dinsdag 6 juli 2021

-IK BLIJF HIER- VERHALEN UIT BEIJUM DOOR SIJAS EN DAVIDZe liepen wekenlang door de wijk om verhalen van bewoners en ex bewoners op te tekenen.

Dit allemaal in het kader van de wijkvernieuwing, Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt en De Wijert volgen nog.

Ze zijn Sijas de Groot en David Vroom. Vanmiddag trof deze blogger het tweetal op het terrein van het Trefpunt alwaar ze uit de kofferbak van een auto een paar exemplaren van het uiteindelijk resultaat van hun opgetekende verhalen haalden. Zie foto, links staat David, rechts Sijas.

Deze blogger weet even niet of de erg groot gemaakte kranten, die doen denken aan oude formaten dagbladen, huis aan huis zullen worden verspreid.

De kranten ogen fraai, er staan grote foto's in en in eerste instantie dacht deze blogger innerlijk gekscherend dat ze voor slechtzienden bestemd waren. Veel pagina's met koeienletters.

Dat neemt niet weg dat de verhalen die de heren hebben opgeschreven je meenemen op een reis door een bijzondere wijk, een wijk die volop in beweging is.

Foto links, ondergetekende kwam het stel een maand of wat geleden tegen in de Isebrandtsheerd. De heren zijn/worden ingehuurd door de gemeente Groningen in het kader van genoemde wijkvernieuwing.

Achterop de krant staat: Sijas de Groot (1984) en David Vroom (1987) reflecteren met dit project op de wijken waarin ze rondlopen en op de mensen die ze tegenkomen. Dat doen ze niet als neutrale toeschouwers, maar vanuit hun persoonlijke referentiekaders. Beiden hebben een scherp oog voor nuances; juist de schijnbaar onbelangrijke voorvallen proberen ze niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het resultaat is een portret van de wijk waarin bewoners zich herkennen, maar waarin de blik van buitenaf altijd doorschemert.

Het project doet deze blogger denken aan de bezoeken die Bram Esser als 'ontdekkingsreiziger van het gewone' aan Beijum bracht.

Bram Esser ontdekte Beijum vijf jaar geleden. Zie nog eens dit bericht
April 2016 stalkte Esser de Beijumblogger een hele middag, zie nog eens hier

Geen opmerkingen: