donderdag 8 juni 2023

"DE FLAT WORDT GEWOON AFGEBROKEN HOOR"

"Het kan zijn dat het iets langer gaat duren maar de plannen liggen er nog gewoon, daar is niks aan veranderd. Tenzij ik ook iets niet weet maar dat lijkt me onwaarschijnlijk."

Telefoniste van Nijestee tegen kwart voor drie vanmiddag.

Deze blogger belde er heen omdat er allerhande wilde geruchten door Beijum spoken. De poortflat aan het begin van de Wibenaheerd zou toch begin 2024 worden afgebroken? Nee, zeggen de geruchten, waaronder op een Facebook-site, de sloop van de flat wordt een jaar uitgesteld om er asielzoekers in te kunnen opvangen.

Hoe dat de wereld in is gekomen is een raadsel. Maar het kwaad is ergens reeds geschiedt. De comments onder het betreffende Fb-bericht liegen er niet om. We zullen hier Ter Apel-se toestanden krijgen, veel overlast en winkeldiefstallen. En Beijum zou al een grote asielcentrum zijn. Allemaal schrikbeelden en kortzichtige angstreacties. 
Want, wat Nijestee bij monde van de telefoniste reeds vertelde, zie boven: er komen geen asielzoekers in. En....even koppie erbij, verhitte mensen die kortzichtig reageren, veiligelanders veroorzaken overlast in Ter Apel en omgeving, en die zullen echt geen flatje in Beijum aangeboden krijgen. Denk even na.

In overleg met de gemeente zou de sloop een half jaar kunnen worden uitgesteld, aldus de telefoniste van Nijestee. Maar ongefundeerde berichten al zou de poortflat dienst gaan doen als asielzoekersopvang zijn nergens op gebaseerd.

Loopt de Wibena-flat al leeg?

Het einde van dit stukje karakteristiek Beijum is in zicht


In 2020 vond er een daverende explosie plaats, iets wat de nodige onveiligheidsgevoelens bij de bewoners heeft veroorzaakt.

Nijestee probeerde vervolgens de bewoners een hart onder de riem te steken

7 opmerkingen:

Chris zei

Bouwkosten zijn en om en nabij de 25% gestegen sinds de aankondiging van de plannen. Vanuit dat perspectief zou het niet zo vreemd zijn als Nijestee de sloop en herontwikkeling van dit pand zou heroverwegen.

En al helemaal als er ook koopwoningen onderdeel zijn van de plannen. De verkoop daarvan wordt moeilijker als gevolg van de nog steeds stijgende rente.

Zo gek zou het dus niet zijn als er tijdelijk een andere invulling zou worden gezocht voor dit complex. Huisvesting van asielzoekers kan dan eenvoudig, aangezien er geen bestemmingswijziging voor nodig is.

Tenslotte worden dergelijke beslissing meestal pas kort van tevoren kenbaar gemaakt om protesten zo min mogelijk de kans te geven. In dat opzicht hanteert het COA en de betrokken gemeenten in de regel een soort van overval tactiek.

Dus of je een tijdelijk AZC kunt uitsluiten op basis van de uitspraken van een telefoniste die notabene zelf al een voorbehoud maakt? Waar rook is, is meestal vuur.

Kees Huizenga zei

Asielzoekers kunnen komen op de volgende locaties:

1. in het voormalig Canadees Bevrijdingsmuseum van de Tweede Wereldoorlog aan de Ulgersmaweg;

2. op het Van Simmerenterrein aan de Pop Dijkemaweg. In het verleden is dit ook geprobeerd. Ik denk in 2015. Beijumnieuws heeft hier toentertijd aandacht aan besteed;

3. in het reeds langdurig leegstaand pand aan de Emingaheerd, dat reeds lang in de verkoop staat. Bij het Gezondheidscentrum Beijum. Met name op de eerste etage. Op de begane grond is er de voormalige keuken van de MJD Beijum, afdeling Jeugdwerk.


De Wibenapoortflat heeft Nijestee zeer veel huurpenningen opgeleverd. Deze flat is zeker al meer dan 100% terugverdiend. Dus er is geld genoeg om de bouw van particuliere woningen te financieren. Of de nieuwbouw van huurwoningen, met name voor senioren.

