vrijdag 3 juli 2020

DIFTAR, GELOOFT U ER NOG IN? (7)


"Diftar is bedoeld als financiële prikkel voor inwoners om hun afval beter te scheiden en dus minder restafval aan te bieden. In de praktijk brengt het echter ook met zich mee dat inwoners die het niet eens zijn met de heffing, vaker hun afval illegaal zullen dumpen buiten de afvalcontainers."

Aldus 100%Groningen in een mail die vanmiddag binnenkwam.

Verderop in het jaar zullen de lasten voor de 'gewone burgers' gaan stijgen, is de verwachting, want  corona en de economische klap die gaat komen.
Veel mensen zullen dientegevolge minder te besteden hebben, ziekenfondskosten en veel andere rekeningen zullen gaan steigen. Pensioenen korten, hogere gas-en lichtrekeningen, je kunt natellen wat er allemaal staat te gebeuren om de hoge kosten die corona met zich meebrengt op te vangen.

Beijumnieuws is politiek onafhankelijk, maar de beheerder ervan is behept met een gezonde Groninger achterdocht en wantrouwen. Hij weet, en anderen vast met hem, de rekening van corona zal bij de gewone burger komen te liggen.

Moet een gemeenteraad van Groningen vooral in dit tijdsbestek wel willen dat Diftar wordt ingevoerd? De afvalstoffenheffing zal voor iedereen een stuk duurder komen te liggen.

Voor over deze blogger weet zijn in elk geval 100%Groningen, de SP en de PvdA tegen de invoering ervan (vul aan of corrigeer svp).


Wat  zal Beijum, en de rest van de Stad extra gaan versmeren en vervuilen als inwoners extra voor hun vuilnis gaan moeten betalen.

Zie ook het vorige deel uit deze serie.

GroenLinks, grootste 'regeringspartij' in Stad is voor de invoering van Diftar.

Dat wekt verbazing. Zie afbeelding links, in het Groene (GroenLinks!) Hart van Beijum. Tel uit je winst, dumpen is goedkoper dan betalen, groene partij....
De SP wil een referendum over Diftar

Reken maar dat de grootste wijk van Groningen in het algemeen mordicus tegen de invoering van Diftar is. Swingstate Beijum....GL...! Dit gaat jullie stemmen kosten....

De mail van 100%Groningen:


Jullie zullen in het nieuws vernemen of vernomen hebben* dat de invoering van Diftar, ofwel differentiëren van het afvaltarief naar de hoeveelheid restafval dat wordt aangeboden, in de gemeenteraad gaat worden behandeld.
Diftar is bedoeld als financiële prikkel voor inwoners om hun afval beter te scheiden en dus minder restafval aan te bieden. In de praktijk brengt het echter ook met zich mee dat inwoners die het niet eens zijn met de heffing, vaker hun afval illegaal zullen dumpen buiten de afvalcontainers.
Voor jullie wijken is de kans dus sterk aanwezig dat dit overlastgevend is voor de inwoners en afdoet aan de leefomgeving.

Daarnaast zal de huidige voorgestelde vorm van Diftar puur op het aantal ledigingen berusten, waardoor het voor inwoners die regelmatig kleine hoeveelheden afval aanbieden, aanzienlijk duurder uit zal pakken.
We willen dan ook erg graag met jullie van gedachten te wisselen, en te zoeken naar alternatieven in de politieke discussie.

Met bewonersorganisaties, wijkraden, buurtkranten en inwoners willen we een sterk statement maken naar het college van burgemeester en wethouders, en duidelijk maken dat Diftar niet welkom is in onze gemeente.

Zijn jullie ook uitgesproken tegen de invoering van Diftar en willen jullie meewerken? Dan horen wij dat graag via een reactie.

Is dit wel van de wereld? Naar een afvalloos Groningen?

9 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik blijf tegen het DIFTAR-systeem, omdat de gemeente Groningen zal verloederen en verrommelen. Een vuile stad geeft een slecht visitekaartje af. Zowel voor nieuwe huurders als voor nieuwe eigenaren van particuliere woningen. Tevens voor de bezoekers van de stad, waaronder toeristen en ouders van studenten. Een vuile stad is tevens niet goed voor de volksgezondheid!

De gemeente Groningen (zonder Haren en Ten Boer) is zelf medeverantwoordelijk voor het dumpgedrag van haar inwoners, omdat vanaf 2013 het grofvuil niet meer regelmatig gratis wordt opgehaald. Per maand of per twee maanden. Zonder dat een afspraak hoeft te worden gemaakt.

Welk systeem er ook zal komen: het regulier gratis ophalen van grofvuil - zonder afspraak - moet weer worden ingevoerd. Anders wordt er constant grofvuil gedumpt, zoals Beijumnieuws zonder ophouden weet te melden. Zeker in de "groene buitenwijken" van de stad. Inclusief natuurgebieden.


Zie verder deze nieuwsberichten van vandaag:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/720274/Groningers-betalen-komend-jaar-fors-meer-voor-afvalinzameling

https://www.oogtv.nl/2020/07/diftar-of-niet-afvalstoffenheffing-stijgt-met-bijna-14/
(met een videoreportage)

Han Borg zei

Ik vraag me af hoeveel dat nou kost: 1x per maand een grofvuil-ronde door de hele stad. En of dat opweegt tegen de kosten, die nu gemaakt worden door zo ongeveer dagelijks uit te rukken om gedumpt vuil op te halen. Zoiets moet toch uit te rekenen zijn?

Anoniem zei

Geen Diftar! Gaat niet werken in Beijum. Wordt een vreselijke bende.

Kees Huizenga zei

Ik begrijp het standpunt van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen niet.

Zie: https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/bijdragen/woordvoeringen-gecombineerde-commissies-22-01-2020

Citaat:

“De reden dat de Partij voor de Dieren daar voorstander van is (van DIFTAR, KBH), is een reden die het college zelf naar voren brengt: we consumeren te veel. Voor de Partij voor de Dieren is diftar dan ook niet zozeer duurzaam omdat het zou stimuleren beter te scheiden, maar omdat je meer moet betalen naarmate je meer weggooit. Minder kopen! Dat zouden wij willen stimuleren in de voorlichting.” Einde citaat.

De PvdD gaat niet in op het punt van overweging dat dieren gaan snuffelen aan opengereten vuilniszakken (een effect van vuilnistoerisme en massale dumping van grofvuil). Met als gevolg dat de dieren voedselvergiftigingen kunnen oplopen. Of kunnen sterven. Van verrot voedsel. Het valt me enorm op dat de PvdD geen relatie legt met de dieren, die door DIFTAR extra gevaar lopen.


Met deze vraag van de PvdD aan het college van B&W ben ik het eens; met de kanttekening dat grofvuil volgens mij minstens zes keren per jaar gratis opgehaald moet worden. Niet “één of twee keren”.

Citaat:

“Tot slot. Diftar vraagt iets van de burgers. Kan deze gemeente de burgers ook deels tegemoetkomen door weer één of twee keer per jaar grofvuil gratis op te halen?” Einde citaat.

Chris zei

De gemeente kan natuurlijk tegemoet komen, dat betekent dan wel dat voor iedereen de afvalstoffenheffing stijgt. Gratis bestaat immers niet.

Overigens is het natuurlijk een illusie om te denken dat het afvalprobleem in Beijum is opgelost als het grofvuil gratis wordt opgehaald. Het is simpelweg geen centenkwestie, maar een mentaliteitskwestie. Wat dat betreft is en blijft Beijum gewoon een achterstandswijk. Dat zie je overigens pas goed als je elders gaat wonen en ziet dat het ook anders kan.

Zelf woon ik inmiddels in een gemeente waar je betaald per lediging van de container en het grofvuil wordt ook gewogen in de milieustraat. Gevolg is dat we een relatief lage vaste component hebben in de afvalstoffenheffing. Verder is het bij ons nog steeds niet geaccepteerd om grofvuil te dumpen.

