vrijdag 15 september 2023

HUH? DE FLAT BLIJFT EEN JAAR LANGER STAAN? WAAROM?

Het is verwarrend. En een interview met Nijestee zit in de pijplijn. Want Beijumers hebben recht op duidelijkheid.

Juli 2021, de poortflat aan de Wibenaheerd zal begin 2024 worden afgebroken
 Stond ook op de site van genoemde woningbouwvereniging. Via bovenste link in blogbericht.

Het wonderlijke is echter, het jaar waarop de flat zou worden afgebroken (2024) is op de Nijestee-site veranderd in 2025. Met wat voor reden? Zeg het maar.

Er is een leegloop aan de gang, getuige de vele verhuisbusjes bij de flat En ook bijna dagelijks Nijestee-busjes. Er zit beweging in, want de flat zou toch al over enkele maanden worden afgebroken ('24)? 

Helderheid is geboden. Temeer ook omdat er een hardnekkig gerucht door Beijum gaat al zou de grote flat klaar worden gemaakt voor opvang van asielzoekers.

Dat vindt deze blogger best, al gaat een gedeelte van de wijk ervan op de achterste poten staan ("onze dochters"...."winkeldiefstallen zullen toenemen"). Bevooroordeelde angst....

Komende maandag komt wijkkrant De Beijumer uit. Voor de editie erna zit zoals vermeld een interview met de woningbouwvereniging in de planning. Want de hamvraag is: wat is de reden dat het jaar van afspraak van 2024 naar 2025 is verplaatst?

Trouwens Nijestee reageert sympathiek op een interview verzoek. Wellicht is er een plausibele reden wat maakt dat de (bijna lege) flat een jaar langer blijft staan. Alleen....communicatie met de buurt is in deze erg belangrijk. Wordt wellicht vervolgd.

Nu via hun siteToekomst woongebouw Wibenaheerd 4 t/m 136.Begin 2025breken we het gebouw af en vervangen het door nieuwbouw.
Update 20.40 uur; lezers melden dat het complex tijdelijk wordt gebruikt voor studentenhuisvesting.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De woningen hebben nog waarde. Wat kunnen er veel studenten in.

Chris zei

Dit complex wordt niet gesloopt omdat de bouwkundige staat zo slecht is. Zo oud is het niet en er zijn in de stad veel slechtere woningen te vinden.

Probleem van dit complex lag veel meer in het feit dat er relatief gezien teveel slechte huurders in zaten. Daardoor was er veel sociale problematiek en dat is uiteindelijk niet meer op te lossen. Overgaan tot sloop is dan een aantrekkelijke route om van het probleem af te komen.