donderdag 1 juli 2021

DE POORT NAAR DE WIBENAHEERD WORDT IN 2024 AFGEBROKEN
"Als we het woongebouw afbreken en op deze plek nieuwe woningen bouwen, dan kunnen we van de Wibenaheerd weer een fijne woonplek maken."

Het is het meest verstedelijkt gebied in Beijum, nergens in de wijk zijn er zoveel woonhuizen op een relatief klein stukje grond.
De poort naar de Wibenaheerd, voorbij de rotonde, het grote flatgebouw met aan weerskanten zijvleugels zal begin 2024 worden afgebroken.
Staat op de website van Nijestee

Vorig jaar mei was er een daverende explosie, iets wat de nodige onveiligheidsgevoelens bij de bewoners heeft veroorzaakt.
Nijestee probeerde vervolgens de bewoners een hart onder de riem te steken

Het zal een schouwspel worden over anderhalf jaar als de sloopkogel dit gedeelte van de Wibenaheerd neer gaat halen.

Of Beijum er rouwig om moet zijn? Niet lullig bedoeld, en alle respect voor de bewoners, maar deze blogger hoort steevast als dit gedeelte van de Wibenaheerd ter sprake komt: "Deze woningbouw is volledig uit de tijd, het geeft de Wibenaheerd bepaalt geen prettig aanzien."

Op de een of andere manier noemt Nijestee de Wibenaheerd WIBENAARD.

TOEKOMST WOONGEBOUW AAN WIBENAARD

Wij vinden het belangrijk dat bewoners weten waar ze aan toe zijn. Er is een besluit genomen over de toekomst van het woongebouw Wibenaheerd 4 t/m 136. Begin 2024 breken we het gebouw af en vervangen het voor nieuwbouw.

Waarom worden de woningen afgebroken?
Keuze voor nieuwbouw maken we niet zomaar. We hebben gekeken naar het onderhoud van de woningen, het wooncomfort (bijvoorbeeld de gevelkachel) en de leefbaarheid. Dit is ook het advies van het adviesbureau dat is ingeschakeld. Als we het woongebouw afbreken en op deze plek nieuwe woningen bouwen, dan kunnen we van de Wibenaheerd weer een fijne woonplek maken. Lees verder via de bovenste link.


Update 18.30 uur, via lezer Albert....vlak na de nieuwbouw....begin jaren tachtig...

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Komt er nu ook een doorbraak door het gesloten bouwblok naar Kardinge-gebied, zodat rust & ruimte kwaliteiten de Wibena- en Nijensteinheerd binnen kunnen stromen? En de bewoners makkelijker naar buiten kunnen.
Voor de overgangsperiode tussen sloop-aankondiging vandaag en realisatie nieuwbouw overmorgen is grote bezorgdheid. Tijdelijke bewoning en sloopplan kan hier verergering van de plek waar nieumand wil wonen veroorzaken, erger dan het ooit geweest is, Hoe lang gaat overgangsituatie duren? Braakliggend Innersdijkterrein aan winkelcentrum Oost en langjarige impasse oude Doefmatschool in West (verzet tegen woningbouw Patrimonium) beloven weinig schot in de zaak.
Rottende kiezen moet je trekken, doorpakken.

Henk Kamminga zei

Wat mij betreft mogen ze een hoge muur bouwen om de Wibenaheerd heen. Één van de meest beruchte plekken in Nederland. Maar ja, we leven in een socialistische stad, dus denkt het bestuur dat een fonteintje hier en een woonblok afbreken daar, het probleem oplost. Naïef natuurlijk. Zo worden in deze gemeente ook nieuwe wijken ontworpen met hetzelfde principe: Een straat met vrijstaande huizen, even verderop gestapelde sociale woningbouw. Een sprekend voorbeeld is o.a. De Held. Een wijk moet vooral heel divers zijn, volgens GroenLinks. Waarom? Niemand vraagt er om en de ervaring leert dat iedereen het liefst z'n eigen plekje wil.

Unknown zei

Het is prima wonen aan de Wibenaheerd en zeer goedkoop en energiezuinig. Moet zo nodig vervangen door woningen in duurdere segment. Laat de bewoners gewoon zelf eens aan het woord, die willen helemaal niet dat het afgebroken wordt op een paar na die denken dat 6000 euro mee veel geld is, als je 3 keer zoveel huur moet gaan betalen.