maandag 3 juli 2023

VRIJWILLIGERS, DE KINDEREN VAN DE SPIJKER & SPELWEEK HEBBEN JULLIE NODIG
De Spijker en Spelweek is een traditie in Beijum, maar het krijgen van vrijwilligers voor dat festijn is dat zo langzamerhand ook.

Zijn vrijwilligers een uitstervend soort mensen?

De afgelopen jaren hing het kinderfestijn bijna aan een zijden draadje. Want 100-120 kinderen hebben begeleiding nodig.

Vorig jaar ook een noodoproep

We zitten aan het begin van de zomer en het kinderfeest is richting einde zomer. Maar de tijd gaat snel en goed organiseren hoort bij 't Trefpunt. 

Opgeven kan weer op www.spijkerenspelweek.nl daar kan ook ingeschreven worden voor de kinderen.

Zie flyer, er wordt zelfs een avond voor georganiseerd om vrijwilligers te werven.

Een tientje vrijwilligersvergoeding per dag, en gratis mee-eten. Komt u maar vrijwilligers!

Foto's links en rechts zijn afgelopen weekend door een lezer opgestuurd. Bij de organisatie hoort ook het verkrijgen van genoeg hout om 'Timmerdorp Beijum te laten slagen.
Kijk aan, er zijn reeds enkele pallets afgeleverd bij 't Trefpunt.

Kom op vrijwilligers. Kinderen genieten meestal tijdens de Spijker en Spelweek, maar de begeleiding evenzo.

Geïnteresseerd? Kom donderdag om 19 uur naar het Trefpunt (flyer). Of ga even naar bovengenoemde site.
Het thema van de Spijker en Spelweek is dit jaar de Middeleeuwen. Van 28 t/m 31 augustus.

Geen opmerkingen: