zondag 4 juni 2023

VAST WEER BLAUWALG IN KARDINGERPLAS, GEEN NIEUWE KORREWEGBRUG...Er zijn een paar zekerheden in het leven van Beijumers.

Twee ervan: we krijgen komende zomer weer blauwalg in de Kardingerplas. En....de Korrewegbrug komt dit jaar niet terug.

Zekerheden....reken maar dat het volgend jaar hetzelfde laken een pak is.

Deze blogger liet zich de afgelopen schitterende zondagmiddag weer even rondrijden. Even bij afslag Kardinge afslaan en richting de Kardingerplas rijden.

Daar kun je met de auto niet helemaal komen, maar de geachte bestuurster liep even van twee verschillende kanten naar de plas om de foto's te maken die we in dit bericht zien.

Erg druk was het nog niet maar er werd wel weer gerecreëerd

Water natuurlijk nog erg koud en als je daaruit komt is het even rillen geblazen.. 

Foto links, nog een bord zonder blauwalg aankondiging.

Je zou een prijsvraag kunnen uitschrijven over wanneer wel? De blogger gokt: 21 juli.

Onderstaande afbeelding is ergens van social media gehaald. Bron kan er desgewenst altijd nog bij.
De lezer zal het via andere media al hebben vernomen. De nieuwe Korrewegbrug wordt hem de eerste jaren niet. Een noodbrug voor fietsers ook niet. Een mengeling van onwil en kniepstuverderij.

Leg er toch even tijdelijk een pontonbrug, of een Jansonbrug neer.
Kost allemaal een centje, maar er zit toch een zak geld in het project https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het motto dat op deze site staat luidt: Een goede toekomst voor elke Groninger.
 De Kardingerplas, de Korrewegbrug. Machtige instanties gaan erover. Of zijn het onmachtige instanties? Rijkswaterstaat, Noorderzijlvest, Provincie Groningen.....

Waar een bestuurlijke wil is is een weg. Of is Beijum economisch gezien niet zo interessant? 
 

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Afgelopen dinsdag 30 mei 2023 was er een inloopbijeenkomst in Het Floreshuis in de Korrewegwijk. Over de gang van zaken met de Korrewegbrug. Ik deed daar twee voorstellen, die ik tevens opstuurde naar het bestuur van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (de BHS). Hierop kwam zeer snel een positieve reactie van de heer Chris van Malkenhorst, de voorzitter van de BHS en van het Platform Gerrit Krolbrug.


Hierbij mijn bericht naar de BHS van 31 mei 2023:


"Onderwerp: de financiering van de Jansonbridge over het Van Starkenborghkanaal


Geachte bestuursleden van de BHS,


Ik sprak gistermiddag in het Floreshuis wethouder Philip Broeksma en een hoofdambtenaar van Gebiedsontwikkeling. Tegen circa 17:00 uur.

Over twee voorstellen (ook met een balpen ingevuld op een formulier van de gemeente en Rijkswaterstaat/RWS):

1. maak een pontonbrugnoodverbinding met een sleepboot of een duwboot. Met cirkelachtige bewegingen. Twee keer 180 graden langs beide kades. In het verleden ook voorgesteld door Tom Rustebiel van D66.

2. maak een tijdelijke noodbrug. Een Jansonbridge, zoals voorgesteld door het actiecomité rondom de Korrewegbrug. Indien deze tijdelijke noodbrug, die er binnen 12 maanden kan liggen, meer dan 6 miljoen euro kost, dan kan het extra geld worden gefinancierd uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Omdat de wijken Lewenborg en Beijum in het aardbevingsgebied liggen.


Wethouder Broeksma wilde dat alles wordt betaald door RWS. "De gemeente betaalt niets!", was zijn barse antwoord. Hij wilde ook niet het bedrag boven de zes miljoen euro voorfinancieren. "Dan zijn we dit geld kwijt", zei de wethouder. Nee, tussen RWS en de gemeente zijn de verhoudingen erg stroef. Ik antwoordde op rustige wijze dat de NPG-gelden ook rijksmiddelen zijn.

Voorman Chris van Malkenhorst was enorm enthousiast. Ik sprak kort met hem. Geld putten uit het NPG was voor hem een nieuw idee. Hij zou het onmiddellijk gaan inbrengen binnen het Platform Gerrit Krolbrug.


Ik zweeg richting de wethouder van Verkeer & Vervoer over de miljarden van de "Ereschuld aan de provincie Groningen".

Graag uw bestuurlijke reactie.


Met betrokken groet,

Kees Huizenga, 71 jaar, woonachtig in Beijum-West, die regelmatig met frisse tegenzin over de fietsbruggen moet klauteren. Met mijn fiets. Soms rijd ik om via de Oostersluis en de Florakade."

Einde citaat van mijn bericht.

Kees Huizenga zei

Nog een aanvulling. Ook verstuurd naar de BHS.


Wat ook mogelijk is: een tijdelijke pontonbrug laten aanleggen door de genie van de Landmacht. Met dank aan Tom Rustebiel, raadslid van D66, die dit voorstel ongeveer twee jaar geleden deed.

Heeft bruggenonderhoudsbedrijf Rusthoven BV de beschikking over een sleepboot/duwboot? Of een particulier?

Anders het Gemeentelijk Havenbedrijf Groningen. Of het havenbedrijf bij de Eemshaven/Delfzijl.

Zie: https://www.groningen-seaports.com/


Het noordoostelijk deel van de voormalige gemeente Groningen (zonder Haren en Ten Boer) heeft een bewonersgebied van ± 50.000 personen. Inclusief forensen uit omliggende dorpen en gehuchten ± 60.000 personen. Over de Korreweg fietsen elke dag circa 25.000 personen. De Korrewegbrug is dus de kransslagader van Noordoost Groningen-Stad. De gemeente dient oog te hebben voor personen met een fysieke handicap. Stadjers, met name de oudere stedelingen, mogen geen slachtoffers zijn van een slechte verhouding tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen.


Hierbij dient bedacht te worden dat Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat in de buurt van de Korrewegbrug grootschalig archeologisch onderzoek verricht. Er is bij deze brug o.a. een wierde ontdekt van ongeveer 2000 jaar geleden. Binnenkort worden grondboringen verricht met een diepte van 25 meter! Afgelopen dinsdag sprak ik langdurig met een ingenieur van dit bedrijf. Royal HaskoningDHV werkt samen met de stadsarcheologen en De Groninger Archieven. Gesteld kan worden dat RWS de gemeente Groningen met dit archeologisch onderzoek, dat miljoenen euro's kost, faciliteert. Daarom begrijp ik de harde houding van wethouder Philip Broeksma niet.

Zie: https://www.royalhaskoningdhv.nl/

Kees Huizenga zei

Zie verder OOG TV van vorige week. Meerdere berichten.


Kijk naar:

https://www.oogtv.nl/?s=Gerrit+Krolbrug

Kees Huizenga zei

Zie in dit verband met name:

https://www.oogtv.nl/2023/05/bewoners-gerrit-krolbrug-gaan-dinsdag-in-gesprek-met-wethouder-broeksma-moet-nu-de-lead-nemen/


https://www.oogtv.nl/2023/05/bewonersorganisaties-roepen-op-bouw-meteen-een-tijdelijke-vaste-brug-naast-gerrit-krolbrug/

Van vorige week maandag.


Het kort en bondig pamflet van het Platform Gerrit Krolbrug:

https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wp-content/uploads/2023/05/PDF-pamflet-Platform-GKB-28-mei-2023-logos.docx.pdf

Mede-ondertekend door de BOB.