Wat betreft de minima, diftar geeft ook kansen. Door serieus je afval te scheiden, kun je een besparing realiseren op je afvalkosten.

Kees Huizenga zei

Hierbij een aardig bericht op de website van OOG TV van vandaag:

https://www.oogtv.nl/2020/07/inzamelingssysteem-op-bakfiets-als-oplossing-voor-afvalbeleid/


Ik weet dat de fractie van de Stadspartij Groningen (nu Stad & Ommeland geheten) in het voorjaar van 2017 eveneens pleitte voor een bakfietsnetwerk voor grofvuil in de stad. Als “wisselgeld” om binnen de gemeenteraad akkoord te gaan met DIFTAR. De fractie van 100% Groningen was toen woedend over “deze deal”.

Dit voorstel van het Bewonersinitiatief Duurzame Korrewegwijk, genaamd "Social Club De Doortrappers", kan mogelijk overgenomen worden door o.a. 100% Groningen, Stad & Ommeland, de PvdA en de SP. Misschien ook door de CU en het CDA.


Rob Heusdens van de Duurzame Korrewegwijk e-mailde mij vanmorgen:

"Het bakfietssysteem kan ook werken voor Beijum, alleen heb je daar dan zeker een tweetrapssysteem voor nodig; d.w.z. dat je de lokaal ingezamelde materialen overlaadt op een sneller transportsysteem van hogere capaciteit.

Maar je hebt wel ondersteuning nodig vanuit de gemeente, zowel voor aanschaf, beheer en onderhoud van het materiaal, alsook voor de personele inzet." Einde citaat.


Mijn voorstel: waarom geen extra inbrengstation bij FairBack aan de Ulgersmaweg? Voor de wijken Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Beijum en Noorderhoogebrug.

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/725407/Kringloopbakfiets-in-Korrewegwijk-haalt-afval-op-Binnen-halve-dag-al-vol

Indien een apart inbrengstation aan de Ulgersmaweg niet mogelijk is, kan er aldaar een transferpunt komen om grofvuil, chemisch afval, elektronica, GFT-afval en compost te vervoeren naar Stadsbeheer/de Milieudienst. Waardevol grofvuil kan naar FairBack of naar de Kringloopwinkel aan de Claremaheerd.

robheus zei

Minder afval, duurzamer productie en een systeem waarim de vervuiler betaald willen we natuurlijk allemaal, maar DIFTAR is niet de juiste oplossing.
Het juist aanbieden van afval/reststoffen moet je juist niet belasten, maar eerder belonen omdat belasten van juist afval aanbieden ontwijkingsgedrag in de hand werkt. Het verminderen van de vervuiling en belasten van vervuilende productie moet daarom gebeuren aan de productie kant, en de producent zal die kosten dan doorberekenen in de prijzen. Dan zal duurzamer consumeren relatief goedkoper worden. Daarnaast dient eenmalig bruikbaar verpakkings materiaal gewoon eigendom te blijven van de producent en via statiegeld te worden uitgeleverd. Dat scheelt al behoorlijk wat in de hoeveelheid afval en zwerfvuil.

Zie verder:
https://github.com/duurzamekorrewegwijk/DuurzameKorrewegwijk/blob/master/doc/afvalbeleid/README.md

Unknown zei

GroenLinks kiest voor Diftar. Minder betalen voor minder afvalverbruik, zo noemt GroenLinks het. Echter, sinds wanneer zijn consumenten afvalverbruikers? We verbruiken toch geen afval? Integendeel, consumenten zijn verbruikers van consumenten producten. En na consumptie hou je restafval over. Het goed en gescheiden aanleveren van dat restafval moet je dan ook niet gaan belasten, eerder belonen. Statiegeld werkt daarom, want als je je afval op straat gooit, verlies je het statiegeld. Terwijl Diftar juist degene beloond die het niet goed aanlevert, en dus tot meer illegale dumping leidt. Wat enkel door extra kosten te maken via handhaving en opsporing (deels) kan worden gecorrigeerd....