zaterdag 17 juli 2021

BLIJVENDE ASO VUILNISDUMP (Zomerkriebels komt eraan)


Het zijn weer heel wat foto's.

Beijum is een fijne wijk om in te wonen, maar het heeft ook een donkere kant.

Deze blogger kan het niet nalaten aandacht te blijven besteden.

Zeker, je moet asocialen niet teveel aandacht geven, je kunt je beter richten op de mooie kant van Beijum.  

Maar ja, jeuk hebben op een gezond en mooi lichaam is ook irritant. Net als hinderlijke onkruid in een mooi onderhouden tuin.


Foto boven, wat bezielt iemand om een afgedankte bankstel bij de schagen die snelle brommers moet tegenhouden ter hoogte van de Aldi bij Plein Oost?

De foto's zijn de afgelopen pakweg drie weken gemaakt.

Het kan een  top van de ijsberg zijn, of topje, deze blogger pretendeert niet alles in Beijum op te merken.

Om hopeloos van te worden.

Maarrrrr....paar berichten + links....


Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost de overheid bijna 200 miljoen euro per jaar. 


Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en 
mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

 Mosselen, garnalen en andere zeedieren kunnen kleine deeltjes plastic opslaan in hun lichaam waardoor het in de voedselketen terecht komt.

Gooi afval daarom altijd in een openbare vuilnisbak of neem het mee naar huis. Afval op straat en in het groen vergaat vaak heel traag.

 Kauwgom vergaat pas na minstens 20 jaar, een aluminium drankblikje vergaat nauwelijks.

Geschat wordt dat er in Nederland tussen de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen belandt. 

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/zwerfafval/

En via https://gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij

ZomerKriebels in 2021 voor iedereen.

Van 30 augustus t/m 18 september kunnen groepen met buren, studenten, sporters, familie, vrienden, collega’s en scholen van voortgezet onderwijs deelnemen. De slotdag is de World Clean Up Day. Bedenk een leuke naam voor de groep en geef de voorkeursdag en tijd in de actieperiode aan. Download en print het aanmeld- en subsidieformulier (pdf 70 kB), vul het in en stuur het volledig ingevuld, ondertekend en zonder postzegel naar Gemeente Groningen, Participatie & Schoon, Groningen Schoon Dankzij Mij, Antwoordnummer 455, 9700 WB GRONINGEN. De aanmelding voor NazomerKriebels sluit op 1 augustus 2021.

Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier Lentekriebels/Nazomerkriebels.

De gemeente Groningen heeft 4 afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.


Let op:
 alle beschikbare datums voor 2021 zijn
 bezet. Nieuwe aanvragen voor 2022 worden wel in behandeling genomen. Een tijdelijke Milieustraat kan eens per 2 jaar in dezelfde buurt worden georganiseerd.

Belangstelling? Vul het contactformulier Milieustraten in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

Zwerfafvalteam

Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor het belang van schone woon- en leefomgevingen. De MilieuStewards bezorgen afvalgrijpers, afvalringen, afvalzakken, schepnetten en/of afvalzakken voor eenmalige acties.

Veel van deze initiatieven zijn tot een regulier zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens een keer per maand het zwerfafval op: in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële of financiële bijdrage verstrekken.

Let op: vanwege zomervakantie en Nazomerkriebels kunt u zich hiervoor pas weer aanmelden vanaf 1 oktober 2021.

Buitenfitness Wibenaheerd....
                                              Vandaag, 17 juli, de gezelligheid bouwt zich weer op...

Geen opmerkingen: