vrijdag 11 augustus 2023

DE APPARTEMENTEN LATEN NOG EVEN OP ZICH WACHTEN

De bedoeling is dat er appartementen komen in het voormalige horecapand op Winkelplein West.

Het Hof van Beijum heet het, aan de vijver op West.

Maar het staat maar leeg en het staat maar leeg.Er zijn de nodige initiatieven ontplooid

Af en toe leven in de brouwerij in de voormalige aangrenzende cafetaria

Op 14 november 2020 brandde de zaak van binnen uit.

Twee maanden daarna: het zou weer worden opgeknapt?
 
Maar goed, appartementen? Deze blogger is geen bouwkundige, maar appartementen in het witte gebouw?
Hoe willen ze dat doen? 

Is het niet beter het gebouw tegen de vlakte te gooien om er vervolgens echte nieuwe appartementen te creëren?

Het hangt maar en het hangt maar. Zoals op meer plekken in de wijk. Wanneer worden de appartementen in de Isebrandtsheerd gerealiseerd?

Binnenkort, plannen voor Winkelplein West. 

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Op 14 december 2022 kreeg ik een brief van de gemeente, Patrimonium en de Belangengroep Isebrandtsheerd (dus drie logo's), gedateerd 13 december 2022 (citaat van pagina 2, onderaan):

"Omgevingsvergunning/planning

De omgevingsvergunning is reeds aangevraagd. De gemeente toetst op dit moment inhoudelijk de aanvraag. Wij verwachten dat deze eind januari ter inzage ligt. Na het toekennen van de vergunning zal de grond worden gekocht door Patrimonium; dan zal de school worden gesloopt en het terrein bouwrijp worden gemaakt. Het is de verwachting dat deze werkzaamheden eind juni 2023 opgestart kunnen worden."

Einde citaat.


Er wordt niet geheid, maar er wordt gebruik gemaakt van drukpalen. Deze fundatiemethodiek maakt minder lawaai en geeft veel minder trillingen. Deze techniek is een uitstekende tegemoetkoming aan de Belangengroep Isebrandtsheerd. Daarvoor mijn grote dank.

Zie in dit verband: www.drukpaal.nl


Na 14 december 2022 heb ik niets meer vernomen van de gemeente, Patrimonium en de Belangengroep Isebrandtsheerd. Ik begrijp dit niet.


Vragen

Waarom is eind juni 2023 niet gestart met de beloofde werkzaamheden?

Zijn er hindernissen, problemen of andere onvoorziene omstandigheden? Zo ja, welke?

Hoe zit het met de benodigde parkeerplaatsen voor seniorenwoningen? Dus inclusief zorgparkeerplaatsen.

Zijn er financiële problemen?

Waarom worden omwonenden dom gehouden? Er is nu acht maanden radiostilte. In acht maanden heb ik geen post ontvangen.

Chris zei

Sommige aspecten van een bouwproject zijn vertrouwelijk. Het is dus logisch dat Patrimonium niet alles communiceert met omwonenden.

Dat doet een privé persoon namelijk ook niet als de realisatie van een bouwprojectje om de een of andere reden (bijvoorbeeld financiering) wat tegen zit.

Per slot van rekening is er ook maar een vertraging van een paar maanden. Misschien is er wel niets aan de hand en is er enkel nog geen aannemer beschikbaar.

Wat betreft het Hof van Beijum, binnen het geldende bestemmingsplan kunnen er alleen appartementen op de verdiepingen, niet op de begane grond.