donderdag 14 september 2023

PLEINTJE ISEBRANDTSHEERD EN GERENOVEERDE WONINGEN DAAR
Ongeveer drie jaar geleden is een pleintje in de Isebrandtsheerd gerenoveerd. Opgeknapt.

Wat deze blogger er van begrijpt, hij heeft natuurlijk niet alle bewoners rondom gesproken, is dat er een redelijke tevredenheid heerst over de aanpak.

Zie over het volooien van de werkzaamheden nog eens dit bericht

Kritische bewoner Kees Huizenga aan het woord, hij kijkt vanuit zijn woning uit op het pleintje.

Het heeft al met al wel even geduurd, het schoot maar niet op

Foto boven, fraai aangelegde bestrating. Een stukje fietspad leidt naar de wijkring (Emingaheerd).

Daar is even een rood-wit paaltje neergezet: fietspad niet als sluiproute gebruiken, automobilisten.

Foto links, en dat mag ook niet van de andere kant, daar is ook een dergelijk paaltje neergezet.

Niet verkeerd, veiligheid voor met name spelende kinderen is een groot goed.

Kritiekpuntje zou kunnen zijn, maar dan staat deze blogger even makkelijk aan de zijlijn: het zijn allemaal wel erg veel stenen.

Is het een mooi gezellig pleintje waar je als omwonenden tijdens fraaie zomeravonden even gezamenlijk kunt zitten, of doet het toch hoofdzakelijk dienst als parkeerplein?

Zie ook afbeeldingen rechtsboven en helemaal beneden. Ok, er staat een enkel boompje, maar het groen op en rond het pleintje lijkt eerder schaars dan overvloedig.

Maar wellicht denken omwonenden van het pleintje daar anders over.

Zwenk bovenstaande foto denkbeeldig naar rechts, en we zien in een complete huizenblok. Is van de Huismeesters.

Aan het einde van de afgelopen Bouwvak werd hier begonnen met verduurzaamheid en planmatig onderhoud van de woonhuizen. Dubbel glas is aangebracht, nieuwe kozijnen, balkons die nieuw betegeld werden, nieuwe isolatiesystemen die zijn aangelegd.

Haaks op deze huizenrij staat nog een huizenrij, en wel langs de wijkring, daar waar de omgekeerde vlag lange tijd hing Is ook Isebrandtsheerd, en ook dit heeft een opknapbeurt gekregen. Van horen zeggen, er zat daar veel vocht in de woningen.

Maar goed, een nieuw pleintje ( al weer even), woningen die gerenoveerd gaan worden. En wat deze blogger ervan begrijpt: geen huursverhoging.

Het kon minder in Beijum.
(Foto's zijn reeds in april gemaakt)
Geen opmerkingen: