zondag 7 mei 2023

WIJKGENOTEN GROETEN ELKAAR


  De linker eend kwetterde tegen de fotograaf. De rechter eend (op de foto) keek verlangend naar de Beijumer die we op de foto zien.

Blogger en andere Beijumer groetten elkaar.
Beiden waren we het er over eens: het is best gezellig in Beijum.
Mensen en dieren verhouden zich er goed met elkaar.
De eenden voelen zich er op hun gemak en durven er openlijk te bedelen en dichtbij de mensen te komen.

Geen opmerkingen: