dinsdag 16 mei 2023

NOG MEER ONVREDE LANGS DE NOORDDIJKERWEG

 Rij of fiets Beijum uit richting oosten, richting Noorddijk en je vindt langs de weg die de naam van dit dorp draagt joekels van boerderijen en woonhuizen.

Daar zit wel kapitaal, denkt deze blogger als hij er eens langsfietst, loopt of rijdt. Dat kan een vooroordeel zijn, hij kan immers niet achter de voordeuren kijken, maar er zit lijkt hem in elk geval geen armoede.

Zoals je die in Beijum wel hebt, mensen in de schuldsanering, klant van de Voedselbank zijn.

Deze blogger verbaast zich al ruim twee decennia over de hardnekkige onvrede in dit land. Het begon met Fortuin, daarna kwam scheldkanon Wilders, de geesteszieke Baudet, en tegenwoordig hebben we Caroline van der Plas die de leider is van Ontevreden Nederland.

Blogger heeft altijd een gewone baan gehad, hij heeft een gewoon huis. Hij voelt zich zeer content en tevreden in dit land, waar je van de wieg tot het graf wordt verzorgd. Zeker, er bestaan mensen die door overmacht in de schuldsanering zijn gekomen, of door ziekte en minder inkomen aan lager wal zijn geraakt.  Maar die miljoenen ontevreden landgenoten....Er zijn veel en veel meer mensen in dit land die op een Ontevreden-Partij stemmen dan mensen die maatschappelijk gezien echt tussen de wal en het schip zijn beland.

De afgelopen drie jaar, tekeer gaan tegen de corona-maatregelen, jammeren over onvrijheid, zogenaamd Koffie drinken om te protesteren tegen Corona. Ondertussen tegen de EU zijn en oorlogsmisdadiger Poetin is een held. Onbegrijpelijk allemaal, alles is de schuld van Rutte en in navolging van de geflopte Baudet gaat nu Caroline Nederland redden, want we staan als land aan de rand van de afgrond. Alles buiten zichzelf leggen, daar is de Ontevreden Nederlander goed in. 

Terug naar de Noorddijkerweg. Zie afbeeldingen boven en links. Zondagmiddag gemaakt, deze blogger laat zich met zijn tijdelijke handicap graag even rondrijden.

Wat een ruimte daar, wat een woonverblijven. Alle reden om tevreden te zijn, maar nee de Provincie Groningen is een wolf in schaapskleren.

Onvrede. Zie ook de afbeeldingen links en rechts langs de Noorddijkerweg.

O.a. bericht van afgelopen november: bleh, overal ontevreden over

November 2020, boeren zorgen voor uw eten. En daarom staan ze boven de wet?

Foto rechtsboven, link van het bericht even niet te vinden, Begin dit jaar....het kan alleen maar Bbbeter gaan door de BBB. Klik de afbeeldingen groter.

Zou het echt? Is dit dan eindelijk de Verlossingspartij voor Ontevreden Nederland? Tja....

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Kon het zelf niet beter zeggen..

Kees Huizenga zei

Toch wel grappig: "Provincie Groningen: een wolf in schaapskleren".

De machtigste partij in de provincie Groningen is nu de BBB, de BoerBurgerBeweging.

Nu krijgt de BBB de unieke kans om de opgehoopte onvrede onder boeren, burgers & buitenlui te kanaliseren in concrete oplossingen.


Nog mooier: veel boeren krijgen vette subsidies van de Europese Unie.


Ik sluit niet uit dat juist verwende personen steeds meer gaan weeklagen in hun eigen netwerken of bubbels. Het is nooit genoeg...

Anoniem zei

En op de foto volop ‘grasfalt’, Engels raaigras dat alle kruiden, insecten en daarmee vogels en bodemleven doodt. De gifgroene kleur zegt het al…

Chris zei

Als je meer inzicht zou hebben in de bedrijfsvoering van een agrariër, de daarmee gepaard gaande noodzakelijke investeringen en financiele risico's, dan zou je beseffen dat het bij de boeren niet gaat om louter ontevredenheid bij boeren.

De rendementen die worden behaald zijn in de regel slecht, dus gezien de huidige marktomstandigheden is er helemaal geen financiele ruimte om te voldoen aan allerlei verduurzamingsmaatregelen. Vergeet daarbij ook niet dat Nederland geen gesloten planeconomie is, dus de boeren hebben ook te maken met concurrentie vanuit het buitenland. Deze buitenlandse concurrentie wordt in veel mindere mate geraakt door allerlei aanvullende eisen, dus je hoeft niet helderziend te zijn om te beseffen wie het onderspit gaat delven.

Maar goed, kern van de problematiek in Nederland is het niet willen maken van keuzes bij het oplossen van problematiek. We willen meer doen aan natuurbescherming, grote investeringen doen in de energietransitie en tegelijkertijd willen we geen grenzen stellen aan de bevolkingsgroei. Dat gaat dus niet samen.

Aan alle problemen hangt een prijskaartje, als we alle doelen blijven nastreven, dan resulteert dat per saldo dus in de daling van het welvaartsniveau in Nederland. De kosten van het levensonderhoud zullen stijgen, voedsel, energie en allerlei andere producten worden duurder.

Dat is het echte verhaal en zodra de gemiddelde Nederlander dat door heeft, dan zijn ze ineens niet meer zo voor verduurzaming.

Het is duidelijk dat we van fossiele energiebronnen af moeten. Al is het maar omdat de voorraad daarvan eindig is. De politiek zou er goed aan doen meer realistische keuzes en afwegingen te maken. Daarbij heeft het voor de wereldwijde klimaatproblematiek geen enkele zin om als klein Nederland voorop te willen lopen. Beter een meer volgend beleid, waardoor de kosten beheersbaar blijven en daarmee ook het draagvlak in stand blijft.

Wat we ons ook eens moeten realiseren is dat er al enorme stappen zijn gemaakt wat betreft milieubescherming ten opzichte van de jaren 70 en 80. Oftewel misschien moeten we ook niet ontevreden zijn met de milieuwinst die al is geboekt.

Kees Huizenga zei

Hierbij een prachtig artikel uit de Volkskrant van vandaag:

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2023/de-meest-simpele-en-logische-aanpak-van-het-stikstofprobleem-bestaat-allang-de-bufferboer~v735611/

Over natuurboerderijen, extensieve veehouderij, biologische landbouw en de samenwerking met Natuurmonumenten en/of Staatsbosbeheer.


Met als mooi voorbeeld: Natuurboerderij Eytemaheert, gelegen tussen natuurgebied De Onlanden en het Natura 2000-gebied Het Leekstermeer, in Noord Drenthe.


In lijn met het voorstel van CDA-landbouwwoordvoerder Derk Boswijk uit 2021:

Citaat uit de VK: "‘Landschapsgrond’ rondom Natura 2000-gebieden: een verlaging van de schuldenlast in ruil voor zekerheid en voor langjarig agrarisch natuurbeheer. De grond blijft in bezit van de boer en de bestemming blijft agrarisch, maar met beperkingen." Einde citaat.

Chris zei

Dat klinkt allemaal leuk, maar het moet wel betaald worden. Laat dat nu net de reden zijn waarom de problemen niet zo eenvoudig kunnen worden opgelost. Zoals inmiddels wel bekend bestaat gratis geld immers niet.