zondag 18 juni 2023

VERANTWOORDING DRAGEN VOOR JE EIGEN AFVAL? HO MAAR...


"Ik snap het niet, de Kringloopwinkel zit op 25 meter afstand, waarom wordt dit dan hier neergezet?"

De charmante chauffeuse die de blogger gisteren rondreed was oprecht verbaast.

Zie bovenstaande foto, even vanaf wijkring Emingaheerd de Claremheerd inrijden, tot Plein Oost.

Voor ondergetekende is dit gesneden koek. Je went er ergens aan, er bestaat gewoon een slag mensen die totaal geen moreel besef hebben en een mentaliteit van -25.

De oogst wat betreft vuilnisfoto's is dit keer niet erg hoog, dat heeft te maken met niet rond kunnen fietsen.

Maar het lijkt wel wat op kampeerweer.

Daar heb je een matras voor nodig, minstens een stoel, een kussen en wellicht nog wat lakens en dekens voor het geval het 's nachts fris wordt.

Kijk aan, foto's....het ligt er allemaal.

Het zal denk ik nooit stoppen.

Al zet je een grote vuilnisbak op twintig meter van een aso neerzetten, als een soort van Milieustraat, gooi uw troep hier maar in....dan zullen er figuren blijven die dat te ver lopen vinden en hun troep op vijf meter van hun huis neerkwakken.

De blogger heeft geen sociologische achtergrond, maar het zou hem wat waard zijn om de groep dumpers te kunnen classificeren, los van het aso zijn.

Hij vermoedt....het zijn Ontevreden Nederlanders die overal op mopperen, zich verongelijkt voelen en zich overal tekort door voelen.
Alles wat ze een gevoel van onvrede geeft ligt aan 'de maatschappij' of aan 'de politiek.'
Totaal geen eigen verantwoording dragen, alles afschuiven.

Zo ook hun troep, wegschuiven....als ikke er maar vanaf ben, Rotmaatschappij toch ook....

Geen opmerkingen: