dinsdag 31 mei 2022

GEEN VRIJWILLIGERS, DAN GEEN TIMMERDORP BEIJUM....


 "Laat de kinderen van Beijum niet in de steek!"

In reguliere sectoren heerst een nijpend tekort aan (betaalde) krachten.

Maar ook binnen het vrijwilligerswerk is het hommeles.

Voor de Spijker en Spelweek, vakantieweekje voor kids uit Beijum, lijkt de geschiedenis zich te herhalen.

Want het feest gaat niet door zoals het er nu voorstaat, want nog maar een vrijwilliger (1!).

Voor corona, 2019, er waren 45 vrijwilligers tekort.

Uiteindelijk ging het wel door

AFBEELDING LINKS, KLIK GROTER!

Zie afbeelding rechts. Tijd over, geen werk en toch iets voor de wijk willen doen? Geeft voldoening!

De Spijker- en Spelweek heeft een geschiedenis...vijf jaar geleden loeide Beijum erover na heftige vernielingen

Wethouders uut Stad hielpen met de wederopbouw

Een jaar later, in 2018...weer vernielingen

Zeven jaar geleden, de gemeente Groningen vergat hout te leveren

Mag het even normaal dit jaar? Geen corona...geen vernielingen.. en met genoeg vrijwilligers?

(Foto + video...2015)

Foto beneden, uit de Oude Doos van de Spijker en Spelweek. Kom op vrijwilligers, het is ook een feestje voor jullie!


Geen opmerkingen: