vrijdag 15 december 2023

NOG EVEN OVER DE TE SLOPEN BOERDERIJ OP BEIJUMERWEG 24-26Er leven de nodige vragen en onduidelijkheden over het eergisteren gepubliceerd bericht waarin de mededeling staat dat het boerderijtje aan de Beijumerweg 24-26 gesloopt gaat worden om te worden vervangen door nieuwbouw.

Zie nog eens dit bericht

Je hebt de Beijumerweg en je hebt de Beijumerweg.

Dit fietspad slingert op drie gedeeltes door de wijk.
Het meest aansprekende gedeelte voor Beijumers is die tussen de wijkringen Amkemaheerd (noord) en Emingaheerd (zuid). Daar staat het rijtje Wiershoeck, Trefpunt, Boerderijm en nog twee boerderijtjes met o.a weiland voor schapen.

Achter het Gezondheidcentrum krijgt de Beijumerweg een knik. Vandaaruit tot Shoetime loopt alleen maar fietspad en sloten. Geen boerderijen, wel louter heerden aan weerskanten (Grevingaheerd, Bunnemaheerd). Dit stuk is ook de Beijumerweg maar heeft niet echt cultuur-historische waarde.

Beijumerweg 224-126 staat op het gedeelte tussen de benzinepomp, met een kronkel naar links, om een paar honderd meter verderop aan te sluiten op het Heerdenpad. Terzijde, om het helemaal ingewikkeld te maken, de Beijumerweg loopt vanaf waar de Bottemaheerd begint ook nog eens met een afsplitsing De Hunze in.
 
Waar genoemde boerderij staat, en op de foto's reeds is omringd met hekwerk, 124-126,  ingezonden door een lezeres, is niet het meest idyllische stukje Beijumerweg gesitueerd. Het fietspad ligt hier ingeklemd tussen enerzijds de Bottemaheerd (richting Ring Oost en De Hunze, en anderzijds de Atensheerd en de Framaheerd).

Oftewel en om het af te ronden, Beijumerweg 124-126 ligt als het ware in een verstedelijkt stukje Beijum, meer steen dan natuur.

Hier zal de sloop van een boerderijtje minder pijn doen, schat deze blogger zo in. Heel anders dan bij het eerstgenoemde stuk Beijumerweg. De Wiershoeck, Boerderijum en nog twee panden worden omringt door natuur,

Dáár zal de sloop van een monumentaal pad pijn  gaan doen, dan zal de wijk in opstand komen.

Deze blogger schat in dat Beijum het pand dat we op de foto's zien gemakkelijk kan loslaten. Temeer ook omdat het gerucht gaat al zal er asbest inzitten.

De échte Beijumerweg, het gedeelte dat gekoesterd worden in de wijk, loopt vooral tussen de Emingaheerd en Amkemaheerd.

Video beneden, zes jaar geleden reed deze blogger met de nodige tegenlicht over de Beijumerweg, stuk Amkemaheerd-Emingaheerd.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Beijum is gebouwd met respect voor de boerderijen langs de Beijumerweg. De hele Beijumerweg!!! De nieuwe woonwijk nam de boerderijenstructuur aan als uitgangspunt. Als planologische basis.

Zie het Beijumboek van 2012 onder redactie van drs. Jaap van Leeuwen. Beijumerweg 24 was van glastuinbouwer G. Guikema. Zie de kassen op de Beeldbank Groningen naast deze boerderij. En die oude VW-kever. Ik weet niet wanneer deze boerderij gebouwd is. Volgens mij na 1945, omdat deze boerderij er nog goed uitziet.

Zie verder het Bestemmingsplan Beijum 2013. De Beijumerweg wordt gezien als hebbende cultuurhistorische waarde. Dan gaat het over de gehele Beijumerweg. Niet alleen het deel tussen de Emingaheerd en de Amkemaheerd. Inclusief de boerderijen.


Wat vinden de voormalige bewoners van de komende sloop? Komen er etagewoningen met vier of meer verdiepingen?

Anoniem zei

Die sloop zal me een zorg zijn maar ik maak me wel zorgen over de aangekondigde verbreding van de Beijumerweg op het andere deel

Anoniem zei

Had hem graag willen kopen..

RetlowAzrib zei

Zou het pand wel gaan missen. Toch altijd een soort baken geweest, als ik op fiets naar beijum ga. Ben ik bij dit huis/boerderij dan ben ik bijna thuis. Waarom dit pand niet nogmaals restaureren/innoveren/verstevigen en er bijv. Mantelzorgwoningen of gewoon weer een grote wooncommune van maken.
Zou misschien mede gefinancieerd kunnen worden uit aarbevingsgelden.
Kom op Woningbouwvereniging(en) maak er iets moois van.

Wolter Birza