zondag 11 juli 2021

'COL DU GRONINGEN-KARDINGE' A. Oproep van de Statenfracties van D66 en de ChristenUnie om voorstellen in te dienen over Cols du Groningen

Door Kees Huizenga
 
Op 28 juni 2021 was er via de boeg van OOG TV een oproep van de Statenfracties van D66 en de ChristenUnie om voorstellen in te dienen voor afvalbergen, die kunnen dienen als Cols du Groningen. Voor fietswedstrijden en wandelroutes langs provinciale afvalbergen. Heel creatief, sportief en goed voor het provinciaal toerisme.
 
 
Ik moest onmiddellijk denken aan de Kardinger Bult. Dus reageerde ondergetekende per e-mail.
Vanuit de D66-Statenfractie ontving ik zeer snel een positieve reactie.

 Citaat van 29 juni 2021 (ik kreeg op vrijdagmiddag 2 juli 2021 toestemming van de D66-Statenfractie om dit citaat weer te geven):
 
“Dank voor uw reactie en het interessante voorstel. Wij willen graag door middel van een onderzoek laten kijken welke (afval)bergen in de provincie mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers en wandelaars. Wat ons betreft wordt de Kardinger Bult daarin ook bekeken, ondanks dat deze nu al (deels) toegankelijk is. Gezien uw argumenten lijkt dat zeker de moeite waard.” Einde citaat.
 
Niets staat nog vast! Het gaat om mogelijkheden in onder meer Usquert, Stadskanaal (Vledderbos), Veendam (Borgerswold) en Groningen (De Stainkoeln en de Kardinger Bult).
 
B. Voordelen van de Kardinger Bult als Col du Groningen/Kardinge
 
1. grotendeels openbaar toegankelijk gebied
 
2. er zijn reeds wandelpaden aangelegd
 
3. de Kardinger Bult is een afvalberg (letterlijk en figuurlijk)
 
4. bij de Kardinger Bult vindt buitensporten en buitenskaten reeds plaats
 
5. gemakkelijk bereikbaar (zowel met de fiets, de auto, het openbaar vervoer en als wandelaar)
 
6. gelegen in de buurt van:
 
a. het Sportcentrum Kardinge
b. het Transferium Kardinge (met veel parkeerplaatsen)
c. het Natuurgebied Kardinge; zie Google (beheerd door de vereniging Natuurmonumenten)
d. de Oostelijke Ringweg, de afslag naar Beijum
 
7. de Stichting Bikepark Groningen huurt een gedeelte van deze berg (een toekomstige partner?); zie Google (aan de oostkant)
 
8. op de top van de Kardinger Bult is er een prachtig uitzicht op Stad & Ommelanden (een uitkijkpost is aanwezig)
 
9. mogelijkheden voor regiotoerisme, regioverkenning, fietswedstrijden en commercie
 
Ad 7: Het lijkt me zeer waarschijnlijk toe dat de Stichting Bikepark Groningen graag wil meedenken en meedoen aan een Col du Groningen/Kardinge.
 

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Nog een aanvulling op bovengenoemd artikel, zoals ingeleverd bij Beijumnieuws:C. Een mooi voorbeeld uit Usquert


Hierbij een aardig bericht van RTV Noord van maandag 5 juli 2021 over de vuilstortplaats in Usquert (in de gemeente Het Hogeland):

Zie:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/832421/kom-maar-op-met-wieler-uitdaging-op-vuilstort-usquertD. Een actuele aanvulling vanwege een aangenomen motie binnen PS van Groningen

Zie:

https://www.oogtv.nl/2021/07/provincie-gaat-onderzoek-doen-naar-aanleg-col-du-groningen/

7 juli 2021


Citaat:

“De motie van de fracties van D66 en de ChristenUnie in de Provinciale Staten om onderzoek te doen naar de aanleg van een fietsberg is woensdag aangenomen.

In het onderzoek gaat gekeken worden of in de provincie Groningen ook voormalige vuilstortplaatsen geschikt kunnen worden gemaakt voor fietsers en wandelaars. De motie werd eind juni door de fracties ingediend. De beide partijen lieten toen weten dat een fietsberg in Groningen, net als in Drenthe, voor aantrekkingskracht gaat zorgen op wielrenners en wandelaars. Daarnaast vormt een fietsberg een mooi uithangbord om de fietsambities van de provincie extra kracht bij te zetten.

De bedoeling is dat eventuele fiets- en wandelroutes aangesloten worden op bestaande routes. Daarnaast kunnen op en rondom een afvalberg allerlei kleine en grote evenementen gehouden worden.”

Einde citaat.