woensdag 21 februari 2024

EEN JAAR NA HET DODELIJK ONGEVAL: GEEN AANPASSINGEN


Morgen, donderdag 22 februari, is het precies een jaar geleden dat er een afschuwelijk ongeluk op de Emingaheerd plaatsvond.
Ellende op 22 februari, zie nog eens hier

Beijumer Lucas overleed toen hij de Emingaheerd overstak.

Zijn dochters startten daarna de petitie voor een veiliger wijkring.

Want, Is de wijkring een racebaan?

Emoties alom in de wijk. Er moesten en er zouden aanpassingen komen. Zouden de daarna geplaatste beide snelheidsdisplays langs de wijkring helpen?

De emoties zijn weggeëbt. Aanpassingen of wegversmallingen? Snelheidsafremmende rotondes? Nee, bussiness as usual op de ring.

Net als met de temperatuur, die kan echt zijn, maar een gevoelstemperatuur maakt het indringender. Aan het verkeer deelnemen is nooit 100 % veilig. Je timmert alle risico's eenvoudigweg niet dicht. Je moet aanpassingen aan een wijkring wel ergens voor doen, en niet louter vanuit emoties. Elk slachtoffer is een teveel maar statistisch gezien is er niks mis met de ring om Beijum.

Het is rustig, maar alles gaat opvlammen als er weer een tragisch ongeluk plaatsvindt.

Hard gezegd: je kunt risico's niet uitbannen. Goed uitkijken en je aan de verkeersregels houden, meer kun je niet doen.

1 opmerking:

Anoniem zei

Wat betekent de zinsnede dat "er statistisch gezien niks mis is met de ring om Beijum" ? Vertaald : er vallen te weinig doden om iets aan de verkeersproblemen van de wijkring te doen. Kennelijk heeft men daarbij een dodenquotum voor ogen waarbij er wèl zal worden ingegrepen. De vraag is dan : bij hoeveel doden ligt de grens om de problemen aan te pakken en op te lossen ? 10 ? 20 ? 300 ? Mogelijk speelt ook nog de manier waarop iemand aan zijn/haar einde komt een rol bij de vraag of men als echte of valse dode geldt.... Wie als voetganger een auto bij de aanrijding ernstig beschadigt, speelt vals en is daarom statistisch geen geldige dode. Wie door een aanrijding hard met het hoofd op het asfalt klapt en dat niet kan navertellen, is pas een mooie en meetellende dode. Wie de voorkeur geeft aan "liever geen bloemen" komt bedrogen uit binnenkort : zodra men gestrekt roer- en levenloos op de rijbaan komt te liggen, is men direct al omringd door uitbundig bloeiende geraniums en afrikaantjes op de vluchtheuvelstroken. Geheel Onverwacht Nam De Wijkring Tot Zich..... en: Waarheen Leidt De Weg Die Wij Moeten Gaan ? (citaat Mie Ketelkamp)