer is in september 2010 als actief BOB-lid op de AV van de BOB geweest;
11. Piet Kramer heeft een enorme walging van Beijumnieuws;
12. “En weg met al die lege zuurpruimerij!” Exact de stijl van Menno Fritsma;
13. Menno Fritsma reageert met “erg oude koeien uit de sloot halen” (inhoudelijk zeer zwak), maar Menno heeft nooit geschreven dat hij niet Piet Kramer is. Zeer pikant en heel belangrijk;
14. De BOB heeft geen lid met de naam Piet Kramer. Waarvan akte.

De conclusie is duidelijk!

P.S.: Op WP reageer ik niet. Hij reageert te emotioneel.

Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

Slotwoord. Ik waardeer de reacties van WP. En ook van KH, hij reageert altijd met z'n eigen naam, ook al kun je het inhoudelijk sterk met hem oneens zijn. Met MF heb ik meer moeite, om je als gast op een'vijandige' website dusdanig denigrerend uit te laten, beschouw ik als zelf vernederend en ver onder peil. Maar diepweg kan het niet anders zijn, of hij bedoeld het ook allemaal ergens 'goed.' De mens is immers goed en niet slecht- persoonlijke mening.

Kees Huizenga zei

Per ongeluk plaatste ik mijn laatste reactie dubbel. De reden is van technische aard.

Vanaf oktober 2005 woon ik in Beijum.

Willem Pauwelussen zei

ik zie nog nergens gesloten bewijs voor de identiteit van Piet en Menno.
En als je je regelmatig van scheldwoorden bedient, reageer je dan zelf niet emotioneel?
Ik heb mezelf niet zien schelden en bovendien plaats ik nog een verontschuldiging voor een mogelijk ergens te extreme reactie.
Of is dat ook emotioneel/
Snap ik niet hoor.

Johan Fehrmann zei

Stop nou heren aub. De identiteit van 'Pietje'is me bekend.
Bedankt voor het reageren met naam (WP en KH)

Kees Huizenga zei

Aanvulling met betrekking tot punt B, sub 6 van mijn reactie van 12 april 2014, 22:49 uur:

Menno Fritsma zit ook in de werkgroep Groene Long. Tevens in de Klankbordgroep Groene Long. Samen met Theo Smit. Waarvan akte.