woensdag 16 november 2022

'GELOOFT U ZE NOG?'


Bevingsschade
Toeslagenaffaire
Stikstof
Gelooft u ze nog?

Het is halverwege de maand november prettig wandelen in en rond Beijum.
Zo ook over de Noorddijkerweg, kronkelweg tussen het oostelijk puntje van Lewenborg en Zuidwolde.

Zoals gisteren het geval was. Opeens ontwaarde deze blogger een protestbord langs de weg. Zie afbeelding.
Zijn eerste gedachte was, had degene die dit heeft neergezet het bord niet even in drie kleuren hebben moeten verven? Boven blauw, daaronder wit, rood....

Je moet even puzzelen wie er met 'ze' bedoeld zal zijn. Maar dat moet wel de regering zijn, het democratisch gekozen kabinet. Die is verantwoordelijk voor de bevingsschade, de Toeslagenaffaire en de Stikstof.

Feiten doen er niet altijd toe, de NAM is verantwoordelijk voor beving schade, de Belastingdienst voor genoemde affaire en de boeren voor een teveel aan Stikstof.

Twee jaar geleden stond hier ook een bord, over tuinders en boeren die voor ons eten zouden zorgen.

Deze achterdochtige Grunninger blogger weet even niet of hij de opschriften op beide borden wel of niet zou moeten geloven....

Geen opmerkingen: