zaterdag 23 december 2023

KIJK NOU UIT MET HIER OVERSTEKEN


 Het is zo'n plek langs wijkring Emingaheerd waarvan deze blogger wel eens denkt: dat dat maar steeds goed gaat.

Hoogste punt van de wijkring, als het ware een bobbel, verhoging boven de Zuidwending.

Een boodschap doen in Winkelcentrum Beijum, draai de camera denkbeeldig naar rechts. Of van het winkelcentrum binnendoor daar huis, Doornbosheerd of Isebandtsheerd. Van rechts naar links.

Is het luiheid? Gemakzucht? Honderdvijftig meter terug naar de fotograaf ligt een zebrapad, en driehond meter verder nog een tussen de Sibranda- en Isebrandtsheerd.

Geen opmerkingen: