vrijdag 21 juli 2023

VOOR EIND DIT JAAR HELLINGBANEN BIJ DE KORREWEGBRUG? ZOU HET?

Foto is eergisteren gemaakt. Even kijken bij de Korrewegbrug (die er al twee jaar niet ligt).

Fietsers klauterden loop-en fietsbruggen op om aan de andere kant weer af te dalen.

Het zorgt voor cynische gevoelens en gedachten bij deze blogger en bij menig inwoner van Beijum of De Hunze. Al die beloftes en toezeggingen.

Maar is er eindelijk licht aan de denkbeeldige tunnel die eindigt bij de oversteek vanaf het Heerdenpad?

Zie tweet beneden van Rijkswaterstaat. Zal het nou wel?

Vorig jaar....Voor Kerstmis 2022 zou er een hellingbaan liggen....Afgelopen maart, en het verbaasde niemand: het feest gaat niet door De oevers zouden niet bestand zijn om de constructie te dragen.

Begin deze maand, verantwoordelijk minister Harbers bracht een stiekem bezoek aan de locatie

Er zou keihard gewerkt worden aan een oplossing...

De Grunninger aard van deze blogger roert zich: eerst zain...

Vreemd, zullen de oevers dit keer wel solide genoeg zijn?
 

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Rijkswaterstaat Noord schrijft vandaag over de Hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl (HLD):


"Start bouw hellingbanen

Wanneer de vergunning is afgegeven, wordt gestart met de bouw. Dit is waarschijnlijk eind september. Voor de bouw moet de huidige fiets-loopbrug kort worden afgesloten. Nadere informatie hierover volgt op deze website en op de eerstvolgende inloopbijeenkomst (september). De bouw van de hellingbanen duurt ongeveer drie maanden. Naar verwachting zullen de hellingbanen eind 2023 gerealiseerd zijn. Deze verbinding blijft in ieder geval in stand tot het moment waarop de bouw van de nieuwe brug start.


Tijdelijke verbinding tijdens nieuwbouw

Volgens de huidige planning kan de aannemer eind 2025 aan de slag met de bouw van de nieuwe brug. Het is nu al duidelijk dat de aannemer ruimte nodig heeft om veilig en snel te kunnen bouwen. Daarom zal de Gerrit Krolburg vanaf dat moment voor iedereen gesloten zijn: de hellingbanen worden dan weer afgebroken en de fiets-loopbruggen worden verwijderd.


Gezamenlijk onderzoek

Minister Harbers heeft akkoord gegeven om te onderzoeken wat een alternatieve verbinding kan zijn tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Zowel een brug nabij de Busbaanbrug, als een aanpassing van de Busbaanbrug zelf worden hierbij onderzocht. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van de oproep van bewonersorganisaties, de Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen (verenigd in het Platform Gerrit Krolbrug) en de gemeente Groningen.

Rijkswaterstaat voert dit onderzoek samen met deze partijen uit om zo tot een goede, gedragen oplossing te komen. Het Platform heeft in een reactie laten weten positief te zijn over het besluit van de Minister."

Einde citaat.


Mijn kort commentaar

"Een brug nabij de Busbaanbrug" (een tijdelijke noodbrug KBH) dient niet te ver verwijderd te zijn van de oude Korrewegwegbrug. Dus hoogstens 100-150 meter. In lijn met het vroegere voorstel van het Platform Gerrit Krolbrug/Platform GKB). Anders wordt de omweg te lang.