dinsdag 7 juni 2016

UIT DE OUDE DOOS (289)


De eerste dertig mensen die begin 1977 belangstelling hadden om in de te bouwen wijk Beijum te gaan wonen kwamen op een avond in januari bij elkaar in de Oosterpoort. Toentertijd nog d'Oosterpoort genoemd. Zie krantenknipsel uit de zaterdagkrant van 22 januari in Nieuwsblad van het Noorden.

Naar het schijnt is Beijum destijds opgebouwd vanuit deelplannen. Klik het krantenbericht groter om te kunnen lezen.

Er staat in dat de belangstellenden die naar de Oosterpoort kwamen belangstelling hadden om in deelplan 5 te gaan wonen omdat daar dat jaar 550 woningen en de eerste school in Beijum zouden worden gebouwd. Dat gaat de blogger als latere import Beijumer boven de pet. Weet iemand hier meer over te vertellen?

Waar was deelplan vijf? Zie afbeeldingen rechts en beneden. Behoorden de Holmsterheerd en de Isebrandsheerd (waar de Doefmat werd gebouwd) tot deelplan 5? Het lijkt er op. Beijumnieuws@ziggo.nl

Wat staat er nog meer voor bijzonders in het krantenbericht? De belangrijkste wensen van de geïnteresseerden was om "binnen de muren van de woning zoveel mogelijk vrijheid te krijgen dat het mogelijk was de plaats van de woonkamer, keuken en slaapkamer zelf te bepalen." En dat voor de directe woonomgeving gold dat ze het inrichten van het groen zoveel mogelijk zelf wilden bepalen.

Wat een tijd. Wat zou het leuk zijn om middels een tijdmachine naar het jaar 1977 terug te kunnen reizen om verslag te kunnen doen van de ontwikkelingen die toen plaatsvonden.
De concrete realiteit van de (toen) nieuwste stadswijk Beijum zien we boven in beeld. Het was winter, te zien aan de sneeuw en voetafdrukken op waar een weg moest komen.

Een knap iemand die aan de hand van deze foto weet in welke te bouwen woonheerd dit was....Beijumnieuws@ziggo.nl


5 opmerkingen:

michel zei

Volgens jouw eigen bericht van 28 mei 2008 is de Doefmat de eerste school in Beijum. Daar rondom is dus ook Deelplan 5. Vlakbij werd ook de eerste noodwinkel geopend, ik geloof dat het een Sparwinkel was.

Kees Huizenga zei

Deze weg werd vroeger "De kleiweg" genoemd (Beijum werd in de begintijd Kleium genoemd). Volgens mij is de woning in aanbouw aam de linkerkant Framaheerd 2, de woning van Jaap van Leeuwen.

Achter zien we de contouren van de Isebrandtsheerd.

De W van "Wijkcentrum" moet volgens mij Winkelcentrum zijn. Er waren twee winkelcentra gepland en vier buurtcentra!

Aan de rechterkant werd de Fossemaheerd gebouwd.

Kees Huizenga zei

Bovenstaande reactie van mij is bij nader inzien onjuist. Ik neem als uitgangspunt de Beijumer Zuidwending. Zie verder de plattegrond van Beijum in de wijkgidsen van Leander Media van de laatste jaren.

Deelplan 1: Sijgersmaheerd, Atensheerd, Stoepemaheerd en Toppingaheerd.

Deelplan 2: Albrondaheerd, Doornbosheerd, Barmaheerd, Grevingaheerd en Bunnemaheerd.

Deelplan 3: Heratemaheerd, Bekemaheerd en Kremersheerd.

Deelplan 4: Sibrandaheerd, Framaheerd en Bottemaheerd.

Deelplan 5: Isebrandtsheerd, Godekenheerd, Holmsterheerd en Menkemaheerd.

Deelplan 6: Fossemaheerd.

Deelplan 7: Mudaheerd, Jaltadaheerd, Hiddemaheerd en Edzemaheerd.

Deelplan 8: Rensumaheerd, Scheltemaheerd en Onnemaheerd.

Deelplan 9: Bentismaheerd, Claremaheerd, Ypemaheerd en Munsterheerd.

Deelplan 10: Boelemaheerd en Hylkemaheerd.

Deelplan 11: Froukemaheerd en Wibenaheerd.

Deelplan 12: Wilkemaheerd, Galkemaheerd, Eilardaheerd, Jensemaheerd en Fultsemaheerd.

Deelplan 13: Nijensteinheerd.

Noot: door meerdere deelplannen lopen de Amkemaheerd en de Emingaheerd (de wijkring).


De grote vraag is nu: wat is de locatie van de genomen foto? Indien de foto is genomen binnen deelplan 5 weet ik het niet. Ik sluit niet uit dat het een nieuwbouwwoning aan de Sibrandaheerd is (deelplan 4). Maar ik mis dan de Zuidwending!

Tot uw dienst.

Kees Huizenga zei

Een correctie: de Doornbosheerd en de Barmaheerd behoren tot deelplan 5. Niet bij deelplan 2.

De wijkring is op de plattegrond weergegeven.


De grondfout bij de aanleg van Beijum is geweest dat deze wijk twee winkelcentra heeft. Beijum-West is eerst gebouwd. Daarna Beijum-Oost (veel goedkoper). Daarom sprak men vroeger van het "Eerste Winkelcentrum" en het "Tweede Winkelcentrum". Plein Oost kan eigenlijk geen winkelcentrum meer genoemd worden.

Kees Huizenga zei

Ik sluit niet uit dat de foto is genomen van de locatie, waar sinds lange tijd een dierenartspraktijk is gevestigd. We zien dan de Emingaheerd, hoewel de dierenartspraktijk is gevestigd aan de Doornbosheerd.

Voor alle zekerheid ga ik nog even kijken naar het lange dak. Dat is bepalend.

Indien mijn veronderstelling juist is, staan op de achtergrond de contouren van de Albrondaheerd (bij het latere WC Beijum).

De ringweg langs de Emingaheerd slaat naar links af. Dat is goed te zien.