maandag 27 juli 2020

ZOMERBERICHT (15, bruggetjes over Boterdiep gaan weer open)Nee, het zijn geen loze beloftes geweest van Waterschap Noorderzijlvest, blijkt vandaag.
De twee bruggetjes over het Boterdiep tussen Beijum en de Hornbach gaan deze week weer open.
Zie voor duiding van bovenstaande ook het voorgaande bericht.

Er komen o.a. leuningen, de klaphekjes aan weerskanten komen terug en er komen waarschuwingsborden.

Waterschap Noorderzijlvest stelt de oversteek over de sluis (Een sluis staat tussen twee sloten of rivieren die een ander waterpeil hebben. Dus aan de ene kant van een sluis is het water hoger of lager dan aan de andere kant. We kunnen een sluis openen zodat er water door kan stromen.) Stad en Lande in het Boterdiep tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach weer open. Deze week laat het waterschap een aantal maatregelen uitvoeren die de veiligheid van de oversteek verbeteren.
  • Aan weerskanten van de opgang komen klaphekjes zodat fietsers moeten afstappen voordat zij oversteken;
  • De opstaande rand op de sluis (Een sluis staat tussen twee sloten of rivieren die een ander waterpeil hebben. Dus aan de ene kant van een sluis is het water hoger of lager dan aan de andere kant. We kunnen een sluis openen zodat er water door kan stromen.) wordt gemarkeerd met zwarte en gele verf om struikelgevaar aan te geven;
  • Er komen leuningen op de sluis;
  • Het waterschap plaatst waarschuwingsborden.
De oversteek gaat alleen open op de sluisdeur die het dichtstbij de vestiging van Hornbach ligt. De tweede sluisdeur blijft afgesloten.
Het is de bedoeling de oversteek eind deze week weer open te stellen voor het publiek. Dat gebeurt zodra het werk klaar is.
Lees verder...
Update 18.31 uur, het gaat eerst om één bruggetje.

Geen opmerkingen: