dinsdag 2 juli 2019

UIT DE OUDE DOOS (423)


Hiddemaheerd, ergens begin jaren tachtig van de vorige eeuw.
Beijum werd opgebouwd vanuit deelplannen, zie hier

Er werd een soort van 'ouderenboerderij' gebouwd. De Hiddemaborg. Want hoezo in een duffe bejaardenhuis gaan wonen?

Zien we ook nog eens in deze Oude Doos

Omwonenden hadden destijds bezwaar tegen de bouw van het onderkomen voor senioren.
In  een oude vergeelde Nieuwsblad valt te lezen dat er destijds grote plannen waren voor de Hiddemaheerd. Deelplan 7 zou de 'Goudkust' van Beijum worden: 390 koopwoningen in een zeer ruime opzet, de helft in de vrije sector.

Het is allemaal wat anders gelopen, vooral ook omdat er destijds geoefende bezwaarschrift-schrijvers in genoemde heerd woonden (of nog wonen).

Het was ook de tijd van idealen. De Hiddemaborg war einmal, al staat er nog wel steeds een verwijzend bord langs de wijkring, zie onderste foto

Voor zover bekend staat er tegenwoordig alleen nog een jongerenhulpverlening-onderkomen in de Hiddemaheerd.

Geen opmerkingen: