zaterdag 19 augustus 2017

ER STAAT NOG EEN STADSBOERDERIJ IN BEIJUM, DVHN...


Hoezo is de laatste Stadsboerderij uit Groningen verdwenen, Dagblad van het Noorden? Wel eens van de bruisende de Wiershoeck in Beijum gehoord? Graag even het voutje aanpassen...


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat is de definitie van een stadboerderij? Nergens in de stad grazen nog schapen of worden koeien gemolken. Vast ook geen koeien stallen in de N. Ebbingestraat. Broodje aap verhaal van Dagblad, komkommertijd, en Jfehrman haakt daar op in.

Han zei

Alsof er op iedere boerderij vee aanwezig is, anoniem. Een boerderij lijkt mij een met het oog op land- of tuinbouw dan wel op veeteelt gebouwd huis met opslagruimte voor vee dan wel apparatuur die teelt mogelijk maakt. Daaraan voldoet de Wiershoeck mijn inziens compleet. En er worden ook nog boerenprodukten verkocht....wat wil een mens nog meer (behalve redelijker prijzen)? Overigens grazen er in de stad heus nog wel schapen en koeien: zie even verderop, bij de Boerderijum. Of die koeien gemolken worden weet ik niet, maar het valt niet uit te sluiten. Fehrman heeft dus echt een punt, en Beno Hofman - doorgaans niet vies van wat publiciteit - zou zijn kennis in dit opzicht wat mogen opfrissen. Overigens begrijp ik diens emotionele band met de stadsboerderij aan de Moesstraat vanuit historisch oogpunt volkomen.

Kees Huizenga zei

Deze (nu ten dele) gesloopte boerderij stond niet in de binnenstad. De Nieuwe Kijk in 't Jatstraat is gelegen buiten de Diepenring. Sommige personen bedoelen de binnenstad, als ze het woord "stad" schrijven of noemen. De gesloopte boerderij betreft nummer 103.

Citaat van drs. Beno Hofman: http://benohofman.nl/verhalen/laatste-groninger-stadsboerderij

“Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 103 was de allerlaatste Groninger stadsboerderij binnen de voormalige vesting. Met de sloop in augustus 2017, gaat weer een stukje belangrijke cultuurgeschiedenis verloren. De boerderij wordt omstreeks 1797 gebouwd in opdracht van mijn bet-bet-bet-overgrootvader Derk Samuels Hofman en verliest in 1964 als laatste binnenstadsboerderij haar functie. De laatste boer, Freerk Mulder, is getrouwd met een andere verre nazaat van Derk Samuels, Elsje Mensinga. Uitgerekend mijn allerlaatste en 400ste aflevering Beno's Stad eindigt in juli 2010 met deze boerderij.” Einde citaat van Beno Hofman.

In Beijum staan nog veel meer boerderijen. Ook in Hoogkerk. In de wijk Vinkhuizen staat eveneens een oude boerderij met een publieke functie. Het verdient aanbeveling dat de stadsjournalisten van het DvhN meer kennis vergaren over de stad Groningen en haar geschiedenis. Beno Hofman doelt op de oude vesting van de stad Groningen. Zie deze kaart van de Beeldbank van de Vrije Universiteit van Amsterdam: http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/368

En deze uitmuntende Jan Menze van Diepen Collectie (uit 1683): https://www.vandiepencollectie.nl/en/search-the-collection/?mistart=8056&mivast=2579&mizig=214&miadt=2579&milang=nl&misort=nummer%7Casc&miview=ldt

Over de Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck: zie http://wiershoeck.nl/index.php

De oudste boerderij van de provincie Groningen staat in de stad Groningen aan de Friesestraatweg 422.

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=o_JZeaet3h8