Chris zei

Asielzoekers kunnen momenteel in elk pand komen dat maar enigszins geschikt is. Zo niet, dan wordt het wel geschikt gemaakt. COA stelt alleen eisen ten aanzien van de oppervlakte, ze willen niet te kleine AZC's, want dat is minder efficiënt.

Bij de vraag of de nieuwbouw haalbaar is voor Nijestee zijn de huuropbrengsten uit het verleden niet relevant. Het gaat er simpelweg om of het nieuw te bouwen project past binnen de financiele kaders. Voor veel bouwprojecten geldt inmiddels dat ze op dit moment niet meer uit kunnen. dat zijn ontwikkelingen waar Nijestee ook last van heeft.

Tijdelijke verhuur aan het COA voor een paar jaar is dan een prima oplossing voor de pand eigenaar. Hoge huuropbrengst en tegelijkertijd kun je wachten op betere tijden. Tenslotte past het ook nog binnen de sociale doelstelling van Nijestee als woningcorporatie.

Het zou mij niets verbazen als deze flat een tijdelijke bestemming krijgt.

Kees Huizenga zei

Een belangrijk financieel kader is het eigen vermogen van Nijestee, mede opgebouwd door opgestapelde huuropbrengsten uit het verleden. Ik doel op de solvabiliteit.


Bij nieuwbouw speelt de huidige krapte van bouwlieden bij bouwbedrijven een rol. Evenals de stikstofproblematiek.


Bij nieuwbouw zonder gasaansluiting zijn er hoge overheidssubsidies. Onderdeel van de financiële kaders.

Chris zei

Elke woningcorporatie accepteert een bepaalde onrendabele top op nieuw te ontwikkelen sociale huurwoningen. Deze onrendabele top wordt gedekt door huuropbrengsten uit ouder bezit dat wel rendabel is.

Door stijging van bouwkosten en de stijging van rentelasten wordt de onrendabele top echter dusdanig groot dat deze niet acceptabel meer is. Voor de huurprijs die een sociale huurwoning opbrengt kun je gewoon niet bouwen, ook niet met subsidie. Zouden ze een dergelijke onrendabele top wel accepteren, dan heeft dat een te grote negatieve invloed op het resultaat van Nijestee.

Vergeet niet dat Nijestee het geld ook niet op de plank heeft liggen, zij moeten ook financiering aantrekken om te kunnen bouwen. Nijestee heeft om en nabij een half miljard euro aan schuld op haar balans staan. Dus de rentestijging van de afgelopen tijd is ook nog een dingetje.

Johan Fehrmann zei

Duit, zakje. Een communicatieadviseur van de gemeente Groningen verzekerde me dat van plotselinge plaatsing van asielzoekers in de flat geen sprake kan zijn. ruim een maand geleden reed nog een 'koffiekar' door Beijum Oost, inventariseren wat bewoners met dit gedeelte van de wijk willen. De gemeente gaf daarmee aan te willen communiceren met de bewoners, vertrouwen uitstralen. Het kan dan gewoon niet zo zijn dat er plotseling een 'overval' wordt aangekondigd, de mededeling dat het toch wel staat te gebeuren (asielzoekers). Gemeente en politiek moet je altijd een beetje wantrouwen, maar volgens mij gaan ze hun handen niet branden aan de Wibena-flat.

Chris zei

Zo vanzelfsprekend is dat niet dat er open over wordt gecommuniceerd. In Hoevelaken maakte de Burgemeester bijvoorbeeld half mei bekend een noodopvang te willen toestaan, half juni vinden er 3 consultatieavonden plaats voor een beperkte groep omwonenden en vervolgens wil men begin juli de knoop doorhakken.

Een echte overvaltactiek in samenwerking met het COA dus. Achteraf blijkt de locatie al twee jaar in beeld te zijn geweest en heeft onder andere de gemeente een en ander in alle stilte voorgekookt. Speciale website, alles had men gereed bij de bekendmaking.

Zo correct gaat dergelijk besluitvorming dus niet meer.