donderdag 14 december 2023

WONINGEN ISEBRANDTSHEERD LIJKEN GRENOVEERD


De fysieke wijkvernieuwing gaat onverminderd door in Beijum.

Vaak wordt deze vernieuwing getrokken door de gemeente Groningen, maar de woningbouwverenigingen doen ook volop mee.
 De renovaties vanuit de woningbouwverenigingen zijn  net altijd zichtbaar, maar de bewoners he tbben er wel degelijk profijt van.

Van de aanpak van douches in de Froukemaheerd tot het duurzamer maken van woningen aan de Fossemaheerd.
Teveel om allemaal verwijzende links bij te zoeken, maar het gaat al jaren door, kriskras door de wijk.

De afgelopen twee jaar zijn ze op verschillende plekken constant bezig. Zoals langs de Amkemaheerd...de Wibenaheerd in 2019

Gemeentelijke renovatie in de wijk  vallen veelal onder de noemer Heerdenpad

De rolstoelfoto´s in dit bericht zijn einde middag in de Isebrandtsheerd gemaakt. Daar de gemeente twee jaar geleden actief geweest met de renovatie van een plein, de woningbouwvereniging investeert sinds einde zomer in deze woonheerd. 

Zie nog eens hier

Nog steeds aan de gang zo te zien. Of zal het de afronding zijn? Zo te zien worden de steigers ingepakt Aan het einde van de afgelopen Bouwvak werd hier begonnen met verduurzaamheid en planmatig onderhoud van de woonhuizen. Dubbel glas is aangebracht, nieuwe kozijnen, balkons die nieuw betegeld werden, nieuwe isolatiesystemen die zijn aangelegd.

Foto beneden, om het hoekje van de te renoveren woningen. Bouwterrein Isebrandtsheerd compleet. De foto hoort eigenlijk tuis in de Doefmat-serie.2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Die vogelnestkastjes zaten niet in het verduurzamingsplan van vorig jaar juni, waarvoor de huurders hebben getekend. Zonder overleg met de huurders zijn deze kastjes geplaatst. In strijd met de Overlegwet Huurders-Verhuurder. Dit heeft gevolgen...

Op de verduurzaming van de balkonvloeren is bezuinigd. Er komt een laag van kunststof. Eveneens zonder overleg met de huurders. Bij de nieuwe balkondeuren komen geen nieuwe kozijnen. Veel houten kozijnen zijn niet vervangen ondanks veel houtrot. Met als gevolg dat er heel veel vertraging is ontstaan. Bij mijn nieuwe balkondeur is extra veel tocht. Is dit verduurzaming?

Ik heb ook een nieuwe verticale brievenbus gekregen, waarin van boven de post wordt gedeponeerd. Waardoor de post kan gaan kreuken. Dit stond niet in de folder van juni 2022. Mijn verhuurder houdt niet van overleg en samenwerking. Terwijl het gaat om zaken van "beleid en beheer" richting de huurders!

Huurders moeten zelf het binnenschilderwerk doen als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Ten dele is er daarom sprake van woningvernieling. Als zoethoudertje krijgen we een pot verf cadeau. Of twee potten verf.


Door het nieuwe ventilatiesysteem wordt extra veel warme lucht uit de woningen gehaald, waardoor er meer gestookt moet worden. Mede omdat alle binnendeuren zijn ingekort. Dit is dus geen verduurzaming!


Overal zijn HR++-ramen geplaatst. Ook in de slaapkamers. Een goede zaak. Dit is een opgelegde verplichting vanwege de "Prestatieafspraken" van 30 juni 2022 tussen het ministerie van VRO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Woonbond en Aedes (de koepel van woningbouwcorporaties).

Chris zei

Een verhuurder kan uit praktische overwegingen niet elk wissewasje voorleggen aan de huurders en daar ook nog eens over gaan vergaderen. Dat is simpelweg niet uitvoerbaar en bovenal veel te kostbaar. Of heeft de heer Huizenga daar een huurverhoging van € 100 per maand voor over?

wat betreft het ventilatiesysteem, voor een goede werking van een mechanisch ventilatiesysteem is het noodzakelijk dat er voldoende lucht kan stromen tussen de verschillende vertrekken in de woning. Vandaar dat onder elke deur tenminste een spleet van 2 cm moet zitten. Dat de woningen hierop zijn aangepast, geeft dus aan dat er zorgvuldig wordt gewerkt.

Wat betreft warmteverlies, het is onvermijdelijk dat er warme lucht naar buiten geventileerd wordt. Voor een gezond binnenklimaat is dat echter een noodzakelijk kwaad. Verder is het zo dat vochtige lucht meer energie kost om op te warmen, dan droge lucht, dus dat pleit voor ventilatie. Overigens schrijft het bouwbesluit een minimale ventilatie voor, dus ook hier geldt dat de verhuurder goed bezig is.

Verder blijft het sociale woningbouw waar de kosten in de hand gehouden moeten worden. Wil je een hoger afwerkingsniveau of zelf zeggenschap hebben over elke wijziging, dan wordt dat toch echt verhuizen naar een koopwoning vrees ik.